facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Během poslední dekády se o odpadech začalo uvažovat jako o relevantním surovinovém zdroji a současně jako o předmětu seriózního výzkumu. Tím se zabývají i vědci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně včetně Stanislava Obruči, který hovořil o plánovaném multidisciplinárním výzkumu zaměřeném na zhodnocení odpadních surovin.

13. 8. 2023

Vysoké učení technické v Praze

VŠCHT Praha se nově podílí na činnosti sedmi Národních center kompetence, jejichž cílem je podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jedním z nich je NCK REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu, zaměřené na dosažení aplikačního potenciálu v oblasti přípravy rekombinantních léčiv pomocí integrace špičkových výzkumných center a vytvoření výzkumné platformy pro rozvoj českého biotechnologického a farmaceutického průmyslu.

12. 8. 2023

VŠCHT Praha

Špičkový výzkum s alokací 8 miliard je jednou z napínavě očekávaných výzev OP JAK, i možná celého českého výzkumného ekosystému. Jedná se pravděpodobně o poslední takto významnou sumu financí prostřednictvím kohezních fondů. Přečtěte si rozhovor k tématu výzvy s Václavem Velčovským, vrchním ředitelem sekce mezinárodních vztahů EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

11. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Věnuje se modernímu oboru, který není v povědomí české veřejnosti tolik znám  sociální epidemiologii. Dominika Šeblová po zkušenostech z Itálie, Švédska i Ameriky zamířila do pražského Motola na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

9. 8. 2023

Univerzita Karlova

Jiří Martínek, kterého část národa zná díky televizní soutěži Na lovu spíše pod přezdívkou Doktor Vševěd, na sebe strhává pozornost jak svými encyklopedickými znalostmi, tak i profesním zaměřením. Pracovně totiž naplno využívá oba obory –⁠ historii i geografii –⁠, v nichž získal doktorát.

7. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Studovat v zahraničí je snem mnoha studentů. Někteří by chtěli odjet hned v prvním ročníku, jiní raději sbírají užitečné informace a zkušenosti nejdřív doma, tak jako Adam Pruška. Absolvent analytické chemie na Přírodovědecké fakultě MU pokračuje ve studiu a výzkumu na Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu (ETH Zürich).

6. 8. 2023

Masarykova univerzita

Čestným uznáním předsedy Grantové agentury ČR, kterým byl v minulých dnech oceněn Karel Bouzek z Vysoké školy chemicko-technologické Praha, se může pochlubit jen deset projektů financovaných agenturou ročně. Za co čestné uznání vědec z VŠCHT Praha obdržel? Jakým překážkám ve svém výzkumu čelil a co chystá do budoucna?

2. 8. 2023

VŠCHT Praha

Veronika Vymetálková z Ústavu experimentální medicíny AV ČR se věnuje výzkumu kolorektálního karcinomu a zkoumá, proč některým pacientům léčba zabírá a jiným ne. V letošním roce byla za svůj výzkum oceněna cenou L’Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě.

31. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

„Nejvíc mě baví, že v rámci doktorského studia řeším velmi aktuální problém,“ říká Kryštof Mrózek, jeden z mladých vědců Masarykovy univerzity. Na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU zkoumá možnosti, které by usnadnily provozování satelitů na velmi nízké oběžné dráze.

30. 7. 2023

Masarykova univerzita

Jednou z věcí, kterými přispěla Západočeská univerzita v Plzni českému vysokému školství, je systém IS/STAG. Před třiceti lety pomohl univerzitě s přechodem na kreditní systém studia. Přečtěte si rozhovor s jedním z jeho tvůrců Zdeňkem Ryjáčkem.

29. 7. 2023

Západočeská univerzita v Plzni