facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář zaměřený na základní informace o ochraně designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Seminář se bude konat 24. listopadu 2022 od 9:30 hodin.

27. 10. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. Uskuteční se dne 29. 11. 2022 od 9:30 hodin.

27. 10. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Arbitrážní a mediační centrum WIPO pořádá 8. až 10. listopadu 2022 online workshop k mediaci a arbitráži.

27. 10. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

V návaznosti na Den TAČR 2022, který se konal 20. října 2022, pořádá Technologická agentura ČR akce ve třech regionálních městech s názvem Ozvěny Dne TAČR. Jako poslední navštíví dne 23. listopadu 2022 od 10 do 12 hodin Liberec, kde se zaměří na využití mladých talentů a rozvoj spin-offů.

26. 10. 2022

Technologická agentura ČR

V návaznosti na Den TAČR 2022, který se konal 20. října 2022, pořádá Technologická agentura ČR akce ve třech regionálních městech s názvem Ozvěny Dne TAČR. Jako druhé navštíví dne 16. listopadu 2022 od 10 do 12 hodin České Budějovice, kde se zaměří na přeshraniční spolupráce, společenskou odpovědnost a životní prostředí.

26. 10. 2022

Technologická agentura ČR

V návaznosti na Den TAČR 2022, který se konal 20. října 2022, pořádá Technologická agentura ČR akce ve třech regionálních městech s názvem Ozvěny Dne TAČR. Jako první navštíví dne 9. listopadu 2022 od 10 do 12 hodin Olomouc, kde se zaměří na novinky a inovace v medicíně.

26. 10. 2022

Technologická agentura ČR

Ve středu 2. listopadu 2022 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tentokrát se zaměří na aktuální problémy v oblasti Open science. Akce se uskuteční hybridně on-line a v Brně.

26. 10. 2022

Masarykova univerzita

Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zve k účasti na jednodenní konferenci na téma „IP v Metaverse“. 

26. 10. 2022

LES ČRS

Technologické centrum AV ČR zve na česko-slovenský informační den k tématům výzvy ERA pro rok 2023, který se uskuteční dne 30. 11. 2022 v Bratislavě od 13:00 do 15:30 hod. Účast bude možná jak fyzicky (doporučujeme), tak online.

21. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví zve Český svaz vynálezců a zlepšovatelů k účasti na semináři, který se koná v Praze, v kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví 23. listopadu od 10 hodin.

21. 10. 2022

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů