facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Nová metoda, která zpřesní souběžné měření biomolekul bez ztráty rozlišení nebo citlivosti, licence pro HistoryLab: dílnu pro archiv i školu nebo pro kompaktní optické pinzety. Akademie věd podpoří ve druhé výzvě programu PRAK 11 projektů, jejichž výsledky mají velký potenciál, že se uplatní například v průmyslu. 

1. 3. 2024

Akademie věd ČR

Kratom a nové syntetické fytokanabinoidy (HHC, THCP) se rychle staly nebezpečným fenoménem dneška. Vinou absence jakýchkoli omezení v prodeji produktů obsahujících tyto psychoaktivní látky roste počet jejich uživatelů, včetně řidičů. Dopravní policie přitom nemá k dispozici žádný nástroj kontroly jejich intoxikace v terénu.

18. 2. 2024

VŠCHT Praha

Telemedicína je v Česku na vzestupu, a to především díky mnoha výhodám, které přináší. Patří mezi ně například nižší náklady, zlepšení přístupu k zdravotní péči a rychlejší diagnostika. Jedním z úspěšných příkladů telemedicínské technologie je systém JOSEPH umožňující kvalitnější diagnostiku onemocnění srdce za pomoci umělé inteligence.

17. 2. 2024

Technologická agentura ČR

Česká společnost 3Dees Industries navázala strategickou spolupráci s ateliérem Design obuvi Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně, s cílem inovovat český obuvnický průmysl prostřednictvím 3D tisku. Klíčovým prvkem této spolupráce je zkoumání možností sériové výroby 3D tištěných bot.

22. 1. 2024

UTB

Systém je schopen nejen během několika sekund detekovat střelbu a určit polohu střelce, ale i odhadnout ráži a typ použité zbraně. Na identifikaci typu zbraně se podílí umělá inteligence, díky tomu systém z katedry měření Fakulty elektrotechnické ČVUT převyšuje stávající dostupné technologie.

12. 1. 2024

ČVUT v Praze

Pokud někde ve světě dodává elektrárnu německá firma Voith, je dost pravděpodobné, že za technickým řešením bude mimo jiné stát i absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT Jiří Koutník. Ten se už během svého doktorského studia specializoval na dynamiku vodních turbín. Když v roce 2003 dostal nabídku právě od společnosti Voith, sbalil celou rodinu a odešel do Německa. 

6. 1. 2024

Vysoké učení technické v Brně

V pondělí 18. prosince uzavřela agentura CzechInvest příjem žádostí do třetí výzvy projektu Technologická inkubace. Celkem jich bylo podáno 169. V pořadí druhá letošní výzva se poprvé otevřela všem oblastem inovací, a tak na podporu mohly dosáhnout i projekty zaměřené na biotechnologie, pokročilé materiály, zdravotnictví nebo bezpečnostní řešení. CzechInvest má připraveno pro tuto výzvu 124 milionů korun.

2. 1. 2024

CzechInvest

Čestnou Cenu Inovace roku 2023 získal volejbalový míč navržený na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tuto prestižní soutěž vyhlašuje pravidelně od roku 1996 Asociace inovačního podnikání České republiky.

27. 12. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářské podniky, které budou dodávat ryby a rybí produkty do obchodního řetězce Albert. Podniky, které splní stanovená kritéria, získají certifikaci a budou moci užívat ochrannou známku Udržitelný chov ryb.

2. 12. 2023

Mendelova univerzita v Brně

Doporučením Rady EU 2022/2415 z 2. 12. 2022 o hlavních zásadách zhodnocování znalostí se po několika letech intenzivní diskuze a práce zásadně změnil pohled na transfer znalostí a technologií. V článku autor Jiří Valach s kolegy popisuje jak obecné aspekty uvedené změny, tak konkrétní příklady aktivit, které Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy realizuje.

1. 12. 2023

Jiří Valach a kolektiv