facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Jak lze hodnotit dopady veřejných dotací na výzkum a vývoj (VaV) ve firmách? Mají takové výdaje z celospolečenského hlediska smysl? A komu prospívají nejvíce? V nové studii think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR prezentujeme vůbec první odhady míry návratnosti výdajů na VaV v podnikatelském sektoru v České republice. Hodnotíme v ní jak přímé dopady VaV v daném odvětví, tak nepřímé dopady výdajů na VaV skrze tzv. efekt přelévání na zbytek ekonomiky.

29. 10. 2019

IDEA CERGE-EI

Zájem o licencování výsledků výzkumné a inovační činnosti v Česku z dlouhodobého pohledu roste. Vyplývá to z údajů o poskytnutých licencích na předměty průmyslového vlastnictví za rok 2018, které zveřejnil Český statistický úřad.

25. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Český výzkum a vývoj zaznamenal v roce 2018 dynamický nárůst. Výdaje meziročně vzrostly o 12,3 miliardy korun a překonaly stomiliardovou hranici. Rostl i počet výzkumníků. Vyplývá to z aktuálních dat, které zveřejnil Český statistický úřad.

17. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Vláda schválila nový Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025. Ministerstvo dopravy chce jeho prostřednictvím podpořit další rozvoj kosmického průmyslu a excelence ve vědě. Soustředit se chce také na podporu inovací, vzdělávání v technických předmětech, technologický transfer, podporu slibných nápadů i jejich uvádění na trh a na těsnější spolupráci mezi vysokými školami a průmyslem.

15. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zve na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze dne 15. října 2019 od 13 do 18 hodin.

8. 10. 2019

RVVI

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 27. září 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřily opět agenda zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030, implementace Metodiky hodnocení 2017+ a dále volba odborníků do nově ustavené Komise pro problematiku klimatu.

30. 9. 2019

RVVI

V úterý 19. listopadu 2019 se v Praze uskuteční již čtvrtý ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur. Letošní ročník se uskuteční pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ.

30. 9. 2019

CESNET

Co může stát dělat pro podporu a směřování výzkumu, vývoje a inovací? A jaká je role strategických dokumentů v podpoře výzkumu, vývoje a inovací? Tyto a další otázky diskutovali ve čtvrtek 26. září na půdě CERGE-EI účastníci již druhého ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019.

28. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Kolem Národního kulatého stolu pořádaného evropskou iniciativou Alliance4Life se na konci května sešlo 50 účastníků, aby projednali, co lze na úrovni státu i výzkumných institucí udělat pro zlepšení podmínek české vědy a jak lze přispět k celkové pozitivní změně. Nyní přinášíme jeho závěry a doporučení.

27. 9. 2019

Alliance4Life

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 6. září 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřila již pravidelná revize řešených úkolů nově zaváděné Inovační strategie ČR 2019–2030, koncept spolupráce s americkou vědeckou institucí MIT a také volba kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019.

9. 9. 2019

Vědavýzkum.cz