facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

Na univerzitní půdě i v prostorách výzkumných ústavů dnes vzniká celá řada zajímavých a vědecky důležitých projektů. Aby však byly pro společnost maximálně využitelné, je nutné přenést jejich výsledky do soukromé sféry a zajistit tak jejich využití cílovou skupinou osob.

23. 6. 2020

Frank Bold Advokáti

V tomto stručném zamyšlení se hodlám věnovat dvěma nešvarům při výkladu pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, se kterými jsem se nedávno setkal, a které dle mého názoru vycházejí z neznalosti základních principů práva Evropské unie (EU).

4. 6. 2020

Matej Kliman

Tento příspěvek upozorňuje na některé problémy z hlediska výkladu pojmů hospodářské a nehospodářské činnosti a navazuje na minulý článek, který popisuje přehled regulace využívání výzkumných infrastruktur pořízených z EU fondů pohledem pravidel veřejné podpory.

18. 5. 2020

Matej Kliman

Aktuálně se celá řada výzkumných infrastruktur pořízených z prostředků EU fondů, zejména z prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání nachází nebo dostává do fáze provozu. Tento článek se zabývá právní regulací dopadající na užívání výzkumné infrastruktury – stručně shrnuje základní regulaci využívání těchto infrastruktur z pohledu pravidel veřejné podpory.

12. 5. 2020

Matej Kliman

Co se rozumí spin-off společností? Jaké specifické charakteristiky mají takzvané akademické spin-offy? A jak je to s majetkovou účastí výzkumné organizace? Jaké mají jednotlivé typy spin-off společností výhody a úskalí? Těmito a dalšími otázkami se zabývá článek Mateje Klimana.

18. 4. 2020

Matej Kliman

V minulém roce probíhal schvalovací proces takzvané technické novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která nabyde účinnosti v nejbližších dnech. Od počátku bylo upozorňováno, že se jedná pouze o nezbytnou dílčí úpravu technického charakteru a do budoucna bude potřeba celý zákon výrazně přepracovat. Kam pokročila příprava nové normy?

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Finanční úřad musí uznat uplatněnou náhradu mzdy za dovolenou u zaměstnanců podílejících se na výzkumu a vývoji. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci kasační stížnosti proti Odvolacímu finančnímu ředitelství zveřejněného na konci minulého roku.

21. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Žaloby na poskytovatele dotací, veřejné zakázky, podpora spin-off společností a veřejné a neveřejné prostředky. To jsou některá z témat, kterými se zabývali účastníci prosincového workshopu k právnímu rámci výzkumu, vývoje a inovací.

17. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 27. 11. 2019 v rámci své 39. schůze ve třetím čtení novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která reaguje na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti. Novelu nyní projedná Senát.

29. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Dne 3. prosince 2019 pořádá společnost alevia ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři v Praze tradiční mikulášský workshop k právnímu rámci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Registrace je otevřena do naplnění kapacity.

4. 11. 2019

alevia