facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI doporučila vypořádat připomínky k novele zákona 130/2002 Sb.

31. 1. 2019
RVVI doporučila vypořádat připomínky k novele zákona 130/2002 Sb.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 342. zasedání vzala na vědomí aktuální stav vypořádání meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a doporučila jejich vypořádání v souladu s Metodikou 2017+. Finální materiál by měla schvalovat na svém příštím zasedání v únoru.

Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je základním právním předpisem pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace. Byl několikrát novelizován - poslední zásadní novela byla přijata pod č. 194/2016 Sb. V roce 2013 a 2017 došlo ke dvěma pokusům o novelu většího rozsahu, vzhledem k volbám však byla práce na těchto novelách ukončena. Přesto však Rada konstatovala, že je nezbytné řešit některé systémové věci a na svém 336. zasedání dne 25. května 2018 schválila témata novelizace zákona č. 130/2002 Sb. a usnesla se na ustavení pracovní skupiny.

Předmětem návrhu zákona jsou oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které se týkají:

  • definice projektů sdílených činnosti,
  • hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, hodnocení programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací,
  • poskytování informací o výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.

Aktuálně probíhá finalizace vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení zaslaných v řádném termínu. Současně je materiál také projednáván s Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol a Asociací výzkumných organizací. Radě byl předložen materiál s aktuálně zapracovaným vypořádáním připomínek a bude dále upraven na základě dalších jednání a na základě zaslaných připomínek. 

RVVI doporučila vypořádat připomínky v souladu s Metodikou 2017+, schválenou usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 a uložila Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit finální materiál na 343. zasedání Rady ke schválení.

Znění novely, návrh usnesení vlády, důvodovou zprávu a připomínky z mezirezortního připomínkového řízení včetně jejich vypořádání naleznete zde.

 

Zdroj: RVVI