facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odevzdání dat do IS VAVAI - RIV24

15. 2. 2024
Odevzdání dat do IS VAVAI - RIV24

Výzkumné organizace a další příjemci podpory z veřejných prostředků z rozpočtové kapitoly MŠMT jsou povinni zveřejňovat pravdivé a včasné informace o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací, včetně informací o jejich výsledcích. Výzkumné organizace je musí předat do 3. dubna, ostatní příjemci do 15. srpna tohoto roku.

Podle ustanovení § 12 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací, včetně informací o jejich výsledcích. Podle § 7 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, plní příjemci tuto povinnost prostřednictvím poskytovatele, kterým byla podpora poskytnuta.

Příjemci podpory předají v roce 2024 prostřednictvím MŠMT údaje o výsledcích výzkumných aktivit financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT v roce 2023 nebo dříve. Výzkumné organizace mohou předat i údaje o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které byly dosaženy bez podpory ze státního rozpočtu (byly financovány např. z neveřejných nebo zahraničních zdrojů).

MŠMT stanoví pro předání dat o výsledcích tyto termíny:

  • do 3. 4. 2024 pro výzkumné organizace
  • do 15. 8. 2024 pro ostatní příjemce podpory

Způsob předání dat v roce 2024

Sběr a vkládání údajů o výsledcích do RIV se uskutečňuje výhradně online formou prostřednictvím administračního rozhraní příjemců podpory VaVER.

Záznamy je možno zasílat v několika dávkách – na rozdíl od minulých let není třeba odevzdávat vše najednou.

Zároveň je požadováno odevzdávat pouze kompletně zdokladované výsledky se všemi náležitostmi (typicky články se všemi odkazy na UT WoS / EID Scopus), aby k nim nebylo nutné pořizovat změnové záznamy z důvodu doplnění údajů.

Související informace a dokumenty ke stažení jsou k nalezení zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR