facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Je několik ústavů AV ČR, které se nebojí své výstupy ukázat jak veřejnosti, tak i potenciálním komerčním partnerům. Mezi ně patří i Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který provozuje několik webů s údaji o suchu, požárech, či o klimatické změně. Jejich posledně realizovaný web ClimRisk ocení hlavně ti, kteří potřebují zjistit, jak může jejich investici ohrozit klimatická změna.

21. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Má doktorát z biomolekulární chemie, vedla GA ČR juniorský grant, ale život ji nakonec zavál do managementu vědy. Již 12 let působí jako zástupkyně ředitele CEITEC a vedoucí administrativy. Věří, že v CEITEC jdou příkladem a ukazují, jak by měla spolupráce mezi vědci a administrativou vypadat.

20. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se Jiří Danihlík celou svoji studijní i vědeckou kariéru věnuje včele medonosné. Jak se ke včelám dostal, jaká úskalí přináší jejich studium a jaký dopad budou mít letošní výkyvy počasí na populaci včely medonosné? Ptali jsme se v rozhovoru, který vznikl u příležitosti Světového dne včel, který připadá na 20. května.

19. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Martin Vrňata byl jmenován profesorem oboru „Měřicí technika“ v roce 2017 na FEL ČVUT. Na VŠCHT Praha na Ústavu fyziky a měřicí techniky vede výzkumnou skupinu „Senzory“, která se zabývá teoretickým i aplikovaným výzkumem senzorů určených pro detekci plynů.

19. 5. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Šestitýdenní antarktické dobrodružství spojené s opravou provizorního zázemí pro terénní výzkum, refugio CZ*ECO Nelson, prožili pedagogové Fakulty umění a architektury TUL Vladislav Bureš a Dagmar Vojtíšková. Oba stavební projektanti se zkušenostmi s přežitím v extrémních podmínkách byli v týmu letošní expedice brněnské Masarykovy univerzity na Nelsonův ostrov.

18. 5. 2024

Technická univerzita v Liberci

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha. Instituci, která letos slaví třicet let a za tu dobu pomohla mnoha českým vědcům získat prestižní evropské projekty. Technologické centrum Praha ale přináší i analýzy pro výzkum a inovace, realizuje transfer technologií a pomáhá firmám v jejich rozvoji. O historii TC Praha a šíři jeho současných aktivit vypráví v bilančním rozhovoru.

13. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Elegantní molekula, základ léků na AIDS, zachraňující životy lidí na celém světě, je hlavní zápletkou v úžasném příběhu Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie. Jedna z rolí v něm připadla i vědkyni Haně Dvořákové, která stamiliony z licenčních poplatků věnovala Nadaci Experientia. Co jí tahle zkušenost dala? A šla by do toho znovu?

12. 5. 2024

Podcast CHEmic

Jeden z univerzitních grantů soutěže Primus, určené mladým perspektivním vědcům a vědkyním, putuje týmu Jakuba Tomšeje z Právnické fakulty UK. Specialista na pracovní právo a rovné příležitosti povede následující čtyři roky výzkum zaměřený na to, jak se v různých státech Evropy, včetně České republiky, řeší problematika diskriminace. Zaměří se také na příklady dobré praxe, které by bylo vhodné promítnout i do českého právního řádu.

8. 5. 2024

Univerzita Karlova

Je jednou z výrazných osobností Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. V popředí jeho zájmu jsou vysokonapěťová elektrotechnika a izolační materiály. Za svůj vynález si v nedávné době odnesl cenu Zlatý AMPER 2024. Za co přesně Pavel Trnka cenu dostal? A jak vidí budoucnost svého oboru?

7. 5. 2024

Vědavýzkum.cz

Hannah Critchlow je britská popularizátorka vědy zaměřující se na neurovědní výzkum. Sama po doktorátu vědeckou dráhu opustila a věnuje se psaní popularizačních knih a přednáškám, během kterých ráda zapojuje publikum, například tím, že jim na pódiu nahrává EEG. Na Academia Film Olomouc přijela se svou nedávnou knihou Joined Up Thinking o kolektivní inteligenci.

6. 5. 2024

Vědavýzkum.cz