facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

Evropská komise vydala 19. října 2022 aktualizaci svého sdělení – Rámce pro státní podporu výzkumu a vývoje. Dokument nese stejné označení, tedy „Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a referenční číslo C(2022) 7388“. V tomto příspěvku shrnujeme náš pohled na první „rychlé čtení“ tohoto významného dokumentu Evropské unie.

16. 12. 2022

Matej Kliman

Nejvyšší správní soud svými dvěma rozsudky z let 2020 a 2021 přiznal ochranu legitimnímu očekávání veřejné vysoké školy v pozici příjemce dotace jako slabší straně právního vztahu. Zrušil pravomocná rozhodnutí potvrzující odvody za porušení rozpočtové kázně vyměřené příjemci za realizaci projektové změny, o jejíž přípustnosti byl příjemce předem výslovně a konkrétně ujištěn poskytovatelem. Ujištění o způsobilosti výdajů pouhým e-mailem může být právně závazné.

13. 12. 2021

Jan Dudák a Viktor Ježek

Matej Kliman se ve svém příspěvku zaměřuje na poskytování institucionální podporu z perspektivy veřejné podpory výzkumu a vývoje stanoveného evropskými předpisy. Jaké možnosti jsou a které jsou v Česku využívané?

29. 10. 2021

Matej Kliman

Společnost alevia pořádá dne 7. 12. 2021 tradiční workshop, který se zaměří na právní rámec výzkumu a vývoje. Workshop je plánován jako prezenční – uskuteční se v hotelu IBIS na Andělu v Praze.

26. 8. 2021

alevia

Mediace je rychlé a efektivní řešení sporů také v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Pokud vás tato technika řešení sporů zajímá, tak mezi zářím a listopadem tohoto roku se uskuteční velký šedesátihodinový kurz mediace. 

10. 6. 2021

IP mediační centrum

V tomto příspěvku se podělíme o aktuálně diskutované téma transferu technologií na výzkumných organizacích, které mají právní formu přímo řízených (státních) příspěvkových organizací nebo organizačních složek státu. V Česku jde především o fakultní nemocnice, ale i některé další instituce, které mají společné to, že samy nevlastní majetek.

11. 4. 2021

Matej Kliman

Na portále Vědavýzkum.cz se snažíme mapovat soudní rozhodnutí, která se týkají dotačního řízení či veřejného zadávání. Jedním z principů, který musí veřejní zadavatelé či poskytovatelé dotací dodržovat, je zásada transparentnosti. Níže popsané rozhodnutí se sice týká České rozvojové agentury a projektu na udržitelné zemědělství v Zambii, ale principy platí i pro ostatní poskytovatele a příjemce.

10. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Na konci minulého roku byla do sněmovny doručena poměrně obsáhlá novela zákona č. 130/2002 Sb. Navrhuje například zjednodušení administrativy a přenositelnost grantů. Nad jejím obsahem sice existuje politická shoda, ale času na projednání je málo.

17. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

V tomto článku se pokusíme shrnout praktické zkušenosti a zamyslet nad tím, zda spin-off společnost (dceřiná společnost založená výzkumnou organizací nebo jejím zaměstnancem v souvislosti s transferem technologií) může být lékem na veřejné zadávání, jak často aktéři v oblasti transferu znalostí doufají.

10. 2. 2021

Matej Kliman a Karel Masopust

Jakým způsobem se mohou veřejné vysoké školy, ale i veřejné výzkumné instituce, popřípadě další instituce coby povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bránit u soudu poté, co dle novely tohoto zákona účinné od začátku minulého roku přešla působnost odvolacího orgánu na Úřad pro ochranu osobních údajů?

4. 2. 2021

Jan Dudák