facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory

Rozhovory

„Ekonomem jsem se stal omylem, ale jsem za to nakonec rád,“‎ říká docent Tomáš Havránek, v současnosti nejcitovanější český ekonom. Působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a přede dvěma lety byl Evropskou výzkumnou radou (ERC) osloven pro hodnocení prestižních ERC grantů – jako první český ekonom a nejmladší hodnotitel vůbec.

30. 6. 2021

Univerzita Karlova

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Jaké má škola zkušenosti s hodnocením výzkumných organizací a co plánuje do budoucna? Zeptali jsme se Petra Musílka, prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost.

28. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Když na jaře roku 2019 získal Lukáš Vízek Fulbright-Masarykovo stipendium na půlroční pobyt na Harvardově univerzitě v USA, věděl s jistotou jen jedno – že to je krok do neznáma, který ale může dát jeho vědecké kariéře úplně nový směr.

24. 6. 2021

Univerzita Hradec Králové

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na České vysoké učení technické v Praze. Jaké má škola zkušenosti s hodnocením výzkumných organizací? Co plánuje do budoucna a jak se jí daří v transferu znalostí a technologií? Zeptali jsme se Zbyňka Škvora, prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost na ČVUT v Praze.

15. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Společnost Maxe Plancka je sdružení 86 německých vědeckých ústavů napříč vědními obory. S dvaceti tisíci zaměstnanci a celkovým počtem 35 nobelistů jde o jednu z největších a nejprestižnějších vědeckých institucí na světě. Poslední dva roky probíhá na této instituci intenzivní diskuze o ekologické, klimatické a celkové společenské udržitelnosti provozu a výzkumu.

11. 6. 2021

Sustainable Academy

Šedesát tisíc eur – tedy půl druhého milionu korun – na vývoj aplikací a služeb založených na umělé inteligenci. Tuto poměrně významnou částku nabízí netradičně evropští vědci start-upům a malým a středním firmám. Svoje projekty mohou inovační firmy předkládat do konce června.

10. 6. 2021

CIIRC ČVUT

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Jana Vymazala, prorektora pro vědu a výzkum.

9. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Do IT4Innovations přichází Pavel Hobza se svým týmem. Jeden z nejcitovanějších českých vědců a autor přelomových objevů se celou svou vědeckou kariéru věnuje nekovalentním interakcím a vývoji nových léků.

8. 6. 2021

IT4Innovations

Popularizace vědy není jednoduchá disciplína. Ani v době pandemie covidu-19 však Akademie věd a její pracoviště nezaspaly a své aktivity a projekty pro veřejnost úspěšně přesunuly do online prostředí.

5. 6. 2021

Akademie věd ČR

V roce 2021 začal naplno fungovat na Univerzitě Palackého v Olomouci vysokoškolský ústav s názvem Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN). Proč CATRIN vznikl a čeho se bude snažit dosáhnout? O tom a o mnoha dalších otázkách jsme hovořili s jeho ředitelem Pavlem Banášem.

2. 6. 2021

Vědavýzkum.cz