facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Změna kofinancování budoucích projektů OP JAK

26. 9. 2023
Změna kofinancování budoucích projektů OP JAK

Vláda schválila v rámci konsolidačního balíčku novelu pravidel spolufinancování evropských fondů, kterou připravilo Ministerstvo financí. Základním principem novely je navýšení podílu kofinancování projektů z vlastních zdrojů příjemců a snížení podílu financovaného ze státního rozpočtu.

stock Coins

Tuto oblast evropská legislativa nereguluje a nastavení podmínek je plně v gesci členského státu.

Ministerstvu školství se podařilo pro většinu příjemců OP JAK vyjednat navýšení jen o 5 p. b. a zachování výpočtu pro rata (regionální školství, vysoké školství, výzkum a vývoj). Díky tomu nedojde k nelogické aplikaci formálního sídla instituce pro stanovení míry kofinancování z vlastních zdrojů.

Nová pravidla kofinancování se budou týkat až budoucích projektů podpořených z budoucích výzev (tj. výzvy vypsané po nabytí účinnosti – od 1. listopadu 2023), a to jak z ESF+, tak z ERDF. Nevztahují se na běžící projekty, podané žádosti nebo připravované žádosti do výzev vyhlášených před tímto datem.

 

Typ příjemce Minimální podíl příjemce*
OSS a PO OSS 0 %
školy a školská zařízení (ESF+) 5 %
veřejné VŠ a výzkumné organizace 10 %
veřejně prospěšná činnost 5 %
obce a jejich PO do 3 tis. obyv. 10 %
obce a jejich PO nad 3 tis. obyv. 15 %
kraje a jejich PO 15 %
hl. m. Praha 50 %

 

*Týká se projektů z výzev vyhlášených od 1. 11. 2023.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy