facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Nemocniční infekce představují problém, se kterým si současné technologie nejsou schopny efektivně poradit. Český spin-off LAM-X aktuálně pracuje na vývoji nanomateriálu, který nejen brání průniku virů či bakterií do otevřených ran, ale umí je zároveň i aktivně zničit. Klíčem k tomu je fotoaktivní látka, která po aktivaci světlem eliminuje veškeré mikroorganismy.

30. 9. 2022

Transfera.cz

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy za pomoci dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague, a.s., (CUIP) spouští inovativní publikační systém, který mění podobu moderní výuky. Nazývá se FutureBooks a jde o jeden z prvních ryze humanitních spin-offů v ČR. 

28. 9. 2022

Univerzita Karlova

Mosty, výškové stavby i historické památky, to vše jsou objekty, u nichž je nedílnou součástí jejich návrhu prověření účinku větru a ostatních atmosférických jevů na jejich konstrukci. Centrum Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, ovšem nabízí možnost tyto vlivy ověřit laboratorně.

21. 9. 2022

V Ostravě proběhne již druhý ročník konference Business2Science, která cílí na efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Desátého listopadu přivítá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) významné řečníky z obou sfér, aby debatovali o různých podobách výzkumné excelence. Pestrý program má vést k většímu porozumění a snadnější kooperaci během vytváření inovací.

19. 9. 2022

Moravskoslezské inovační centrum

Pod vedením ergoterapeutky Mariky Hrůšové vznikla na Rehabilitační klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nová pomůcka, která pacientům po ochrnutí horní končetiny v důsledku cévní mozkové příhody či úrazu usnadňuje provádění každodenních činností. Navíc pomůcka zvyšuje schopnost sebeobsluhy a ulevuje od bolesti zad.

15. 9. 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Společnost CasInvent Pharma, která vyvíjí sloučeniny s protinádorovými vlastnostmi, získala investici ve výši 1,3 milionu eur od fondů KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I) a i&i Biotech Fund (i&i Bio). Díky tomuto financování posílí společnost CasInvent Pharma vývoj svého portfolia inhibitorů kasein kinázy a preklinickou progresi svojí kandidátní sloučeniny.

14. 9. 2022

i&i Biotech Fund

Současné zemědělství se potýká s kombinací negativních vlivů, které zásadně ovlivňují výslednou kvalitu i kvantitu pěstovaných plodin. Na včasnou detekci škodlivých organismů se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s dalšími partnery. Experti vyvinuli metody, které pomohou v rané fázi odhalit vybrané choroby, které pěstitelům způsobují největší ztráty.

11. 9. 2022

Mendelova univerzita v Brně

Zástupci Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) dne 8. 9. 2022 podepsali smlouvu o spolupráci s Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy, která zajišťuje přenos vědeckých poznatků do běžného života. V současnosti CUIP stojí nejen za technologickým transferem nejstarší tuzemské univerzity, ale úspěšně jej zajišťuje také pro vědce z dalších institucí.

10. 9. 2022

VŠB-TUO

Speciální past, kterou vyvinuli odborníci z Biologického centra AV ČR ve spolupráci se soukromými firmami, přináší nové originální řešení v boji s klikorohem borovým. Lesníkům novinka pomůže zmírnit nápor tohoto kalamitního škůdce jehličnanů. Projekt je spolufinancován z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologické agentury ČR.

5. 9. 2022

Akademie věd ČR

Využití bioindikátorů k monitoringu kvality životního prostředí je jednou z dostupných metod detekce změn způsobených různými znečišťujícími látkami. Hlavní výhodou použití živých organismů jako bioindikátorů je možnost rychlé detekce toxických látek. Inovativní řešení z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro tyto účely využívá raky.

29. 8. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích