facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Eva Filipová pracuje v DIANA Biotechnologies, firmě, která původně vznikla jako spin-off Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, na pozici šéfky oddělení řízení kvality. Jaké výzvy v současnosti firma řeší? Jsou absolventi vysokých škol připraveni na práci ve firmách a jaká je politika firmy směrem k podpoře zaměstnanců s rodinami?

4. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

Jana Kukutschová působí na Fakultě materiálově-technologické Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, kde zastává roli garantky studijního programu nanotechnologie. Její akademická cesta začala studiem chemie a biologie, což ji vedlo k pozici učitele na střední škole. Během své diplomové práce se začala intenzivně věnovat studiu vlivu chemických látek na živé organismy, což se stalo klíčovou částí její vědecké kariéry.

2. 3. 2024

GreenGate

Andrea Nogová se v oblasti získávání a implementace národních a mezinárodních výzkumných grantů pohybuje od roku 2012, od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejprve zastávala pozici specialistky grantové politiky RCPTM a od roku 2021 je vedoucí CATRIN Grant office.

1. 3. 2024

CATRIN

Většinu svého života strávila v Brně, v roce 2022 se ale vydala na čtyři měsíce na Antarktidu a dnes je nejspíš jedinou Češkou, která absolvovala prestižní Space Studies Program na International Space University. A když zrovna netrénuje na astronautku, antropoložka Lucie Ráčková zkoumá stres v rámci svého doktorského studia ve výzkumném centru RECETOX Masarykovy univerzity.

29. 2. 2024

#brnoregion

Umělá inteligence je jednou z oblastí, v které nabízí agentura CzechInvest inkubaci inovativním startupům. Jak si stojí v oblasti AI Česko? Co si představit pod inovacemi v AI? Kdo se může ucházet o podporu v AI HUBu projektu Technologická inkubace? Zeptali jsme se Matouše Kostlivého, který byl u zrodu AI HUBu a více než rok jej řídil.

28. 2. 2024

Vědavýzkum

Michael Komárek povede v příštích čtyřech letech Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity. Renomovaný geochemik s bohatou zahraniční zkušeností už na této fakultě odvedl kus práce jako zakladatel a vedoucí katedry geoenvironmentálních věd a také jako proděkan pro vědu a výzkum. Nyní ho čeká další výzva, řízení chodu celé fakulty.

24. 2. 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze

Na elektrické enduro motorce sjel schody univerzitní auly a během dne otevřených dveří vykouzlil údiv uchazečů o studium a potlesk. Nový děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL Josef Černohorský tak vlastně nepřímo ukázal, že představa světa kybernetiky, elektrotechniky nebo laserových technologií jako šedivé nudy je jen zažité klišé.

23. 2. 2024

Technická univerzita v Liberci

V roce 2013 získal cenu organizace Mensa ČR za „významný přínos inteligenci národa“, kterou Karel Nešpor, psychiatr, adiktolog, publicista a pedagog, pokládá za zaslouženou, protože se podle svých slov „díky střízlivosti lidé stávají inteligentnějšími“. Jaký je podle nositele Ceny adiktologie Karla Nešpora význam akce Suchej únor a s čím se ČR potýká v oblasti návykového chování?

21. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

Ondřej Sotolář se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity věnuje například vlivu technologií na adolescenty a jejich psychiku. Téma je pro něj osobní, jelikož s manželkou vychovává dva malé syny. Během svého doktorského studia také získal, jako jeden z mála mužů, pamětní grant Martiny Reoselové, který uděluje nadační fond Ústavu organické chemie a biochemie mladým vědcům v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit vědu s péčí o děti v předškolním věku. 

19. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

Rozhovor vznikl v rámci kampaně Měsíc žen ve vědě, kterou na České zemědělské univerzitě v Praze spouští s podporou projektu AGRIGEP při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Tento svátek připadl na 11. února. V souvislosti s kampaní oslovili Janu Mazancovou, která působí na katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství ČZU.

17. 2. 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze