facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
MŠMT

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Sídlí v Karmelitské ulici v Praze 1, Malé Straně. MŠMT je také Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Výzkumné organizace a další příjemci podpory z veřejných prostředků z rozpočtové kapitoly MŠMT jsou povinni zveřejňovat pravdivé a včasné informace o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací, včetně informací o jejich výsledcích. Výzkumné organizace je musí předat do 3. dubna, ostatní příjemci do 15. srpna tohoto roku.

15. 2. 2024
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá odborné hodnotitele k zařazení do Seznamu expertů pro odborné hodnocení návrhů projektů výzkumu, vývoje a inovací, přijatých v programu INTER-EXCELLENCE II (2021-2029).

10. 2. 2024
MŠMT
Array
(
)

Výbor pro Vědecký program Evropské kosmické agentury schválil ve čtvrtek 25. ledna do realizační fáze velkou gravitační observatoř LISA a misi k Venuši EnVision. Obou misí, které budou financovány z Vědeckého programu ESA včetně příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zúčastní i čeští vědci.

31. 1. 2024
MŠMT
Array
(
)

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR je strategickým dokumentem ČR, jenž byl poprvé vypracován roku 2010. Následné aktualizace Cestovní mapy se uskutečnily v letech 2011, 2015, 2019 a 2023. Nejnovější aktualizace Cestovní mapy z roku 2023 reflektuje tvorbu politiky a strategii financování velkých výzkumných infrastruktur ČR v období let 2023 až 2026.

8. 11. 2023
MŠMT
Array
(
)

Vláda schválila v rámci konsolidačního balíčku novelu pravidel spolufinancování evropských fondů, kterou připravilo Ministerstvo financí. Základním principem novely je navýšení podílu kofinancování projektů z vlastních zdrojů příjemců a snížení podílu financovaného ze státního rozpočtu.

26. 9. 2023
MŠMT
Array
(
)

Dne 25. dubna 2023 přijala Evropská komise prováděcí rozhodnutí o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC, která bude řídit evropskou výzkumnou infrastrukturu ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure). Zakládajícími členy konsorcia jsou kromě hostitelského Finska i Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko.

10. 5. 2023
MŠMT
Array
(
)

Předseda vlády Petr Fiala dne 4. 5. 2023 uvedl do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který ve vládě dosud zastával roli ministra pro evropské záležitosti. Původní profesí vysokoškolský pedagog a emeritní rektor převzal řízení ministerstva školství po Vladimíru Balašovi, který na funkci ze zdravotních důvodů rezignoval.

4. 5. 2023
MŠMT
Array
(
)

Na 13. dubna letošního roku je naplánováno vypuštění sondy ESA – JUICE, na které se významně podílejí i čeští vědci a podniky. Sonda JUICE odstartuje z Evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně na raketě Ariane 5.

1. 4. 2023
MŠMT
Array
(
)

Zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2023, došlo v rozpočtové kapitole MŠMT ke zvýšení prostředků na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace nad rámec závazku stanoveného platným rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na léta 2021 - 2025 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného pod sp. zn. MSMT 5711/2021-1, v platném znění.

3. 3. 2023
MŠMT
Array
(
)

Mikrobiologický ústav AV ČR byl jedním z prvních žadatelů s vydaným právním aktem ve výzvě MSCA Fellowships CZ. O projektu podaném v rámci OP JAK i o zkušenostech z předešlých programových období jsme hovořili s Tomášem Pěnkem, tamějším vedoucím grantového oddělení a administrátorem projektu.

25. 2. 2023
MŠMT
Array
(
)