facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční ve středu 4. března 2020 v Brně. Tématem budou aktuální informace o přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

17. 2. 2020

Masarykova univerzita

Core Technologies for Life Sciences (CTLS) a Calouste Gulbenkian Foundation pořádají v Lisabonu ve dnech 30. června až 2. července 2020 konferenci zaměřenou na aspekty řízení a financování velkých výzkumných infrastruktur.

16. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 11. března 2020 Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

15. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádá ve čtvrtek 27. února 2020 GREEN LIGHT StartUp Show, která slavnostně zakončí už sedmý ročník GREEN LIGHT Akcelerátoru. Těšit se můžete na celé odpoledne věnované start-upům a podpoře podnikání.

13. 2. 2020

VŠB - TU Ostrava

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví zve na seminář „Mezinárodní ochranné známky - aktuální změny madridského systému a praktické poznámky k řízení", který se koná 24. února 2020.

9. 2. 2020

ÚPV

Ve dnech 27. a 29. dubna 2020 se v norském hlavním městě Oslu uskuteční 26. ročník konference EARMA s názvem Evoluce nebo revoluce řízení a správy výzkumu.

8. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Dne 5. února 2020 v 15:30 proběhne webinář, jehož účelem je několik dní před uzávěrkou pro podání návrhů projektů připomenout cíle výzvy 2019 a odpovědět na aktuální dotazy. 

5. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář s názvem Finanční aspekty programu HORIZONT 2020, který se bude konat ve středu 25. března 2020 v Praze.

5. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Panelová diskuze na téma Spin-off v Inovační strategii České republiky 2019-2030 se bude konat 3. 3. 2020 za účasti vědců, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu.

4. 2. 2020

Akademie věd ČR

Ve středu 12. února 2020 proběhne živě přenášený webinář, který se bude zabývat dopady Brexitu na vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

3. 2. 2020

Vědavýzkum.cz