facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Katalyzátor, který umí přeměnit oxid uhličitý na paliva jen za využití slunečního záření, vyvíjí Pavla Eliášová z výzkumného centra CUCAM a Katedry fyzikální a makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Je i jednou ze tří letošních laureátek talentového programu L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě.

21. 5. 2023

Univerzita Karlova

Spoluzakladatel České platformy antibiotické rezistence Jan Bartáček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je environmentální inženýr, který se léta zabývá čištěním a recyklací odpadních vod. Rezidua antibiotik a na antibiotika rezistentní organismy v životním prostředí vnímá jako závažný problém. I proto vznikla uvedená platforma, která láká ke spolupráci i další zainteresované organizace.

15. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Vedle své vědecké práce působí také v lékárně a od starších pacientů slýchala, jak špatně se jim některé tablety polykají. Proto se ve výzkumu zaměřila na tablety dispergovatelné v ústech. Thao Tranová z Farmaceutické fakulty UK je hlavní autorkou článků publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech a držitelkou ceny The Parc Awards v kategorii Student Choice Award.

14. 5. 2023

Univerzita Karlova

Součástí vědecké diplomacie je sbírat a posuzovat poznatky o tom, jak k inovacím a modernizaci ekonomiky přistupují nejúspěšnější země jako Švédsko nebo Izrael. V rozhovoru pro časopis Moderní ekonomická diplomacie se k tomuto tématu vyjádřil náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák.

13. 5. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Pouhých sedm procent doktorandů dokončí svá studia včas a asi šedesát procent vůbec nedostuduje. Změnit tristní čísla a především zkvalitnit doktorské studium může pomoci i standard školitele. Na otázky k tomu tématu odpovídal Ondřej Havelka z Technické univerzity v Liberci, který je členem komise pro doktorské studium Studentské komory Rady vysokých škol .

12. 5. 2023

Technická univerzita v Liberci

Čerstvý držitel ERC Advanced grantu Michal Holčapek z Univerzity Pardubice se věnuje výzkumu na pomezí analytické chemie, biologie a medicíny. Bude se snažit pochopit, proč se liší lipidomický profil krve pacientů s nádorovými onemocněními od těch zdravých. A doufat, že se nadějné výsledky jeho výzkumu podaří převést do klinické praxe v podobě metody na včasnou detekci rakoviny slinivky.

9. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Vedoucí výzkumné skupiny Nanomagnetismus a spintronika Vojtěch Uhlíř z CEITEC VUT se může pyšnit úspěchem – spolu se zahraničními partnery bude řešit projekt METASPIN, který získal podporu v rámci evropské výzvy EIC Pathfinder Open. Ambiciózní projekt, koordinovaný univerzitou Paris-Saclay, se zaměřuje na vytvoření revoluční technologie umělých synapsí s nízkou spotřebou energie pomocí spintronických nanozařízení.

8. 5. 2023

CEITEC

Vědecká spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskou federací se od invaze na Ukrajinu výrazně zhoršila. Jak se Eric J. Novotny, expert společnosti CRDF Global a odborník na bezpečnost vědeckých dat, dívá na evropský výzkum v kontextu bezpečnostní krize? A v čem se liší bezpečnostní politiky dat v USA a Evropě?

2. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se dočkal významného mezinárodního uznání. Americká akademie umění a věd, která existuje od roku 1780, jej přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů.

29. 4. 2023

Univerzita Karlova

Estonsko má nejvíce start-upů na obyvatele v Evropě a patří ke světové špičce v oblasti e-governmentu. To ale není všechno. Tento nejsevernější pobaltský stát je silný také v oblasti vědy a výzkumu. O grantovém systému, který posiluje takto úspěšné prostředí, jsme hovořili se Siret Rutiku, bývalou vedoucí oddělení financování výzkumu v Estonské radě pro výzkum.

24. 4. 2023

Vědavýzkum.cz