facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Co se rozumí spin-off společností? Jaké specifické charakteristiky mají takzvané akademické spin-offy? A jak je to s majetkovou účastí výzkumné organizace? Jaké mají jednotlivé typy spin-off společností výhody a úskalí? Těmito a dalšími otázkami se zabývá článek Mateje Klimana.

18. 4. 2020

Matej Kliman

Pokud byla devadesátá léta minulého století obdobím přípravy transferu, byl nástup milénia obdobím jeho rozkvětu. Finance z EU umožnily vznik pracovišť transferu znalostí na většině výzkumných institucí a došlo k reformě hodnocení a podpory výzkumu a vývoje završeného vznikem Technologické agentruy ČR. Tematika transferu si začala získávat svůj respekt a místo ve společnosti.

11. 4. 2020

Jakub Hruška

Devadesátá léta minulého století jsou obdobím negativního dopadu privatizace na aplikovaný výzkum, ale i podnikatelského apetitu. Pojem transfer technologií znalo jen pár zasvěcených. Hlavním úkolem byla výuka k podnikání. Jediným zdrojem znalostí byly zahraniční zkušenosti českých vědců a výzkumníků a převzaté modely jako například podnikatelská a inovační centra a inkubátory podporované Evropskou komisí.

8. 4. 2020

Jakub Hruška

Rozvíjející se mezinárodní síť KETGATE přináší příležitost pro setkání firem, hledajících řešení problémů v oblasti výroby, nových technologií či dalších směrů vývoje s výzkumnými centry, které jim je mohou nabídnout. Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 proběhne celá akce virtuálně, a to 7. května 2020.

7. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ochrannou známku Prověřeno v poušti získala pro svou obuv firma Prabos plus a.s. a stala se tak první firmou, která má oprávnění toto označení používat. Kvalitu obuvi prověřovali výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK v drsných podmínkách egyptské pouště.

13. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Na třetí pilíř Inovační strategie České republiky 2019 -2030 a především na využití spin-off společností jako nástroje transferu znalostí se zaměřila další moderovaná diskuse, kterou v úterý 3. března 2020 uspořádalo Centrum transferu technologií AV ČR (CETTAV).

11. 3. 2020

Akademie věd ČR

O další tři roky se prodloužila mezinárodní spolupráce výzkumné skupiny Charakterizace materiálů a pokročilých povlaků z CEITEC VUT s japonskou společností Rigaku. Dohoda zajistí nejen granty a stipendia pro české studenty, ale také prohloubení spolupráce na výzkumu a vývoji nového rentgenového tomografu a zobrazovacího softwaru.

3. 3. 2020

CEITEC

Dne 11. března 2020 se uskuteční on-line seminář Evropského úřadu pro ochranu práv duševního vlastnictví (European IP Helpdesk) „Webinar: Technology Transfer“. Zaměří se na obecné znalosti duševního vlastnictví a zodpoví klíčové otázky a aspekty související s transferem technologií.

28. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Váza, stolička, nebo monument připomínající brněnský orloj. I takové výrobky už pomocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT. Tisknou je z polymerního betonu, do kterého kromě plniva přidávají termoplasty, které by jinak skončily na skládce či ve spalovně. Jejich technologii má zájem využít v praxi tuzemská společnost VIA ALTA.

23. 2. 2020

VUT v Brně

Společnost Charles University Innovations Prague (CUIP) a biotechnologický inkubátor Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR i&i Prague založily akademický spin-off LAM-X, který se bude zabývat vývojem nanotkanin. Uplatnění najdou zejména v medicíně, ale nejen tam.

21. 2. 2020

Vědavýzkum.cz