facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letní škola pro manažery ve výzkumu a vývoji

22. 4. 2024
Letní škola pro manažery ve výzkumu a vývoji

Ve dnech 20. – 22. srpna 2024 pořádá společnost alevia ve spolupráci s Českou asociací manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) v Telči další ročník letní školy pro pracovníky výzkumných organizací různého typu. Tématem letošního ročníku je Budujeme funkční administrativu. 

 2022 08 18 11 Telc spolecna

Ve dnech 20. – 22. srpna 2024 pořádá společnost alevia ve spolupráci s Českou asociací manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) v Telči další ročník letní školy pro pracovníky výzkumných organizací různého typu.

Letní škola je určena všem manažerům a administrátorům projektů na všech typech výzkumných organizací – vysokých školách, veřejných výzkumných institucích či výzkumných ústavech soukromoprávní povahy. Vítaní jsou manažeři a manažerky, administrátoři a administrátorky výzkumu (RMA) různého typu včetně projektových manažerů, transferářů, knihovníků (open science), personalistů, ekonomů, právníků, manažerů core facilit či zástupců vedení výzkumných organizací či jejich součástí.

Téma: Budujeme funkční administrativu

Výzkumné organizace všech typů čelí různým výzvám – od nestability vnějšího světa, přes dopady měnící se regulace, až po narůstající tlak na společenskou relevanci vědeckých výstupů. Zvyšující nároky jsou kladeny jak na výzkumné pracovníky, tak právě na manažery a administrátory výzkumu. Velkým tématem je například profesionalizace služeb, budování funkční administrativní podpory, efektivní fungování týmů či komunikace mezi „světy" výzkumníků a administrátorů. Letní škola bude stejně jako v minulých letech koncipována především jako sdílení dobré a špatné praxe jednotlivých účastníků a diskuse se zajímavými hosty.

Hosté: 

  • Dana Biliková / Úřad vlády ČR
  • Aneta Caithamlová / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Martina Pokorná / CEITEC MUNI

Facilitaci povede Aleš VlkTomáš Mozga

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2024 / Early birds za sníženou cenu do 30. 4. 2024.

Více informací a registrační formulář najdete zde. 

 

Zdroj: alevia s.r.o.