facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Tým vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR se podílel na vývoji nového patentu na zařízení sloužící k testování toxicity složitých směsí znečišťujících látky v ovzduší. Toxikologický inkubátor, na němž spolupracovali také odborníci z ČVUT v Praze a České zemědělské univerzity v Praze, je schopen testovat například emise spalovacích motorů v reálném provozu.

14. 9. 2020

Akademie věd ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o možnosti hledání nových obchodních a výzkumných partnerů v zahraničí prostřednictvím kooperační platformy vytvořené v rámci sítě Enterprise Europe Network.

14. 9. 2020

Technologická agentura ČR

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění medicínských poznatků do praxe. To je cílem digitálního inovačního hubu DIGI2Health. V jeho rámci si vzájemně zpřístupní data vědecké instituce, zdravotnická zařízení i komerční subjekty z celé Evropy.

11. 9. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

Využití řas se v mnohých odvětvích stane neporovnatelně efektivnějším. Čeští vědci dokázali za pomoci elektrolýzy získat tolik ceněnou řasovou biomasu za zlomek běžných energetických nákladů.

22. 8. 2020

Technologická agentura ČR

Tým expertů a vývojářů softwaru a hardwaru ze společnosti AgentFly Technologies ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze vyvíjejí hybridní navigační systém, který bude využitelný v prostředí se sníženou dostupností GNSS signálu (globálního družicového polohového systému – nejčastěji GPS).

19. 8. 2020

BusinessInfo.cz

Hlavním zaměřením GeneSpector s.r.o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy, bude poskytnutí kompletního řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. V průběhu září plánuje uvést na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B.

18. 8. 2020

Univerzita Karlova

Konference mapující dění v oblasti Proof of concept na Masarykově univerzitě se uskuteční 14. října 2020 od 9.00 hodin v brněnském Hotelu Passage.

18. 8. 2020

Masarykova univerzita

Jak funguje inovační ekosystém na Univerzitě Karlově? Podívejte se na případovou studii prodeje patentové přihlášky na lék proti tuberkulóze, který vzešel z výzkumu Alexandra Hrabálka a jeho týmu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, americké firmě Svenox Pharmaceuticals.

8. 8. 2020

Univerzita Karlova

Aplikace MAPAVIN je první databází v ČR, která umožní výzkumným týmům informovat podnikatelské subjekty o aktuálních možnostech spolupráce. Vstup do databáze je zdarma.

6. 8. 2020

Transfera.cz

Teplota v místnosti se automaticky přizpůsobuje chování a pocitům lidí, kteří v bytě žijí. Předběhnout dobu o pět, deset nebo i více let mohou spotřebitelé zapojení do takzvaných chytrých energetických mikrosítí. Ty se za poměrně krátkou dobu dokáží naučit všechny zvyky a přání zákazníků a samy vše správně nastaví dříve, než dorazíte domů.

2. 8. 2020

Středočeské inovační centrum