facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

„Dívám se na ně pořád a snad jen tak neskončím,“ říká Kateřina Kopalová, ekoložka z Přírodovědecké fakulty UK, která svou profesní lásku – rozsivky (jednobuněčné řasy) – pravidelně studuje v antarktické oblasti na jižní polokouli. Svůj excelentní výzkum prezentovala v řadě vědeckých časopisů a už stihla sklidit i nejedno mezinárodní ocenění. Je též držitelkou prestižní Bolzanovy ceny UK.

21. 12. 2023

Univerzita Karlova

Středočeské inovační centrum (SIC) podporuje inovátory z řad středočeských podnikatelů, aby svými nápady zlepšovali svět kolem nás. Za osm let pomohlo k úspěchu více než třem stovkám inovativních firem a akcelerovalo téměř 100 projektů výzkumných organizací směrem k aplikaci na trhu. V jeho čele dnes stojí Pavel Jovanovič. Zeptali jsme se ho na cíle a strategie centra, na pozici ČR v inovacích a mnoho dalšího…  

20. 12. 2023

Vědavýzkum.cz

Aktuálně se projednává nová úprava zákona o vysokých školách. Co tato novela obsahuje? A podaří se reformovat systém doktorského studia v Česku? I na tyto otázky jsme se ptali Jaroslava Millera, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

18. 12. 2023

Vědavýzkum.cz

Dva roky nosil Bohumír Strnadel v hlavě nápad, že by se hodilo vyvíjet materiály, které vydrží déle a jejich výroba bude produkovat méně emisí. Když přišla výzva v oblasti Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský MŠMT, spolu s kolegy z VŠB – Technické univerzity Ostrava napjali síly a připravili žádost, která obstála i ve velké konkurenci.

17. 12. 2023

VŠB-TUO

Vinicius Santana, mladý talentovaný brazilský vědec, který se zabývá oblastí na samém pomezí fyziky a chemie, konkrétně aplikací elektronové spinové rezonance (ESR), je od roku 2018 součástí skupiny Magnetooptické a THz spektroskopie na CEITEC VUT vedené Petrem Neugebauerem. Od Grantové agentury České republiky (GAČR) získal prestižní grant JUNIOR STAR 2024.

15. 12. 2023

CEITEC VUT

Šestnáctidenní kampaň Orange the World, kterou pro letošek vyhlásila OSN, oficiálně končí 10. prosince 2023. Ovšem ne tak pro Univerzitu Karlovu, jež se dlouhodobě intenzivně hlásí k nulové toleranci genderově podmíněného násilí. A při té příležitosti magazín Forum UK rozmlouval s Kateřinou Šámalovou, první univerzitní ombudsmanku.

13. 12. 2023

Univerzita Karlova

Poslední více než dva roky se Michael Lužný pracovně věnoval nové verzi Manuscriptoria, světově unikátnímu projektu, který vznikl v Národní knihovně ČR. Co všechno může odborná i laická veřejnost v Manuscriptoriu, jež propojuje historickou práci a moderní technologie, najít, a jakým směrem se v současné době vyvíjí digitalizace historických dokumentů?

11. 12. 2023

Vědavýzkum.cz

„Nezajímá mě tolik, zda díky mým poznatkům někdo dokáže sestavit rychlejší počítač nebo popíše určitý fyzikální jev. Líbí se mi hledání a nacházení překvapivých souvislostí mezi jednotlivými pojmy a objekty,“ říká Lenka Slavíková z MFF UK, laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru matematika za studium matematických funkcí.

7. 12. 2023

Univerzita Karlova

Proč by výzkumníci a výzkumnice měli využívat perzistentní identifikátory? Kolik času jim mohou podle dostupných analýz ušetřit? Na to jsme se zeptali Alice Meadows z konzultační společnosti MoreBrains, která se analýzou přínosů perzistentních identifikátorů zabývá.

5. 12. 2023

Vědavýzkum.cz

Koncem října byl na Úřad vlády ČR předložen ke schválení návrh novely o vysokých školách. Jak se k vývoji novely vysokoškolského zákona stavěla Studentská komora Rady vysokých škol ČR coby orgán zastupující studenty a studentky, tedy i doktorandy, kterým zákon upravuje finanční ohodnocení? Jaké změny pokládá SK RVŠ za problematické?

4. 12. 2023

Vědavýzkum.cz