facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová spin-off společnost Univerzity Karlovy staví základy humanitního transferu

28. 9. 2022
Nová spin-off společnost Univerzity Karlovy staví základy humanitního transferu

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy za pomoci dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague, a.s., (CUIP) spouští inovativní publikační systém, který mění podobu moderní výuky. Nazývá se FutureBooks a jde o jeden z prvních ryze humanitních spin-offů v ČR. 

Future Books CUNI

Publikační systém plně reaguje na potřeby digitálního věku a cílí na každého, kdo je součástí univerzitní půdy. Z řady funkcí umožní vše od tvorby výukových materiálů a publikací až po jejich internetový prodej.

Prostřednictvím platformy FutureBooks je možné tvořit, editovat, ale i prodávat tzv. interaktivní výuková média. Ta umožní všem uživatelům z akademického světa jednodušší a zároveň maximálně aktivní účast na výukovém procesu. Cílí totiž jak na studenty, kteří díky FutureBooks získají možnost spravovat si výukové materiály, tak na samotné vyučující a akademické instituce, kterým tato platforma umožní široké spektrum úkonů od kolaborativního tvoření publikací až po jejich distribuci skrze vlastní e-shop.

„Za Univerzitu Karlovu mohu myslím říct, že FutureBooks představuje pro akademický svět inovativní nástroj, který v maximální míře reflektuje potřeby digitálního věku a díky své interaktivitě umožňuje každému na univerzitní půdě, aby se stal součástí výukového procesu. Ať už jde o studující, vyučující, či o akademické instituce," konstatuje rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Future Books2 CUNI

Interaktivní výuková média

Interaktivní výuková média (IVM) jsou jádrem celého publikačního systému, základní jednotkou pro celou platformu. Nezáleží na tom, pro koho daný materiál vytváříte, publikační systém díky své modulární konstrukci nabídne rozličné množství atributů, které lze k daným materiálům přiřadit. Od kategorií, tagů až po SEO a publikační informace. Jednotlivé IVM také autorům poskytnou možnost vlastního nastavení dostupnosti daného materiálu. Touto cestou si tak každý autor může rozhodnout, zdali nechá publikaci například volně ke čtení, nebo bude chráněna některým z licenčních klíčů. Licence pak mohou uživatelé pořizovat prostřednictvím implementovaného e-shopu.

„Jsme velmi rádi, že se nám s pomocí CUIP podařilo FutureBooks dovést do finální podoby, která dokáže ulehčit život téměř každému, kdo je součástí akademické instituce – od studentů, kteří na nás kladou nové nároky a podněcují nás tak k technologickému rozvoji, až po vyučující a vědce, jimž poskytne prostor pro přehledné uchovávání a snadné publikování jejich prací," přivítal děkan Pedagogické fakulty UK Michal Nedělka.

Samotná výjimečnost IVM pramení, jak už název napovídá, z jejich interaktivnosti. Právě tato klíčová vlastnost má zabezpečit bezprostřední účast uživatele ve výukovém procesu a napomáhat tak ke zprostředkování lepšího poznávání světa než jen teoretickou abstrakcí. Jsou to komponenty jako grafy, 3D modely nebo vyskakovací okna a celkově responzivní design, který promění obyčejná skripta, ale i prostý elektronický text na materiál, který studenty maximálně zapojí a zaujme. Kromě toho lze do FutureBooks vkládat i další obsah, jakým jsou například video streamy, obrázky či hudba, které si cíloví čtenáři budou moci zobrazit buď prostřednictvím webu, progresivních webových aplikací dostupných pro všechny platformy, nebo skrze hybridní aplikace pro platformy Android a iOS.

Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání, který se na vývoji systému podílel, míní: „Systém FutureBooks na Pedagogické fakultě rozvíjíme ve spolupráci s privátní sférou již pátým rokem. Za hlavní přínos osobně považuji intuitivní ovládání samotného systému, a především provedení jeho interaktivních prvků, které využíváme k aktivizaci našich vysokoškolských studentů, ale i žáků základních a středních škol v rámci vzdělávacích projektů financovaných převážně z ESF fondů MŠMT."

Future Books3 CUNI

Pro koho je FutureBooks určen?

FutureBooks cílí primárně na akademickou půdu a odbornou veřejnost, nastavení přístupu je však zcela na autorech publikací. Sekundárně však poslouží jako vhodný nástroj také nakladatelům či pedagogům na středních školách. Pokud kupříkladu vyučující využije vedle knihovny s materiálem pro studenty také další knihovnu pro vlastní, obchodní účely, záleží zcela na něm, jakým způsobem si publikace do knihoven rozloží a kdo k nim dostane přístup. Knihoven lze vytvořit nepřeberné množství a lze je kategorizovat podle požadavků autora.

Vyučujícím také FutureBooks poskytne třeba přehledný nástroj v podobě statistik prohlížení jednotlivých knih a publikací čtenáři. V případě, že se autor rozhodne publikaci zpřístupnit veřejnosti, může ji v zamčené verzi nahrát na e-shop, kde si ji čtenář může zakoupit. IVM také výrazně usnadní proces vydávání fyzické knihy, neboť ji vydavateli zobrazí rovnou v požadovaném formátu. 

Předseda správní rady Charles University Innovations Prague, Otomar Sláma, kvituje: „Velmi nás těší, že jsme se mohli podílet na zakládání spin-off společnosti pro FutureBooks, která, jak doufáme, nabídne celé platformě horizont příležitostí k dalšímu rozvoji a fungování v budoucnu. Zejména nám imponovalo, jakým směrem se Pedagogická fakulta UK rozhodla jít a že se nebála touto inovací cílit skutečně na každého aktéra akademického světa. Je krásnou ukázkou toho, že na univerzitě se 700 let dlouhou tradicí je skutečně mnoho snah nezabřednout na jednom místě." Rozhovor s Otomarem Slámou na Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

Parametry interaktivních výukových médií systému FutureBooks rovněž naplňují požadovaná „Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů" dle ustanovení MŠMT. Z tohoto důvodu mohou zájemci při tvorbě svých učebních pomůcek (skript, cvičebnic, učebnic) využívat veřejné národní i evropské granty a dotace. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský proto doplňuje: „Významný argentinský spisovatel Borges jednou řekl, že si představuje ráj jako velkou knihovnu. Ten ráj se nám zmnožením informací podstatnou měrou proměnil. K tomu se přidal informační paradox – čím více informací máme, tím méně je používáme. Role školy a obecně význam vzdělanosti pro budování občanské společnosti ale zůstaly pochopitelně zachovány. Jsem moc rád, že právě Univerzita Karlova za přispění prostředků z fondů EU přispívá k tomu, že všechny informační revoluce a digitální tranzice zachovaly v centru všech procesů to nejdůležitější – člověka a jeho učitele."

„Pro Prahu a Pražský inovační institut je rozvoj inovativních projektů ve vzdělávání klíčový. Je to základ přechodu ke znalostní a udržitelné ekonomice. S Univerzitou Karlovou Pražský inovační institut spolupracoval už na úspěšném vzdělávacím projektu Smart Food a jsme moc rádi, že tak můžeme podporovat vytváření kultury spin-offů a obecně přenosu akademických poznatků do praxe," uzavírá inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček z Pražského inovačního institutu.

Více o FutureBooks naleznete zde nebo se podívejte na představení projektu na YouTube:

 

 

Zdroj: Univerzita Karlova

Foto: Jan Bezucha