facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
MŠMT

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Sídlí v Karmelitské ulici v Praze 1, Malé Straně. MŠMT je také Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Dotací ve výši 141 milionů korun byl podpořen multidisciplinární projekt Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře. Příjemcem dotace je Ústav jaderné fyziky AV ČR společně s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze. O projektu hovoří zastupující ředitel projektu Ondřej Ploc a manažer Josef Šalamon.

31. 7. 2021
MŠMT
Array
(
)

V pondělí 19. 4. 2021 schválila vláda návrh nového programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Program s dobou trvání 2021-2029 podpoří mezinárodní projekty v kategoriích základního i aplikovaného výzkumu.

2. 5. 2021
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v aktuálním vydání NoVVVinek odpovídá na nejčastější dotazy k novému Operačnímu programu Jan Amos Komenský.

28. 4. 2021
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytne výzkumným organizacím z ČR finanční podporu na účast v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, realizovaných v rámci společné technologické iniciativy EuroHPC.

26. 4. 2021
MŠMT
Array
(
)

Projekt CZERA se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČR do Evropského výzkumného prostoru. Jeho řešitelem je Technologické centrum AV ČR.

15. 4. 2021
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do IS VAVAI - RIV21 pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory.

13. 4. 2021
MŠMT
Array
(
)

Dne 26. února 2021 proběhlo formou videokonference jednání ministrů členských států EU s gescí za agendu výzkumu. Zasedání ministrů se uskutečnilo na platformě Rady pro konkurenceschopnost EU pod organizační záštitou portugalského předsednictví v Radě EU, přičemž hlavním tématem pro politickou debatu ministrů byla problematika národních plánů obnovy členských států EU reagujících na socioekonomické dopady pandemie Covid-19.

1. 3. 2021
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejňuje oficiální formuláře pro přípravu průběžných zpráv o realizaci projektů velkých výzkumných infrastruktur za rok 2020.

1. 1. 2021
MŠMT
Array
(
)

Ceny MŠMT za vědu a výzkum ve středu 2. prosince 2020 z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali chemik Karel Friess, matematik Jan Hubička, fyzik Tomáš Jungwirth a elektrotechnička Ilona Müllerová.

4. 12. 2020
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podpoří pět projektů s českou účastí, které uspěly v mezinárodním hodnocení výzev společné technologické iniciativy ECSEL, a jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2020. Na jejich realizaci pošle do roku 2023 MŠMT 64,8 milionů korun.

14. 10. 2020
MŠMT
Array
(
)