facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poslanecká sněmovna schválila novelu stotřicítky

29. 11. 2019
Poslanecká sněmovna schválila novelu stotřicítky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 27. 11. 2019 v rámci své 39. schůze ve třetím čtení novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která reaguje na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti. Novelu nyní projedná Senát.

Novelu „stotřicítky“ schválila vláda na začátku května, po projednání a zapracování připomínek. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 485/0 a v prvním čtení byl projednáván v červnu. Následně materiál projednal a sněmovně doporučil schválit v předloženém znění také garanční Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

V říjnu probíhalo druhé čtení, v rámci kterého byl podán pozměňovací návrh poslance Karla Raise, navrhovatele novely. Třetí čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Vládní návrh zákona byl schválen (usnesení č. 803), pro hlasovalo 164 ze 175 přihlášených poslanců, nikdo nebyl proti.

V odůvodnění návrhu novely se píše:

Smyslem uvedeného pozměňovacího návrhu je umožnit systémovou podporu určitých aktivit v oblasti inovací, inovačních služeb a rozvoje podnikání (s jejichž podporou platná právní úprava fakticky nepočítá), které musí realizovat či koordinovat orgány státní správy, které svým charakterem spadají do podpory výzkumu, vývoje a inovací, a které je účelné realizovat v rámci programů podpory.

Konkrétním příkladem je chystaná systémová podpora v rámci nového programu The Country for the Future, a to jednak podpora inkubačních aktivit realizovaná agenturou CzechInvest, jednak koordinovaná podpora budování a rozvoje infrastruktury pro digitální inovace se silnou vazbou na RIS3 strategii a na komunitární program Digital Europe. Pro uvedené aktivity není vhodné realizovat klasickou veřejnou soutěž na výběr projektů, ale pro koordinaci tematického a regionálního rozměru a následné implementace je nezbytné podporu realizovat jiným způsobem. Zejména tedy vybrat konkrétního příjemce podpory, resp. konkrétní projekt k podpoře, na základě stanovených požadavků, mimo standardní otevřenou veřejnou soutěž ve smyslu zákona.

Schválené znění novely, která bude nyní předložena k projednání do Senátu, naleznete zde.

„Tato změna principiálně znamená posun od takzvané kvantity ke kvalitě. Jinými slovy, tuzemský výzkum a vědecké výstupy se nehodnotí už pouze na základě kvantitativních údajů,“ uvedl ve středu k novele vicepremiér Karel Havlíček.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: PSP ČR, Country for the Future