facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Současné zemědělství se potýká s kombinací negativních vlivů, které zásadně ovlivňují výslednou kvalitu i kvantitu pěstovaných plodin. Na včasnou detekci škodlivých organismů se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s dalšími partnery. Experti vyvinuli metody, které pomohou v rané fázi odhalit vybrané choroby, které pěstitelům způsobují největší ztráty.

11. 9. 2022

Mendelova univerzita v Brně

Zástupci Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) dne 8. 9. 2022 podepsali smlouvu o spolupráci s Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy, která zajišťuje přenos vědeckých poznatků do běžného života. V současnosti CUIP stojí nejen za technologickým transferem nejstarší tuzemské univerzity, ale úspěšně jej zajišťuje také pro vědce z dalších institucí.

10. 9. 2022

VŠB-TUO

Speciální past, kterou vyvinuli odborníci z Biologického centra AV ČR ve spolupráci se soukromými firmami, přináší nové originální řešení v boji s klikorohem borovým. Lesníkům novinka pomůže zmírnit nápor tohoto kalamitního škůdce jehličnanů. Projekt je spolufinancován z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologické agentury ČR.

5. 9. 2022

Akademie věd ČR

Využití bioindikátorů k monitoringu kvality životního prostředí je jednou z dostupných metod detekce změn způsobených různými znečišťujícími látkami. Hlavní výhodou použití živých organismů jako bioindikátorů je možnost rychlé detekce toxických látek. Inovativní řešení z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro tyto účely využívá raky.

29. 8. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nosič nanočástic ve filtračních zařízeních, designové předstěny do interiérů, které propouští tlumené světlo a tlumí také hluk, nebo nosič parfémů. K tomu všemu by mohl sloužit nový materiál, který vzešel z katedry sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci. Katedra si už podala i patentovou přihlášku.

22. 8. 2022

Technická univerzita v Liberci

Od svého založení v roce 2017 si společnost UNICO v inovačním systému České republiky a postupně i v regionu střední a východní Evropy vytvořila své pevné místo. Pod jejím vedením tak v tomto regionu vzniklo již více než sto technologických inovací.

17. 8. 2022

UNICO

Brněnští vědci spolupracují s Evropskou kosmickou agenturou na testování některých materiálů pro budoucí vesmírné mise. Jejich mimořádně přesná aparatura na měření a vyzařování tepla nemá ve světě konkurenci.

15. 8. 2022

Akademie věd ČR

Umělá inteligence bude pomáhat při stanovování diagnózy pacientů na základě jejich laboratorních vzorků. Na unikátní pilotní technologii MAIA spolupracuje Biologické centrum Akademie věd ČR, Nemocnice České Budějovice a biotechnologická společnost Aiolite.

8. 8. 2022

Akademie věd ČR

Jazyk jako komunikační nástroj patří k nejdůležitějším lidským charakteristikám. Nový projekt Dovyko se zaměřuje na vývoj diagnostického nástroje, který pomůže posoudit jazykový vývoj nejmenších dětí. Přinese ale také dosud neznámá data o raném vývoji jazyka u českých dětí.

1. 8. 2022

Akademie věd ČR

Nanotechnologie a nanomateriály nalézají uplatnění v mnoha oblastech lidského života, například ve zdravotnictví jako nosiče cílené dopravy léčiv. Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nabízejí spolupráci na vývoji nových nanostruktur DNA origami. Využít se mohou právě pro cílený transport léčiv a aktivních látek.

26. 7. 2022

Akademie věd ČR