facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory

Rozhovory

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Jana Vymazala, prorektora pro vědu a výzkum.

9. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Do IT4Innovations přichází Pavel Hobza se svým týmem. Jeden z nejcitovanějších českých vědců a autor přelomových objevů se celou svou vědeckou kariéru věnuje nekovalentním interakcím a vývoji nových léků.

8. 6. 2021

IT4Innovations

Popularizace vědy není jednoduchá disciplína. Ani v době pandemie covidu-19 však Akademie věd a její pracoviště nezaspaly a své aktivity a projekty pro veřejnost úspěšně přesunuly do online prostředí.

5. 6. 2021

Akademie věd ČR

V roce 2021 začal naplno fungovat na Univerzitě Palackého v Olomouci vysokoškolský ústav s názvem Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN). Proč CATRIN vznikl a čeho se bude snažit dosáhnout? O tom a o mnoha dalších otázkách jsme hovořili s jeho ředitelem Pavlem Banášem.

2. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy pro transfer znalostí a technologií, Charles University Innovations Prague (CUIP), slaví v červnu svoje třetí narozeniny. Je v Česku dnes vhodné prostředí pro technologický transfer? Diskutovali jsme s ředitelem Otomarem Slámou.

31. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Tomáš Mocek je od roku 2011 vedoucím laserového centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Dolních Břežanech. O tom, jak si centrum poradilo s pandemií nebo jak se během let dostalo se svými lasery na světovou úroveň, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

27. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Jany Kukutschové, prorektorky pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

25. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

O aktuálním dění kolem rozpočtu na vědu a výzkum jsme si povídali s prvním místopředsedou RVVI Pavlem Baranem a místopředsedou RVVI Vladimírem Maříkem. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co by se dělo, pokud by rozpočet na vědu a výzkum v příštích letech poklesl. Řeč ale byla také o způsobu přerozdělování prostředků i o tom, které oblasti by se měly podporovat.

24. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Veterinární univerzitu v Brně. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Vladimíra Celera, prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

20. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Děkan Tomáš Šimůnek stojí v čele Farmaceutické fakulty UK už od roku 2014. A je s ní spojen vlastně po celý svůj život, byl totiž i jejím studentem. „Farmacie je unikátní v tom, že studentovi dokáže otevřít okna poznání přírodních věd, ale zároveň dává jistotu dobrého povolání,“ říká v interview pro Forum. Povídali jsme si nejen o farmacii, ale také o stále aktuální problematice očkování proti koronaviru.

18. 5. 2021

Univerzita Karlova