facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Předsedkyně RVVI a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová minulý týden prezentovala nový dokument Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice v roce 2021 a jejich srovnaní se zahraničím. Podívali jsme se na obsáhlý dokument podrobněji a přinášíme některé jeho základní informace a závěry.

15. 3. 2023

Vědavýzkum.cz

Zakončení seriálu o nejnovější edici Statistické ročenky České republiky se zaměřuje na to, zda se rostoucí výdaje podniků na výzkum a vývoj projevují vyšší přidanou hodnotou či převratností jejich produkce. Jakého významu v tomto dokumentu nabývá pojem inovace a jaký obraz o české vědě a výzkumu podává?

3. 3. 2023

Vědavýzkum.cz

Ze srovnání vládního, vysokoškolského a podnikatelského sektoru podle Statistické ročenky České republiky 2022 vyplývá, že do obecného charakteru tuzemského vědeckovýzkumného prostředí čím dál silněji pronikají specifika podnikatelské sféry. Ta ovšem vykazují chronicky nízké zastoupení žen v roli výzkumných pracovnic.

24. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Statistická ročenka České republiky 2022 kromě jiného poskytuje obraz českého vědeckého, výzkumného a inovačního prostředí jako spíše technicky a technologicky laděného systému s chronicky nízkým zastoupením žen, na které napříč sektory dopadá nerovné finanční ohodnocení.

17. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Sedmnáct ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd se ve společném usnesení obrátilo na ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou s žádostí o řešení neúnosné mzdové a finanční situace v oblasti výzkumu (nejen) v humanitních a společenských vědách. Zároveň deklarovalo plnou připravenost k aktivní spolupráci při hledání možného řešení.

13. 2. 2023

Akademie věd ČR

Bioekonomika, chytré zemědělství a globální změny v biosféře jsou hlavními oblastmi, na které se zaměřuje Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 až 2032.

13. 2. 2023

Ministerstvo zemědělství ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace v souvislosti s končícím funkčním obdobím 1 člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“) a v souvislosti s jedním neobsazeným funkčním místem v souladu s příslušnými předpisy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na 2 členky / členy VR TA ČR (1 kandidát za akademickou sféru, 1 kandidát za podnikatelský sektor).

4. 2. 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Asi nejvýznamnější pravomocí prezidenta České republiky je jmenování nových profesorek a profesorů, případně také rektorek či rektorů. Další pravomocí, která se může dotknout zejména popularizace vědy, je udělování či propůjčování státních vyznamenání. Jaký je vztah bývalých prezidentů k bádání či vysokému školství a jaké názory na vědu mají kandidáti na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola?

17. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021. Kdo byli za uplynulé období největší poskytovatelé, příjemci podpory a které socioekonomické cíle byly podporovány?

12. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021. Podíl výdajů na výzkum poprvé v historii dosáhl 2 % státního rozpočtu, meziročně ale podíl klesá.

5. 1. 2023

Vědavýzkum.cz