facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity odstartovali přípravu projektu na konstrukci prvního českého vesmírného dalekohledu optimalizovaného na ultrafialovou část spektra.

7. 7. 2022

Masarykova univerzita

Čeští vědci se podepsali pod unikátní počin – digitální rekonstrukci zničeného architektonického dědictví Mosulu. Veřejně přístupná webová aplikace představuje virtuální 3D modely vybraných historických památek, které byly zničeny teroristickou organizací Islámský stát v severoirácké metropoli Mosul.

6. 7. 2022

Akademie věd ČR

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyvíjí novou pomůcku pro pedagogy, speciální pedagogy a logopedy s názvem TETRECOM. Pomůcka je založena na technologii „eye tracking“ a pomocí snímače sleduje dráhu pohybu očí dítěte při čtení písmen a čísel. Přesně a včas ukáže, která písmena nebo čísla dělají žákovi problémy.

30. 6. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Spolek Transfera.cz vyhlašuje výzvu pro zadávání vědeckovýzkumných projektů v pokročilejší či konečné fázi do třetího ročníku Transfera Technology Day. Zájemci o účast se mohou hlásit do 9. 9. 2022.

27. 6. 2022

Transfera.cz

Po dvou letech pandemické přestávky se ve dnech 23. a 24. června 2022 v Praze konalo dvoudenní zasedání TTO Circle, iniciativy Evropské komise, která sdružuje významné výzkumné organizace neuniverzitního typu a usiluje o profesionalizaci přenosu znalostí a technologií do praxe. Letošní zasedání hostila Akademie věd ČR.

26. 6. 2022

Akademie věd ČR

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague, a. s., (CUIP) ve středu 22. června spustila unikátní e-shop pro komerční prodej sloučenin přírodního i syntetického původu získaných na akademické půdě. Jedná se o ojedinělý počin v rámci ČR i zahraničních univerzit.

24. 6. 2022

Univerzita Karlova

Nanočástice jsou téměř všude kolem nás. Pro lidské oko jsou neviditelné, neboť mají rozměry menší, než je vlnová délka viditelného světla. Jejich malé rozměry a vysoká koncentrace v kontaminovaných oblastech z nich činí riziko pro lidské zdraví. Nové zařízení dosahuje objektivních výsledků s vysokou spolehlivostí měření.

15. 6. 2022

Akademie věd ČR

Divize podpory investic agentury CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI spolu s laserovým výzkumným centrem ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR zvou dne 21. června 2022 na Seminář o transferu technologií a spolupráci mezi firmami, univerzitami a výzkumnými ústavy.

15. 6. 2022

CzechInvest

Centrum transferu technologií VŠB-TUO pomáhá převést nové myšlenky vědců a výzkumníků na trh. Nově podpořilo nápad dvou mladých vědců, kteří se zabývali problémem chlazení vysoce zatížených automobilových brzd.

14. 6. 2022

VŠB-TUO

Výzkumníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové sestavili unikátní pomůcku, která pomáhá lidem se syndromem spadlé hlavy udržet vysokou kvalitu života. Potřeba poskytnout pacientům odpovídající péči a podpořit udržení dobré kvality života vznikla na Neurologické klinice, kde vyvinuli pod vedením staniční sestry Petry Šolínové první prototyp hlavokrční ortézy.

13. 6. 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové