facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Od začátku letních měsíců akademická obec diskutuje novelu vysokoškolského zákona, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě ostatních oblastí se týká rovněž doktorského studia na českých vysokých školách.

17. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

V reakci na zásadní globální události posledních dvou let, pandemii covidu-19 a ruskou agresi na Ukrajině, Evropská komise upravuje své strategické priority v oblasti zelené a digitální transformace. V nejnovější zprávě o stavu evropského výzkumu, vývoje a inovací klade důraz na schopnost co nejpružnější adaptace na nečekané výzvy.

13. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

The Agreement on Reforming Research Assessment je novou výzvou zejména evropských vědců a výzkumníků transformovat hodnocení vědy a posunout je ke kvalitativním měřítkům. V českém prostředí stojí jako nástupce takzvaného kafemlejnku nebo současné Metodiky 2017+. Jak česká cesta zapadá do vize minimálně evropské komunity, která se snaží zlepšit hodnocení vědy?

11. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Stagnace, konzervace, omezení inovací a produktivity, nepotismus. To jsou jen některé z důsledků akademického inbreedingu. Nová studie mapuje situaci v České republice a hledá možná řešení tohoto problému.

6. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Můžete se těšit již na pátý ročník konference SCI-PO (Science Policy), která se uskuteční 18. října 2022 v Praze. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

12. 7. 2022

Vědavýzkum.cz

Důraz na dovednosti před memorováním. I takovým směrem by chtěl vést systém vzdělávání v České republice nový ministr školství ve vládě premiéra Fialy profesor Vladimír Balaš. Specialista na mezinárodní právo z Právnické fakulty UK se ujímá úřadu 1. července, jen pár dní poté, co si v Karolinu převzal profesorský dekret.

3. 7. 2022

Univerzita Karlova

Podpora výzkumu, vývoje a inovací je podle programového prohlášení vlády priorita. Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR zdůrazňuje, že v současné době je nezbytné myslet na zajištění odolnosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

2. 7. 2022

Svaz průmyslu a dopravy ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členek / členů vědecké rady Grantové agentury České republiky, z nichž je jeden předseda VR GA ČR, ke dni 22. prosince 2022, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR.

2. 7. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Hlavním cílem nové Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu je plnění reforem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Národním plánu obnovy. Jejím předsedou byl jmenován Petr Očko, náměstek Sekce inovací a digitalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

28. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a dopravy

Vláda České republiky dne 15. 6. 2022 schválila jako nového člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jana Latu, současného rektora Ostravské univerzity. Do funkce bude oficiálně jmenován s účinností od 15. 8. 2022.

23. 6. 2022

Vědavýzkum.cz