facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zbavit prostředí ve zdravotnickém zařízení nežádoucích mikroorganismů a dalších škodlivin během několika vteřin? Co dnes zní jako utopie, může být v blízké době díky spolupráci českých a slovinských výzkumníků běžné. Na nový vynález totiž získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) evropský patent.

19. 1. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Společnost alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.

15. 1. 2019

alevia

Zapsaný spolek s názvem Transfera.cz v České republice funguje již čtyři roky a aktuálně má asi 40 členů. Jeho cílem je hájit zájmy transferové komunity v ČR a pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Jak se mu to dařilo v roce 2018?

24. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Díky nové diagnostické metodě z Univerzity Pardubice mohou pacienti s rakovinou slinivky břišní na celém světě získat větší šanci na včasné zachycení nemoci a lepší prognózu její léčby. Český biotechnologický inkubátor i&i Prague poskytl vědeckému týmu první investici na rozvoj projektu s cílem uvedení produktu na trh do několika let.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s. r. o. se podařilo úspěšně prodat americké společnosti Svenox Pharmaceuticals LLC vynález, který pochází z kolektivu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

14. 12. 2018

Univerzita Karlova

Program dotační podpory „Partnerství znalostního transferu“ Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám využít know-how odborníků z vědeckých pracovišť na aplikaci výsledků výzkumu do výroby. Příkladem je spolupráce firmy NAFIGATE Corporation a Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

18. 11. 2018

API

Výzkumné instituce zveřejňují nejrůznější katalogy a databáze, v nichž nabízejí výzkumnou spolupráci. Nově jednu takovou vytvořilo Centrum pro inovace a technologický transfer, které působí při technické univerzitě ve Štětíně (ZUT) v Polsku. Nabízí možnost nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích v regionu Západní Pomořansko.

17. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Akademie věd ČR pořádá dne 21. listopadu 2018 ve spolupráci s tchajwanským Industrial Technology Research Institute (ITRI) ve Vile Lanna seminář zaměřený na spolupráci s průmyslem, transfer technologií, komercializaci a ochranu duševního vlastnictví.

12. 11. 2018

Akademie věd ČR

Transfera.cz zve na další ze série odborných seminářů. Kurz „Oceňování technologií pro vyjednávání s investorem“ vedený dr. Jaromírem Zahrádkou ze společnosti i&i Prague se koná 28. 11. 2018 v budově TA ČR.

6. 11. 2018

Transfera.cz

Předchozí článek shrnoval základní možnosti, které má vysoká škola v České republice při volbě systému pro transfer znalostí a technologií. Tento příspěvek mapuje systémy, které je možné vidět v zahraničí. Jaký systém transferu znalostí a technologií využívají přední evropské vysoké školy?

25. 10. 2018

Otomar Sláma