facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

V úterý 21. září 2021 proběhlo slavnostní otevření České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) za přítomnosti Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové. Kromě podpory mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji se bude kancelář CZELO nově zaměřovat také na podporu mezinárodní spolupráce ČR ve vzdělávání.

25. 9. 2021

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby při jednáních o státním rozpočtu vyřešila problém s financováním programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, který podporuje firmy v jejich výzkumných a vývojových projektech. Původně se počítalo s financováním TRENDu z Národního plánu obnovy. Vláda s ním nyní ale nepočítá ani v návrhu státního rozpočtu na příští rok, proto byla soutěž odložena.

9. 9. 2021

Svaz průmyslu a dopravy ČR

V pátek 3. září se opět po letní pauze konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které proběhlo prezenčně ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na období 2022+, volba kandidáta či kandidátky na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2021 a také oznámení letošního laureáta Ceny předsedy RVVI.

7. 9. 2021

Vláda schválila první krok ve snaze podpořit rozvoj start-upů v oblastech, kde si neporadí sám trh. Například tam, kde se mladé firmy budou muset vyrovnat se sektorovou regulací. Naváže tak na dosavadní snahy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest a zahájí naplňování Národního plánu obnovy ČR.

4. 9. 2021

MPO

Parlamentní volby se kvapem blíží, a proto si redakce portálu Vědavýzkum.cz posvítila na to, jaké plány mají kandidující politické strany v oblasti vědy a výzkumu. Pojďte si s námi udělat přehled v tom, kolik prostoru která strana věnuje této oblasti a jaké jsou její plány.

24. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Jedním z klíčových témat 10. schůze senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, která proběhla v úterý 17. srpna v prostorách Valdštejnského paláce, bylo Projednání návrhu na snížení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) na rok 2022.

20. 8. 2021

RVVI

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 8. a 9. října 2021. Tak jako před minulými volbami i letos připravuje portál Vědavýzkum.cz srovnání programů politických stran a hnutí v oblasti výzkumu a vývoje. Prvním krokem by však mělo být zhodnocení toho, co se pro vědu v Česku podařilo udělat poslankyním a poslancům, kteří v lavicích dolní komory zasedali uplynulé čtyři roky.

17. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

4. 8. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Od 1. 9. 2021 bude zprovozněna webová aplikace „SKV – Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných výsledků k hodnocení nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky 2017+. Výsledky se do aplikace budou sbírat až do 15. října 2021.

3. 8. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu.

11. 7. 2021

RVVI