facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, která určí priority a cíle v této oblasti do roku 2030. Nová strategie reflektuje nejnovější technologický vývoj a trendy v oblasti umělé inteligence. Klíčovými oblastmi jsou výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, průmysl, trh práce, etické, právní a bezpečnostní aspekty a veřejná správa a veřejné služby.

17. 6. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká konference rektorů považuje navýšení rozpočtu na vysoké školy o 6 miliard Kč za nepodkročitelné minimum. ČKR chce také vést dialog o možných úpravách zákona o vysokých školách, které by vedlo ke změně rozdělení pravomocí a odpovědností vedení vysokých škol a samosprávných orgánů.

11. 6. 2024

Česká konference rektorů

Marek Ženíšek (TOP 09) byl ve čtvrtek 16. 5. 2024 jmenován ministrem pro vědu, výzkum a inovace. Myslí si, že svou novou agendu dovede nahlédnout s odstupem a rozhodnout se, na čem má smysl trvat a z čeho ustoupit. V rozhovoru se detailněji vyjadřuje k problematickým místům nového zákona a ke svým dalším prioritám. Za důležité považuje, aby se instituce nebály vyjít za lidmi a prezentovat svou práci.

10. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

V pondělí 3. června, před plánovaným jednáním Poslanecké sněmovny o rozpočtu pro rok 2025, na Palachově náměstí odstartovala protestní akce Kolaps systému upozorňující na nedostatečné financování vzdělávacích institucí. Protest pořádala iniciativa Hodina pravdy, která na problém spojený nejen s humanitními a společenskovědními obory upozornila první akcí 28. března 2023 při příležitosti Dne učitelů.

5. 6. 2024

Vědavýzkum.cz

V pátek 31. května 2024 zasedala ve Strakově akademii Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, Rada), které od 22. května 2024 předsedá nový ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Mezi hlavní body patřilo schválení návrhu výdajů statního rozpočtu na výzku, vývoj a inovace na období 2025+ po vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. Dále byla schválena výzva k podávání návrhů na udělení ceny za propagaci a popularizaci výzkumu, návrh skupiny grantových projektů Návratové granty nebo aktualizace Národní strategie umělé inteligence 2030.

3. 6. 2024

Úřad vlády ČR

Zeptali jsme se partnerů portálu Vědavýzkum.cz, jaké priority očekávají od nového ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška. Někteří čekají kontinuitu a dokončení reformy transferu, někteří posílení institucionální podpory, určení strategických priorit či dokonce reformu vzdělávacího systému.

29. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek, 16. 5. 2024, byl do funkce uveden nový ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Na tiskové konferenci, na níž byl portál VědaVýzkum.cz přítomen, vystoupil po boku premiéra Petra Fialy.

17. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Ve zprávě Impact Report 2023 zveřejněné v březnu 2024 Evropská rada pro inovace uvedla, že celková hodnota jejího portfolia společností zaměřujících se zpravidla na deep tech se na konci roku 2023 vyšplhala na téměř 70 miliard eur. To představuje nárůst o 20 miliard eur za pouhý rok.

30. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

V pátek 26. dubna 2024 proběhlo ve Strakově akademii v pořadí již 400. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, Rada vlády), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Členové RVVI mimo jiné tajným hlasováním vybrali laureátky a laureáty Ceny vlády nadanému studentovi. Letos poprvé bude tato cena udělena ve třech kategoriích.

29. 4. 2024

Úřad vlády ČR

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhla v Bruselu konference na téma výzkumných infrastruktur, kterou spolupořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu s kancelářemi z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Program se zabýval rovněž problematickými aspekty v oblasti neukotveného financování.

26. 4. 2024

CZELO