facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Chytrý ekologický senzor, který pomůže zemědělcům efektivně řídit závlahu. To je nový objev výzkumníků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich partnerů. Novinka v oblasti materiálového tisku je schopná změřit vlhkost i teplotu půdy, a tím pomoci zemědělcům k úsporám a vyšší produkci. Tým chemika Tomáše Syrového si nechává vynález tisku na dřevo patentovat.

30. 5. 2022

Univerzita Pardubice

Kondenzace vody je zcela běžný jev, který má ale nepřeberné množství praktických dopadů v různých průmyslových odvětvích i ve výrobě. Nový přístroj Surface vědců z Univerzity Palackého v Olomouci umožňuje měřit kondenzaci prakticky okamžitě, přesně a téměř z jakéhokoliv pevného nevodivého povrchu.

26. 5. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Společně budou vyvíjet a vyrábět přípravky na léčbu hned několika druhů rakoviny.

15. 5. 2022

Akademie věd ČR

Přesná a rychlá manipulace s objekty různých tvarů a materiálů je základem automatizace a robotizace v širokém spektru výrobního a zpracovatelského průmyslu. Samotné uchopení objektu však stále představuje velkou technickou výzvu. Právě to se snaží vyřešit bionická soft-robotická chapadla z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

11. 5. 2022

Západočeská univerzita v Plzni

Polarografie, přelomová analytická metoda fyzikální chemie, našla uplatnění v desítkách oborů a letos oslavila své sté výročí. Ani nyní však vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR neztratili zájem o aplikované využití svých vědeckých objevů. Aktuální výsledky své práce představili na nedávné konferenci.

10. 5. 2022

Akademie věd ČR

Cílem nově založeného Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.

6. 5. 2022

ÚOCHB AV ČR

Říká se, že simulace jsou dnes vedle vědeckých teorií a experimentů třetím pilířem, na kterém vědecké bádání stojí. Výsledek z Matematického ústavu AV ČR, software pro paralelní řešení rozsáhlých soustav rovnic, je využitelný právě v simulacích a při virtuálním vývoji produktů. Portál transferu AV ČR, resp. jeho databáze výsledků, nabízí další unikátní vědecký výsledek.

5. 5. 2022

Akademie věd ČR

Ochrana historického dědictví nebo přeměna metanu na metanol. To jsou dva příklady úspěšných projektů v oblasti transferu technologií na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Zde se také ještě během letoška chystají založit dvě nové spin-off firmy, které nabídnou výsledky výzkumu zdejších vědců na komerční trh.

2. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Nozokomiální nákazy neboli nemocniční infekce, představují palčivý problém objevující se ve zdravotnických zařízeních po celém světě. Vědci na Univerzitě Palackého v Olomouci mají řešení, které může snížit riziko nákazy.

27. 4. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Maďarský ekosystém výzkumu, vývoje a inovací se skládá z mnoha aktérů, podpůrných nástrojů a programů. Univerzity se svými kancelářemi pro transfer technologií a univerzitně-průmyslovými centry stojí v centru místního ekosystému. Pojďte se s námi podívat, jak ve stručnosti funguje výzkumné a inovační prostředí v Maďarsku.

24. 4. 2022

Vědavýzkum.cz