facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Významný růst počtu výstupů z transferu znalostí a výnosů z komercializace výsledků výzkumu a vývoje zejména na veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR byl podpořen finanční dotací na zakládání a další rozvoj center transferu technologií z prostředků evropských strukturálních fondů a z programů TA ČR.

13. 6. 2024

Oddělení transferu technologií CATRIN má novou posilu. Je jí Jiří Navrátil, který donedávna propojoval vědu a průmysl v rámci aktivit firmy UNICO, jež v této oblasti patří k tuzemským lídrům. Někdejší výzkumník se komercializaci výzkumu začal věnovat po absolvování Ph.D. studia, první zkušenosti získával na londýnské Imperial College a jejím centru transferu technologií Imperial Innovations. Následně působil jako technologický skaut také na Cambridge Enterprise.

25. 4. 2024

CATRIN

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním paprskům a vývoji, na němž se podílela Technická univerzita v Liberci.

31. 3. 2024

Technická univerzita v Liberci

Hledáte komerční využití vašeho objevu? Chcete získat neocenitelné informace od expertů i tržních hráčů a nastavit životaschopný model vašeho businessu? Chápeme, že přenos výsledků výzkumu má svá rizika – náš program Validace komerčního potenciálu vám je pomůže významně snížit.

25. 3. 2024

Středočeské inovační centrum

Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší absolventská práce, zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Infrastruktura a energetika, získal Marek Kollmann z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně za diplomovou práci s názvem Plánování výroby tepla a elektřiny v zařízení na energetické využití odpadu s využitím strojového učení.

24. 3. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Katalyzátor, který umožňuje efektivní přeměnu metanu na metanol, vyvinuli vědci z týmu Jiřího Dědečka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. V roce 2020 za jeho objev získali prestižní vědecké ocenění Česká hlava. Nový postup je levnější než stávající metoda výroby a umožňuje využití odpadních surovin.

22. 3. 2024

Akademie věd ČR

Nová metoda, která zpřesní souběžné měření biomolekul bez ztráty rozlišení nebo citlivosti, licence pro HistoryLab: dílnu pro archiv i školu nebo pro kompaktní optické pinzety. Akademie věd podpoří ve druhé výzvě programu PRAK 11 projektů, jejichž výsledky mají velký potenciál, že se uplatní například v průmyslu. 

1. 3. 2024

Akademie věd ČR

Kratom a nové syntetické fytokanabinoidy (HHC, THCP) se rychle staly nebezpečným fenoménem dneška. Vinou absence jakýchkoli omezení v prodeji produktů obsahujících tyto psychoaktivní látky roste počet jejich uživatelů, včetně řidičů. Dopravní policie přitom nemá k dispozici žádný nástroj kontroly jejich intoxikace v terénu.

18. 2. 2024

VŠCHT Praha

Telemedicína je v Česku na vzestupu, a to především díky mnoha výhodám, které přináší. Patří mezi ně například nižší náklady, zlepšení přístupu k zdravotní péči a rychlejší diagnostika. Jedním z úspěšných příkladů telemedicínské technologie je systém JOSEPH umožňující kvalitnější diagnostiku onemocnění srdce za pomoci umělé inteligence.

17. 2. 2024

Technologická agentura ČR

Česká společnost 3Dees Industries navázala strategickou spolupráci s ateliérem Design obuvi Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně, s cílem inovovat český obuvnický průmysl prostřednictvím 3D tisku. Klíčovým prvkem této spolupráce je zkoumání možností sériové výroby 3D tištěných bot.

22. 1. 2024

UTB