facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Skupina Riocath ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) vyvinula unikátní stěrový set k samoodběru vzorků na testování COVID-19 a dalších podobných nemocí pandemického charakteru. Podstatně snižuje riziko kontaminace vzorku nebo nákazy zdravotnického personálu.

4. 7. 2020

RIOCATH a ÚOCHB

Tři prestižní české instituce, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR, spojily síly a založily nové vědecké konsorcium s názvem MediAim. Jeho hlavním cílem je pochopit podstatu civilizačních onemocnění a zlepšit jejich léčbu.

24. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Na univerzitní půdě i v prostorách výzkumných ústavů dnes vzniká celá řada zajímavých a vědecky důležitých projektů. Aby však byly pro společnost maximálně využitelné, je nutné přenést jejich výsledky do soukromé sféry a zajistit tak jejich využití cílovou skupinou osob.

23. 6. 2020

Frank Bold Advokáti

Univerzitě Hradec Králové se podařilo navázat spolupráci v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a podpory vzniku spin-off firem s jednou z největších norských univerzit – Oslo Metropolitan University (OsloMet). Na projekt, který startuje v srpnu tohoto roku, může UHK z Fondů EHP a Norska čerpat až 132 tisíc eur.

21. 6. 2020

Univerzita Hradec Králové

Agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a dalšími partnery v letošním roce spustí program na podporu mobility budoucnosti Mobility Innovation Hub (MIH). Cílem platformy je vytvořit podhoubí pro rozvoj inovativních projektů v oblasti mobility a jejich efektivní realizaci, a to i v době krize, a zároveň utvořit z Česka centrum pro inovace v této oblasti.

18. 6. 2020

CzechInvest

Extrémní klimatické jevy jako dlouhotrvající sucho nebo přívalové srážky se vyskytují kvůli probíhající klimatické změně častěji než kdy dříve. Úzce s nimi souvisí i výkyvy v kvalitě odpadní vody vypouštěné z tuzemských čistíren do řek a okolního prostředí. Reakcí na tento problém je nový inteligentní IT systém, jenž vyvíjejí odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve spolupráci s kolegy z Českého vysokého učení technického a z průmyslu. 

14. 6. 2020

VŠCHT Praha

Bioinformatici z brněnského vědecko-výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity uspěli ve čtvrté veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu TAČR ZÉTA. Multidisciplinární tým vědců vedený řešitelem projektu Vojtěchem Bystrým vyvíjí počítačovou aplikaci na integraci genomických a transcriptomických dat získaných sekvenováním nové generace pro klinické účely. Projekt propojí vědce s lékaři a softwarovými vývojáři.

10. 6. 2020

CEITEC

Výzkumný tým centra NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) pod vedením Martina Švejdy vyvinul ve spolupráci s průmyslovými partnery obratného robota vlastní konstrukce, kterého dokáže rychle naprogramovat i běžný operátor výroby.

7. 6. 2020

Západočeská univerzita v Plzni

Zatímco klíšťové encefalitidě se člověk může bránit očkováním, proti lymské borelióze, kterou rovněž přenášejí klíšťata, zatím běžně dostupná vakcína neexistuje. To se však zřejmě již brzy změní, a to i díky práci parazitologů z Biologického centra AV ČR. Ti nyní otestovali nadějnou očkovací látku, jejíž úspěšnost proti boreliím vykazuje stoprocentní účinnost.

30. 5. 2020

Akademie věd ČR

Ve dnech 2. a 3. července 2020 se v olomouckém Vědeckotechnickém parku uskuteční již šestý workshop pracovišť center transferu technologií.

27. 5. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci