facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Ochrana historického dědictví nebo přeměna metanu na metanol. To jsou dva příklady úspěšných projektů v oblasti transferu technologií na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Zde se také ještě během letoška chystají založit dvě nové spin-off firmy, které nabídnou výsledky výzkumu zdejších vědců na komerční trh.

2. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Nozokomiální nákazy neboli nemocniční infekce, představují palčivý problém objevující se ve zdravotnických zařízeních po celém světě. Vědci na Univerzitě Palackého v Olomouci mají řešení, které může snížit riziko nákazy.

27. 4. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Maďarský ekosystém výzkumu, vývoje a inovací se skládá z mnoha aktérů, podpůrných nástrojů a programů. Univerzity se svými kancelářemi pro transfer technologií a univerzitně-průmyslovými centry stojí v centru místního ekosystému. Pojďte se s námi podívat, jak ve stručnosti funguje výzkumné a inovační prostředí v Maďarsku.

24. 4. 2022

Vědavýzkum.cz

Obnova historických památek se neobejde bez trpělivosti a filigránské práce, a dnes především bez moderních metod a postupů. Za objevem zcela nového způsobu odstraňování vysokomolekulárních látek z povrchu historických materiálů stojí tým Jiřího Rathouského z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

20. 4. 2022

Akademie věd ČR

Pro hudebníky jsou zesilovače hudby, tedy tzv. komba, jednou z nejvíce ceněných vlastnictví. Jakýkoliv zásah do komba, i za cenu dosažení vylepšeného zvuku, je pro ně nepřípustný. Stejně tak pro výrobce v případě reklamace. Ovšem dosáhnout hraním jiného zvuku je rovněž žádoucí a bez vývoje a inovací nereálné.

13. 4. 2022

Jihočeská univerzita

Czech-Israeli Innovation Internships jsou novým programem studijních stáží, které mladým vědcům umožní poznat vědu v Izraeli se zaměřením na komercializaci a technologický transfer. Program v pilotní fázi podpořily IOCB Tech, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Nadační fond Neuron. První studenti odcestují koncem dubna, projekt získal také podporu velvyslanectví Státu Izrael v České republice.

9. 4. 2022

Nadační fond Neuron

V letošním roce oslaví spolek Transfera osm let své existence. Dnes sdružuje 44 členů a více než 100 inovací v databázi technologií. Spolek Transfera.cz sdružuje členy jak ze strany vysokých škol, tak dalších výzkumných institucí a jiných organizací nebo firem, kteří chtějí pozitivně ovlivňovat transferové dění v Česku.

8. 4. 2022

Transfera.cz

Obliba síťovaného polyetylenu (PEX) stále stoupá. Vyrábí se z něj řada produktů nejen pro instalace a rozvody, ale i tepelná čerpadla či větrací zařízení. Jak ale naložit s PEX odpadem, jehož likvidace podléhá přísným regulím, nesmí být spalován a po třech letech ani skládkován? Odpověď nabízí Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

6. 4. 2022

CETTAV

Spolek Transfera.cz přináší novinky a také několik pozvánek na tematické akce, které byste si neměli nechat ujít.

4. 4. 2022

Transfera.cz

Masarykova univerzita má již svou dvacátou spin-off společnost, která využívá duševní vlastnictví univerzity na základě licence. Díky tomu nezůstane výsledek výzkumu pouze na univerzitní půdě, ale najde své uplatnění v praxi.

2. 4. 2022

Masarykova univerzita