facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

V úterý 3. prosince 2019 se v prostorách CERGE-EI v Praze uskuteční seminář na téma: Zvyšují daňové odpočty firemní výdaje na VaV? Česko ve srovnání se zeměmi OECD.

1. 12. 2019

CERGE-EI

Platforma sdružující české vědce a vědkyně žijící v zahraničí Czexpats in Science pořádá dne 21. 12. 2019 v budově CIIRC ČVUT v Praze druhý ročník předvánočního setkání.

30. 11. 2019

Czexpats in Science

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí pořádají dne 5. prosince 2019 seminář po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život – podprogram 3.

29. 11. 2019

TA ČR

Ze statistik, které zpracovává Český statistický úřad, Eurostat a European Institute of Gender Equality, opakovaně vyplývá, že Česká republika si s nerovností v odměňování zatím neumí příliš poradit. Jak vysoký je gender pay gap v české akademické sféře a jak vzniká? Dozvíte se na workshopu, který pořádá NKC gender a věda dne 3. prosince 2019 v Praze.

28. 11. 2019

NKC - gender a věda

Ve dnech 4. až 7. února 2020 se v Barceloně v rámci projektu H2020 GoNano uskuteční zimní škola pro doktorandy a začínající výzkumníky se zájmem o nové technologie a jejich propojení s potřebami a hodnotami společnosti.

26. 11. 2019

Technologické centrum AV ČR

Odbor výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR Vás zve na seminář pro žadatele k 1. veřejné soutěži v programu KAPPA, který se uskuteční v pondělí 2. prosince v Brně.

26. 11. 2019

Masarykova univerzita

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, TMview a Madrid Monitor.

25. 11. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Poslední letošní setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční 4. 12. 2019 v Brně. Na akci bude představena činnost iniciativ Alliance4Life a PES.

23. 11. 2019

JIC

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pořádá dne 5. prosince 2019 v Praze seminář, jehož účelem je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. 

21. 11. 2019

MPO

V úterý 5. prosince 2019 se v Brně uskuteční konference 120 let VUT a mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

19. 11. 2019

VUT v Brně