facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technická univerzita v Liberci založila novou dceřinou společnost

14. 7. 2022
Technická univerzita v Liberci založila novou dceřinou společnost

Výstupů, který mají potenciál být komerčně zajímavé, vzniká na Technické univerzitě v Liberci mnoho. Nyní se proto se vedení univerzity rozhodlo převést část agendy transferu znalostí a technologií na novou dceřinou společnost The University Company TUL.

3D tisk betonových směsí. Foto CVUT VIC Ryszawy

„Zasadíme se nejen o to, aby byly výsledky vědců z TUL využívány v komerční sféře, ale naší snahou bude, aby vědci, jednotlivá pracoviště a univerzita byli za svou snahu férově odměněni. Toho chceme dosáhnout profesionálním servisem pro vědce. Jako malá, dynamická společnost můžeme lépe a rychleji reagovat na požadavky firem, trhu a investorů než samotná univerzita,“ je přesvědčen jednatel The University Company TUL (TUC) Ondřej Moš. Nová firma má statut společnosti s ručením omezeným, jejím 100% vlastníkem je univerzita.

Letos je v plánu budování celého týmu, který povede právě Ondřej Moš. Ten už od roku 2020 vede projekt Student Business Club zaměřený na podporu podnikavosti na TUL, organizuje také studentský festival TULfest. V roce 2021 započal s transformací tehdejší univerzitní dceřiné společnosti Vysokoškolského podniku Liberec na TUC TUL.

Zpočátku se TUC bude zaměřovat převážně na hledání zákazníků, dojednávání licencí či prodeje práv k průmyslovému vlastnictví a zakládání spin-off společností, tedy firem, jež mají licenci k využívání duševního vlastnictví univerzity a podnikají s ním. Univerzita následně získá podíl na zisku nebo přímo na firmě. Už nyní TUC jedná o založení několika takových společností.

TUC také sejme z vědců marketingové břímě. „Vědec většinou není tím, kdo by pracoval na business plánu, marketingové studii, průzkumu trhu nebo tržním potenciálu. Často také nemá čas scházet se s potenciálními partnery a zákazníky. Tento servis najde právě v TUC,“ uvedl prorektor Technické univerzity v Liberci pro vědu a výzkum Petr Lenfeld.

Vzorem pro zřízení společnosti byla první vysokoškolská agentura tohoto typu na Univerzitě Karlově v Praze. CUIP tam úspěšně existuje od roku 2018. Vyčleněná kancelář technologického transferu IOCB Tech také funguje od roku 2009 při ÚOCHB. V zahraničí existuje tento koncept již dlouhodobě. Podobné společnosti mají například univerzity v Cambridge, Oxfordu či ETH Zürich.

„Čím dříve za námi zaměstnanec univerzity se svým nápadem přijde, tím větší šanci na případnou komercializaci bude mít. Naší prací zkrátka je udělat vše, co je potřeba, aby se výsledek mohl uplatnit v praxi. Musíme ale samozřejmě být přesvědčeni o tom, že má výsledek potenciál,“ doplňuje Ondřej Moš.

Robotický sklad designed by TUL. Foto TUL 4

 

Zdroj: Technická univerzita v Liberci


Přečtěte si také o projektech, které podpoří IOCB Tech ve spolupráci s MIT nebo se podívejte na rozhovor s ředitelem IOCB Tech, Martinem Fuskem.