facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako „FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034. Průběžné hodnocení programu Horizont Evropa aktuálně poskytlo podklady pro uvažování o tom, kam má evropská politika v oblasti výzkumu, technologií a inovací směřovat po roce 2027.

27. 2. 2024

Horizont Evropa

Dnes se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na kterém byl zvolen nový člen a projednány další došlé nominace.

23. 2. 2024

Úřad vlády ČR

V roce 2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračuje v posilování excelentního výzkumu v České republice. Pro letošní rok je vyčleněna finanční podpora ve výši 397 110 596 Kč prostřednictvím programu ERC CZ.

22. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dne 14. února proběhla ve spolupráci Rady pro vývoj, výzkum a inovace a Univerzity Karlovy konference o hodnocení podle Metodiky 2017+, jež mapovala stav po šesti letech hodnocení v přírodních vědách. Dále se akce konaná ve velké posluchárně Přírodovědecké fakulty UK zaměřila na připravovanou aktualizaci této metodiky.

20. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

V úterý 6. února 2024 uspořádala Učená společnost České republiky pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila v jednacím sále Senátu konferenci a diskusi Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v ČR. Cílem akce bylo zahájení odborné debaty o udržitelnosti financování výzkumu v ČR.

14. 2. 2024

Učená společnost ČR

Dne 25. ledna proběhla v Národní technické knihovně prezentace reformy transferu znalostí. Klíčovou změnu v přenosu vědeckých poznatků do praxe v úvodu, který předcházel sérii panelových diskusí s představiteli nejen akademického světa a byznysu, prezentovala Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Úvodního slova se ujal premiér Petr Fiala.

29. 1. 2024

Vědavýzkum.cz

V pondělí 15. ledna 2024 uspořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v prostorách Strakovy akademie kulatý stůl k problematice Systému účelové podpory vědy a výzkumu v České republice. Akce se zúčastnila také ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

18. 1. 2024

Úřad vlády ČR

Český statistický úřad vydal svou každoroční statistickou ročenku, která obsahuje shromážděná data za rok 2022 a v některých oblastech nabízí srovnání s roky předchozími. Přinášíme vybraná data z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Třetí díl přináší soubor dat týkajících se odvětví, jež souvisí s originalitou, konkurenceschopností a inovativností české vědy – zaměří se tak na množství patentů, high-tech zboží a výzkum v oblasti AI.

17. 1. 2024

Vědavýzkum.cz

Premiér Petr Fiala navštívil ve dnech 9. až 11. ledna 2024 Indii, kde vystoupil v Gándhínagaru na investiční konferenci Vibrant Gujarat Global Summit. Setkal se také se svým indickým protějškem Naréndrou Módím, se kterým jednal o posílení vzájemných vztahů, rozvoji obchodu a spolupráce v energetice a společných vědecko-výzkumných projektech. Oba lídři se také dohodli na uzavření strategického partnerství se zaměřením na oblast inovací.

12. 1. 2024

Vláda ČR

Český statistický úřad v prosinci minulého roku vydal svou každoroční statistickou ročenku, která obsahuje shromážděná data za rok 2022 a v některých oblastech nabízí srovnání s roky předchozími. Přinášíme vybraná data z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Druhý díl se zaměří na financování vědy. Ukazuje se, že čím dál víc investují do vědy soukromé podniky, naopak podpora státu klesá.

10. 1. 2024

Vědavýzkum.cz