facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční on-line dne 2. prosince 2020. Tématem bude plán Green Deal, cirkulární ekonomika a spolupráce s výzkumnými institucemi.

19. 11. 2020

Masarykova univerzita

Dne 26. listopadu 2020 se od 9:00 hodin uskuteční informační webinář k mezinárodním výzvám z oblasti nanomedicíny a informačních technologií financovaným prostřednictvím ERA-NET Cofundů EuroNanoMed 3 a CHIST-ERA IV, které budou vyhlášeny na konci letoška, a z oblasti neenergetických nezemědělských surovin ERA-MIN 3, která bude vyhlášena na začátku roku 2021.

18. 11. 2020

TA ČR

Centrum transferu technologií Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. pořádá v pátek 4. prosince 2020 od 9:30 do 11:30 online seminář: Školní dílo a zaměstnanecké vynálezy.

17. 11. 2020

VŠB-TUO

Národní kontaktní centrum - gender a věda při Sociologickém ústav AV ČR pořádá ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 9:30 do 12:00 online workshop na aktuální téma: Plány genderové rovnosti (gender equality plans).

16. 11. 2020

NKC - gender a věda

Dne 2. prosince 2020 se uskuteční online Výroční konference projektu Systémová podpora implementace a řízení národní RIS3. Akce proběhne od 9:00 do 11:30 hodin v prostředí MS Teams.

15. 11. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve středu 25. listopadu 2020 proběhne online diskusní  stůl Technické univerzity v Liberci na téma Národní start-up a spin-off prostředí.

14. 11. 2020

Technická univerzita Liberec

V pondělí 16. listopadu 2020 se uskuteční výroční konference evropské univerzitní aliance 4EU+, jejímž členem je Univerzita Karlova. Rektor UK Tomáš Zima na konferenci převezme předsednictví v alianci od prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze.

13. 11. 2020

Univerzita Karlova

V souvislosti s plánovaným vyhlášením 3. veřejné soutěže v podprogramu Inovace do praxe v programu The Country for the Future pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dne 25. listopadu 2020 od 10 hodin webinář k parametrům a podmínkám připravované soutěže.

11. 11. 2020

MPO

Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zve na slavnostní zahájení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021–2027, které proběhne 2. prosince 2020.

9. 11. 2020

Technologické centrum AV ČR

Dne 26. listopadu 2020 se uskuteční informační webinář k mezinárodním výzvám z oblasti nanomedicíny a informačních technologií financovaným prostřednictvím ERA-NET Cofundů. Na webináři bude českým uchazečům přiblíženo, jak se do výzev zapojit a co je potřeba splnit.

8. 11. 2020

Technologická agentura ČR