facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká republika je zakládajícím členem ACTRIS ERIC

10. 5. 2023
Česká republika je zakládajícím členem ACTRIS ERIC

Dne 25. dubna 2023 přijala Evropská komise prováděcí rozhodnutí o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC, která bude řídit evropskou výzkumnou infrastrukturu ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure). Zakládajícími členy konsorcia jsou kromě hostitelského Finska i Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko.

Actris

Zakládajícím pozorovatelem konsorcia se stalo Švýcarsko. Statutární sídlo konsorcia ACTRIS ERIC se nachází ve Finsku v Helsinkách a jeho ústředí je situováno ve Finsku a Itálii. ČR je do konsorcia ACTRIS ERIC zapojena prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a českého národního uzlu, jímž je velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ. Konsorcium ACTRIS ERIC je v pořadí již 17. právnickou osobou ERIC, do níž se ČR zapojuje jako členský stát, a celkově 26. konsorciem ERIC ustaveným v Evropě.

Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS

ACTRIS je distribuovaná evropská výzkumná infrastruktura zaměřená na vysoce kvalitní pozorování atmosférických aerosolů, oblaků, reaktivních plynů a zkoumání jejich interakcí. Poskytuje přesné údaje, služby a postupy týkající se 4D variability oblaků, krátkodobých atmosférických složek a fyzikálních, optických i chemických vlastností aerosolů.

Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS je provozována v režimu otevřeného přístupu, tj. uživatelům z veřejného anebo soukromého sektoru poskytuje přístup ke službám poskytovaným jak centrálními, tak národními zařízeními ACTRIS. Uživatelé prostřednictvím uvedených zařízení ACTRIS mohou realizovat své vědecké experimenty, využívat pokročilé přístrojové vybavení, technické služby, tréninkové kapacity a zkušenosti expertů pracujících na těchto zařízeních. Uživatelé budou moci rovněž využívat služby datového centra ACTRIS.

Česká účast v evropské výzkumné infrastruktuře ACTRIS

Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS je zařazena jako tzv. ESFRI Landmark v rámci Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a současně na jejím ekvivalentu, Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ poskytuje odborné služby v oblasti atmosférických věd, a to zejména pro výzkum atmosférických aerosolů, oblaků a reaktivních plynů. Její hostitelskou institucí je Český hydrometeorologický ústav. Dalšími účastníky v projektu jsou také Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. a od roku 2023 také Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Kapacity ACTRIS-CZ tvoří NAOK (Národní atmosférická observatoř Košetice) a technologické vybavení a příslušenství partnerských institucí. Výsledky výzkumu realizovaného prostřednictvím ACTRIS-CZ jsou využívány v praktických aplikacích, jakou je vývoj modelů předpovědí počasí, zejména extrémních situací (např. sucho, povodně, bouře apod.). Výstupy dosažené za využití ACTRIS‑CZ tak mj. přispívají k předcházení vzniku krizových environmentálních situací.

MŠMT je poskytovatelem účelové podpory na projekt velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která v roce 2023 činí 31,5 mil. Kč.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy