facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Nadační fond Bernarda Bolzana pravidelně oceňuje mladé vědkyně a vědce, kteří už na začátku své kariéry dosahují pozoruhodných výsledků. Za rok 2023 byla oceněna matematička Hana Turčinová za dvojici prací věnovaných širším souvislostem Sobolevových prostorů.

31. 3. 2024

Univerzita Karlova

Pavel Pořízka je součástí výzkumné skupiny prof. Kaisera Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů na CEITEC VUT. I když se výzkumníci zaměřují nejvíce na vývoj instrumentace a metodiky ve spolupráci s průmyslem, v poslední době i díky juniorskému grantu začali oťukávat aplikace v biologii.

30. 3. 2024

CEITEC

Biomedicínská doktorandka Enikö Vargová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT uspěla v soutěži Brno Ph.D. Talent a získala tak finanční podporu na svůj inovativní výzkum, který se zaměřuje na vývoj pokročilých algoritmů pro monitorování zdraví pomocí chytrých zařízení.

29. 3. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Národní institut SYRI vznikl před téměř dvěma lety v reakci na pandemii covid-19. Jeho cílem bylo poučit se z bezprecedentní situace, kterou pandemie přinesla. Málokdo předpokládal, že ale v krátké době vyvstanou výzvy zcela nové, které podobně jako covid-19 českou společnost zatíží nebývalým způsobem. Tyto výzvy stále přibývají.

28. 3. 2024

SYRI

Milena Stránská vystudovala obor Chemie a analýza potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. V roce 2014 se stala docentkou v oboru Chemie a analýza potravin, roku 2012 získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti.

24. 3. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ve dvou se to lépe táhne. To je motto projektu Kataríny Šlosárové z Fakulty chemické VUT, který uspěl v soutěži Brno Ph.D. Talent. Hlavními hrdiny projektu jsou termofilní bakterie, které umí produkovat bioplasty.

20. 3. 2024

Vysoké učení technické v Brně

V pěti letech si doma postavil optickou laboratoř, v loňském roce mu vyšel článek v prestižním vědeckém časopise Nature. Teď na Matfyzu zakládá vlastní badatelskou skupinu. Fyzik Pavel Malý se věnuje výzkumu v oblasti spektroskopie – pomocí laserových pulzů studuje různé druhy materiálů a biofyzikálních vzorků. Za vývoj nové metody umožňující rozlišit dynamiku jedné a mnoha částic získal Cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana.

19. 3. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Helena Reichlová a Barbora Špačková jsou dvě ze tří vítězů výzvy na založení Dioscuri center v Česku. Obě se po letech v zahraničí vrátily do Čech a zakládají svá centra na Fyzikálním ústavu AV ČR. Program Dioscuri iniciovala Společnost Maxe Plancka s cílem přilákat vynikající výzkumníky k založení center excelence na středoevropských a východoevropských institucích.

18. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

Při doktorském studiu propojil výzkum s podnikáním. Od března své závazky předal do rukou kolegů a v roli mentora se teď v Jihomoravském inovačním centru (JIC) plně věnuje doktorandským studentům. Předává jim svoje zkušenosti – třeba i formou mentoringu. I o tom si zástupci centra povídali s Jiřím Zhořem.

17. 3. 2024

Jihomoravské inovační centrum

Na východ, do tehdejšího Československa, se Američan David Livingstone, nyní člen katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP, přestěhoval po sametové revoluci v roce 1990. V roce 2024 se rozhodl vydat na východ znovu. Jednoduše proto, že pomoc nyní potřebují vysoké školy ve válkou zmítané Ukrajině.

15. 3. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci