facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

O různé formy spolupráce s firmami se snaží snad všechny obory na Masarykově univerzitě. Málokomu to jde ale tak dobře a dělá to tak dlouho jako Fakulta informatiky MU a její Sdružení průmyslových partnerů (SPP). Jaké jsou parametry dobrého vztahu se subjekty, které fungují tak jinak než univerzita? A jak se na tom podepsala koronavirová opatření?

13. 7. 2020

Masarykova univerzita

V úterý 15. září 2020 se v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze uskuteční konference na téma inovací a transferu za účasti zástupců z Nizozemska, Německa a České republiky.

11. 7. 2020

Collaborations for the Future

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci hostil již 6. ročník workshopu věnovaného transferu technologií, na kterém se sešlo téměř 50 účastníků z celého Česka. V pěti pracovních skupinách se postupně diskutovala různá aktuální témata.

6. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Na CEITEC VUT každoročně vzniknou desítky nových poznatků a výsledků výzkumné činnosti. Interní soutěž Innovation Entrepreneurship Award má za cíl tyto projekty s potenciálně zásadním dopadem na praxi a předpokladem uplatnění v průmyslu identifikovat a podpořit. 

6. 7. 2020

CEITEC

Naději na obnovu evropské konkurenceschopnosti ve výrobě solární panelů přináší výsledky mezinárodního projektu NextBase, jehož se účastnili vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR. Tříletý výzkum týmu 14 partnerů z osmi zemí podpořila Evropská unie v rámci programu Horizon 2020.

5. 7. 2020
Akademie věd ČR
Array
(
)

Skupina Riocath ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) vyvinula unikátní stěrový set k samoodběru vzorků na testování COVID-19 a dalších podobných nemocí pandemického charakteru. Podstatně snižuje riziko kontaminace vzorku nebo nákazy zdravotnického personálu.

4. 7. 2020

RIOCATH a ÚOCHB

Tři prestižní české instituce, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR, spojily síly a založily nové vědecké konsorcium s názvem MediAim. Jeho hlavním cílem je pochopit podstatu civilizačních onemocnění a zlepšit jejich léčbu.

24. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Na univerzitní půdě i v prostorách výzkumných ústavů dnes vzniká celá řada zajímavých a vědecky důležitých projektů. Aby však byly pro společnost maximálně využitelné, je nutné přenést jejich výsledky do soukromé sféry a zajistit tak jejich využití cílovou skupinou osob.

23. 6. 2020

Frank Bold Advokáti

Univerzitě Hradec Králové se podařilo navázat spolupráci v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a podpory vzniku spin-off firem s jednou z největších norských univerzit – Oslo Metropolitan University (OsloMet). Na projekt, který startuje v srpnu tohoto roku, může UHK z Fondů EHP a Norska čerpat až 132 tisíc eur.

21. 6. 2020

Univerzita Hradec Králové

Agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a dalšími partnery v letošním roce spustí program na podporu mobility budoucnosti Mobility Innovation Hub (MIH). Cílem platformy je vytvořit podhoubí pro rozvoj inovativních projektů v oblasti mobility a jejich efektivní realizaci, a to i v době krize, a zároveň utvořit z Česka centrum pro inovace v této oblasti.

18. 6. 2020

CzechInvest