facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Sonda JUICE, na které se podílí i čeští vědci, je připravena ke startu

1. 4. 2023
Sonda JUICE, na které se podílí i čeští vědci, je připravena ke startu

Na 13. dubna letošního roku je naplánováno vypuštění sondy ESA – JUICE, na které se významně podílejí i čeští vědci a podniky. Sonda JUICE odstartuje z Evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně na raketě Ariane 5.

20230331ESAJUICE

JUICE u měsíce Europa

Účast České republiky na misi JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) je po zapojení do mise Solar Orbiter další významnou účastí v mezinárodním projektu kosmického výzkumu. V ČR byly realizovány projekty a zakázky za 160 milionů korun (6,55 milionů eur), které byly financovány z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do Vědeckého programu ESA a programu PRODEX.

„Česká účast na misi JUICE potvrzuje, že Česká republika má pevné místo v celoevropské spolupráci v kosmickém výzkumu. Z dosavadních projektů, kterých se ČR účastnila, doletí hardware na misi JUICE vůbec nejdál, což v důsledku znamená obrovské nároky na kvalitu dodávaných komponent, které musí bezchybně fungovat v nehostinném prostředí kosmického prostoru a vysoké radiace v okolí Jupiteru po řadu let bez možnosti jakékoliv opravy,“ komentuje význam události vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Radka Wildová.

Mise JUICE byla vybrána v roce 2012 jako první z velkých vlajkových projektů Vědeckého programu ESA. Cílem mise jsou podrobná pozorování obří plynné planety Jupiter a tří jeho největších měsíců, Ganymedu, Callisto a Europy, na kterých se předpokládá výskyt oceánů a možná také života. Po svém startu zamíří mise JUICE s pomocí série gravitačních průletů kolem Země a Venuše k největší planetě Sluneční soustavy. K Jupiteru přiletí v roce 2031. V roce 2034 se má pak stát JUICE první kosmickou lodí, která bude obíhat měsíc jiné planety než Země.

Účast na vývoji vědeckých přístrojů

Do přípravy a vývoje jednoho z vědeckých přístrojů mise JUICE, zařízení pro výzkum radiových a plazmových vln v prostředí Jupiteru (Radio and Plasma Wave Investigation – RPWI), se v rámci široké mezinárodní spolupráce zapojila také dvě pracoviště z ČR – týmy z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA AV ČR) a z Astronomického ústavu AV ČR (AsÚ AV ČR). Hlavním úkolem tohoto přístroje bude stanovit parametry potřebné pro analýzu vzniku a šíření elektromagnetických vln v plazmatu uvnitř magnetosféry planety Jupiter, v okolí jeho ledových měsíců a v magnetosféře měsíce Ganymedu.

Tým z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd navrhl a postavil pro přístroj RPWI vícesložkový analyzátor elektromagnetických vln a podařilo se mu dostat přímo do užšího vedení přístroje RPWI. Podílel se tak na jeho návrhu, spolupracoval na plánování vědeckých měření a připravuje se na analýzu dat. Vědci z tohoto ústavu se zapojují rovněž do vědeckých pracovních skupin mise, ve kterých se účastní přípravy výzkumu Jupiteru se zaměřením na elektromagnetické detekce výbojů v jeho atmosféře, a především na elektromagnetickou radiaci v magnetosféře planety a na přípravy výzkumu jeho měsíců, zvláště měsíce Ganymedes.

20230331ESAJUICE analyzator

Analyzátor elektromagnetických vln vyvinutý v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Vývojový tým z Astronomického ústavu AV ČR zajistil pro přístroj RPWI dodání dvojice speciálně navržených napájecích zdrojů s extrémně nízkým šumem. Přímý přístup k naměřeným datům z mise JUICE hodlají vědci z Astronomického ústavu využít především k jejich srovnání s vlastním numerickým modelem popisujícím působení měsíců planety Jupiter (Ganymede, Europa, Callisto) na jeho rozsáhlou magnetosféru. Získané poznatky bude následně možné použít například k prohloubení znalostí o geologických vlastnostech a struktuře samotných měsíců Jupiteru.

20230331ESAJUICE napajec

Napájecí zdroj přístroje RPWI vyvinutý v Astronomickém ústavu AV ČR

Zakázky českých podniků

Na vývoji a výrobě komponent pro přístroj RPWI se kromě uvedených výzkumných organizací podílela i řada českých firem. Pro analyzátor elektromagnetických vln, vyvinutý vědci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, zajišťovala kvalifikované osazení elektronických součástek včetně příslušných testů kvality brněnská firma G. L. Electronic, přičemž firmy Pragoboard z Prahy a Gatema PCB z Boskovic poté pro stejný přístroj podle návrhů vědců z Ústavu fyziky atmosféry vyrobily desky plošných spojů. Výzkumný a zkušební letecký ústav zajišťoval kontrolu a řízení kvality při vývoji a testování napájecího zdroje RPWI vyvinutého v Astronomickém ústavu AV ČR, pro který rovněž G. L. Electronic zajistila kvalifikované úpravy ladicích komponent.

20230331ESAJUICE proprava

Sonda JUICE se připravuje ke startu v kosmodromu ve Francouzské Guayaně

Kromě vědeckých přístrojů se české firmy podílely i na vývoji samotné sondy. Pro anténu, která zajistí komunikaci mezi sondou JUICE a Zemí, dodala elektronickou jednotku firma BD Sensors-CSRC Space Division z Kroměříže a brněnská firma G. L. Electronic pro ni dodala kabelové svazky. Rovněž brněnská firma Frentech Aerospace realizovala kontrakty na dodání mechanismů pro rameno přístroje pro měření magnetického pole J-MAG, navigační kamery Nav Cam a mechanismu pro anténu podpovrchového radaru RIME. Odborníci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR testovali tepelné vlastnosti speciálního povlaku do kosmického prostoru, kterým je vybavena sonda JUICE. Na dalších dodávkách se podílely firmy 5M SERENUM.

20230331ESAJUICE antenna

Medium gain antenna, vyrobená ve spolupráci s českými firmami

ESA je mezinárodní organizace zaměřená na spolupráci v kosmickém výzkumu a vývoji kosmických technologií a jejich využití v aplikacích. Příspěvek MŠMT na programy ESA z oblasti výzkumu a vývoje dosáhne v roce 2023 výše 14,2 milionů eur. Celkový příspěvek ČR do ESA, tj. včetně příspěvků Ministerstva dopravy, dosáhne v roce 2023 výše 61,8 milionů eur.

20230331ESAJUICE testovani

Testování solárních panelů sondy JUICE s plochou 85m2

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Foto: ESA