facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou po vynucené dvouleté pauze další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+. Zjistěte, jaké jsou aktuální novinky v této oblasti. K dispozici je i záznam z celé konference.

6. 4. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

V souvislosti s končícím prvním funkčním obdobím člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky.

5. 4. 2022

RVVI

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) jednalo dne 21. března 2022 na svém 178. zasedání (on-line) s místopředsedou Ukrajinské konference rektorů Volodymirem Bugrovem, rektorem Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, o možnostech podpory vysokých škol Ukrajiny ze strany vysokých škol ČR.

22. 3. 2022

Česká konference rektorů

Nezávislá Standing Identification Committee, která byla založena Evropskou komisí v roce 2020, hledá kandidáty na členství ve vědecké radě ERC (Eurpean Research Council). Uzávěrka pro nominace je 6. května 2022 v poledne středoevropského času.

18. 3. 2022

Evropská komise

Na stránkách Technologického centra AV ČR byly zvěřejněný první ucelené statistiky české účasti v programu Horizont Evropa. Zjistěte, jak na tom v tomto programu je český výzkum.

15. 3. 2022

Technologické centrum AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na devět členů poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

4. 3. 2022

RVVI

Podle Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, jsou to právě investice do této oblasti, které přispějí k transformaci ekonomiky a které jsou jedním ze základních faktorů, abychom i do budoucna byli prosperující zemí a aby náš HDP byl pozitivní. Redakce Deloitte dReport shrnula hlavní úskalí i nutné kroky v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací v Česku.

17. 2. 2022

Deloitte

V úterý dne 15. února 2022 hostila Masarykova univerzita (MUNI) ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) již 5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR. Tato každoroční konference a její organizátor, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nabízí výzkumným stakeholderům v ČR unikátní příležitost diskutovat o těch nejaktuálnějších otázkách agendy velkých výzkumných infrastruktur.

16. 2. 2022

MŠMT

Na začátku února se pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uskutečnil v konferenčních prostorách Národní technické knihovny kulatý stůl k předsednictví ČR v Radě EU a sektorovým tématům, která bude ČR v průběhu druhé poloviny roku 2022 jakožto předsednický stát Rady EU adresovat. Velkým tématem při této příležitosti byly také velké výzkumné infrastruktury. Přečtěte si to hlavní, co k této problematice zaznělo.

11. 2. 2022

CESNET

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová jmenovala svou náměstkyní Janu Havlíkovou, která se v minulosti věnovala mimo jiné koncepčnímu rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

8. 2. 2022

Úřad vlády