facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

V minulém roce probíhal schvalovací proces takzvané technické novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která nabyde účinnosti v nejbližších dnech. Od počátku bylo upozorňováno, že se jedná pouze o nezbytnou dílčí úpravu technického charakteru a do budoucna bude potřeba celý zákon výrazně přepracovat. Kam pokročila příprava nové normy?

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Finanční úřad musí uznat uplatněnou náhradu mzdy za dovolenou u zaměstnanců podílejících se na výzkumu a vývoji. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci kasační stížnosti proti Odvolacímu finančnímu ředitelství zveřejněného na konci minulého roku.

21. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Žaloby na poskytovatele dotací, veřejné zakázky, podpora spin-off společností a veřejné a neveřejné prostředky. To jsou některá z témat, kterými se zabývali účastníci prosincového workshopu k právnímu rámci výzkumu, vývoje a inovací.

17. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 27. 11. 2019 v rámci své 39. schůze ve třetím čtení novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která reaguje na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti. Novelu nyní projedná Senát.

29. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Dne 3. prosince 2019 pořádá společnost alevia ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři v Praze tradiční mikulášský workshop k právnímu rámci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Registrace je otevřena do naplnění kapacity.

4. 11. 2019

alevia

O investiční pobídky se budou moct nově ucházet jen firmy, které prokazatelně investují peníze na vývoj a spolupracují s univerzitou nebo výzkumnou organizací. Vláda tak vyhověla Hospodářské komoře České republiky, která dlouhodobě apelovala na stát, aby přestal investičními pobídkami podporovat výrobu s nízkou přidanou hodnotou.

14. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Veřejně financované výzkumné organizace jsou v Česku převážně založené jako neziskové, často hospodařící dle zvláštních právních předpisů. Proto je jejich hospodaření obvykle koncipováno jako vyrovnané. Přesto je v praxi nutno řešit otázky související s povinnostmi reinvestice výnosů či zisku ze specifických aktivit těchto výzkumných organizací.

12. 8. 2019

Matej Kliman

Sněmovní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která reaguje na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti.

3. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Poslanecká sněmovna podpořila v pátek 7. června 2019 návrh vlády na změnu systému investičních pobídek. Významně omezí podporu čistě výrobních investic. Firmy bude naopak motivovat k tomu, aby investovaly do výzkumu a vývoje, zaměstnávaly výzkumné pracovníky nebo spolupracovaly s univerzitami či výzkumnými organizacemi.

13. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, se začala projednávat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Reaguje především na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, dále na změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti.

5. 6. 2019

Vědavýzkum.cz