facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Letos oslavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace 30 let od vzniku poradního orgánu vlády v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jak historii a vývoj tohoto grémia vnímají jeho bývalí členové? S několika z nich jsme hovořili o jeho vzniku a proměnách.

8. 11. 2022

Vědavýzkum.cz

Výroční šetření Českého statistického úřadu mimo jiné potvrzuje katalyzační funkci komerčního sektoru pro výkonnost českého výzkumu a vývoje. Ve srovnání s podílem veřejného sektoru například dynamicky roste hodnota finančních prostředků, které na výzkumné aktivity vynakládají zahraniční, komerčně zaměřené subjekty.

4. 11. 2022

Český statistický úřad

Zahraniční cesta senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na Taiwan, reprezentovaná jeho předsedou Jiřím Drahošem, navázala svými výsledky na česko-taiwanskou spolupráci ve formě šesti podepsaných memorand. Ta jsou zaměřená mimo jiné na rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

1. 10. 2022

Senát PČR

Zprávy Ministerstva pro místní rozvoj sledují naplňování strategických cílů a indikátorů územního rozvoje s využitím Evropských fondů. Jak silným magnetismem v tomto směru disponují veřejné vysoké školy? Jsou nenahraditelné? Portál Vědavýzkum.cz se tentokrát zaměřil na specifické zprávy z Olomouckého, Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

29. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Dne 15. září 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a Metodikou pro hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol zveřejnilo dokumentaci ke vstupnímu hodnocení resortních výzkumných organizací v působnosti MŠMT pro období 2023–2027.

27. 9. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo pro místní rozvoj postupně zveřejňuje hodnoticí zprávy o naplňování strategických cílů a indikátorů územního rozvoje prostřednictvím Evropských fondů. Jak se díky nim rozvíjí vědecko-výzkumný a inovační ekosystém v Česku? Portál Vědavýzkum.cz se tentokrát zaměřuje na specifické zprávy z Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina.

22. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Vládní program DOPRAVA 2030 zajistí v letech 2023–2030 podporu aplikovaného výzkumu podstatného pro další rozvoj celého sektoru dopravy. Preferované zaměření projektů pokrývá inovace v oblastech nízkoemisní mobility, automatizace a digitalizace či průřezová témata udržitelnosti a přístupnosti dopravy a služeb.

12. 9. 2022

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš dnes předal dekrety nově jmenovaným členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Členství v Radě je veřejnou funkcí, přičemž jedno funkční období trvá šest let.

2. 9. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nejnovější zpráva o stavu evropského výzkumu, vývoje a inovací mapuje evropský vědecký a inovační výkon během posledních dvou let. Jak se v tomto hodnocení daří Česku? Podle zprávy jsme spíše podprůměrní mimo jiné v počtu podaných patentů, naopak se nám daří například minimalizovat riziko upadnutí do chudoby.

21. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Od začátku letních měsíců akademická obec diskutuje novelu vysokoškolského zákona, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě ostatních oblastí se týká rovněž doktorského studia na českých vysokých školách.

17. 8. 2022

Vědavýzkum.cz