facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Centrum transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (CTT NUDZ) má novou webovou prezentaci, kterou naleznete na adrese www.cttnudz.cz .

19. 10. 2021

NUDZ

Zdeformovaná nebo úplně chybějící část lebky není pouze zdraví ohrožující, ale také estetický problém. Moderní medicína naštěstí dokáže tyto části doplnit a lidem umožnit prožít život pokud možno naplno. Aby byly lebeční implantáty co nejpřesnější a zapadly do sebe jako dílky puzzle, na to se zaměřil tým z Fakulty informačních technologií VUT.

11. 10. 2021

Vysoké učení technické v Brně

Odborníci z brněnské techniky úspěšně odprodali licenci na novou technologii, která umožní spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace. Nová technologie týmu z Fakulty stavební a Fakulty strojního inženýrství VUT je chráněna evropským patentem a licenci pro její užití nyní odkoupila tuzemská společnost PRESSKAN. S novou technologií má společnost velké plány: Chce ji použít nejen v rámci České republiky, ale například i v Dánsku, Německu a dalších osmi evropských státech.

7. 10. 2021

VUT v Brně

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Technické univerzity v Liberci vyvinuli ve spolupráci s vědci Mikrobiologického ústavu AV ČR, Kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty UK a Univerzity P. J. Šafárika v Košicích nový antibakteriální materiál, který kombinuje netkané nanotextilie s unikátními sloučeninami s antibiotickým účinkem. 

3. 10. 2021

ÚOCHB

Přes 60 zástupců výzkumné, soukromé i veřejné sféry z celé České republiky se zúčastnilo akce Na minutku s vědci. Ta pomocí tzv. speed datingu propojila inovátory a vědce z výzkumných organizací, firem, nemocnic a dalších institucí, jejichž společným zájmem jsou telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví.

1. 10. 2021

Středočeské inovační centrum

„Vynalezeno na Univerzitě Karlově, vyrobeno v České republice, zasvěceno budoucnosti,“ hlásá krabička nového krému proti vráskám SAIN. Ten bude v letošním roce uveden na trh jako první produkt pro humánní použití obsahující účinnou látku alaptid. Na jeho vývoji se podíleli experti z vesteckého centra BIOCEV včetně jeho ředitele, Pavla Martáska. Jak se to celé seběhlo?

30. 9. 2021

Univerzita Karlova

Výzkumníci Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice ve spolupráci s výzkumníky z CEITEC VUT našli cestu, jak vyrobit unikátní černou formu oxidu titaničitého. Ten se používá pouze v bílé formě a to zejména ve formě nanočástic pod rozšířeným názvem titanová běloba. Vědci mají reálnou šanci, že se jimi vyvinutá forma ve formě vrstev nanotrubic poprvé na světě využije ve výrobní praxi – objeví se na ciferníku hodinek známé značky.

26. 9. 2021

Univerzita Pardubice

V České republice v akademické sféře v nedávné době vzniklo a nadále vzniká stále více tzv. „spin-off společností. V tomto článku se snažím reagovat na obavy ze spolupráce výzkumných organizací s „jejich“ spin-off společnostmi, jakož i na dotazy ohledně možného režimu podpory spin-off společností ze strany mateřských organizací.

24. 9. 2021

Matej Kliman

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR objevili nový typ látek schopných bezpečně transportovat do buněk různé typy nukleových kyselin, které se používají pro léčebné účely, od základních stavebních kamenů až po dlouhé řetězce RNA či DNA.

22. 9. 2021

ÚOCHB AV ČR

Dne 21. října 2021 proběhne v Praze druhý ročník akce Transfera Technology Day, jejímž cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvářet vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Akce bude možné se účastnit osobně anebo ji sledovat online. 

21. 9. 2021

Transfera.cz