facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory

Rozhovory

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy pro transfer znalostí a technologií, Charles University Innovations Prague (CUIP), slaví v červnu svoje třetí narozeniny. Je v Česku dnes vhodné prostředí pro technologický transfer? Diskutovali jsme s ředitelem Otomarem Slámou.

31. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Tomáš Mocek je od roku 2011 vedoucím laserového centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Dolních Břežanech. O tom, jak si centrum poradilo s pandemií nebo jak se během let dostalo se svými lasery na světovou úroveň, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

27. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Jany Kukutschové, prorektorky pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

25. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

O aktuálním dění kolem rozpočtu na vědu a výzkum jsme si povídali s prvním místopředsedou RVVI Pavlem Baranem a místopředsedou RVVI Vladimírem Maříkem. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co by se dělo, pokud by rozpočet na vědu a výzkum v příštích letech poklesl. Řeč ale byla také o způsobu přerozdělování prostředků i o tom, které oblasti by se měly podporovat.

24. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Veterinární univerzitu v Brně. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké jsou strategické záměry nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Vladimíra Celera, prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

20. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Děkan Tomáš Šimůnek stojí v čele Farmaceutické fakulty UK už od roku 2014. A je s ní spojen vlastně po celý svůj život, byl totiž i jejím studentem. „Farmacie je unikátní v tom, že studentovi dokáže otevřít okna poznání přírodních věd, ale zároveň dává jistotu dobrého povolání,“ říká v interview pro Forum. Povídali jsme si nejen o farmacii, ale také o stále aktuální problematice očkování proti koronaviru.

18. 5. 2021

Univerzita Karlova

S Martinem Barešem, rektorem Masarykovy univerzity, jsme si povídali o dopadech pandemie na českou vědu a výzkum, dále o tom, co by pomohlo českému vysokému školství, i o nedávném hodnocení vysokých škol ve všech pěti modulech Metodiky 17+. Zvažuje kandidaturu na předsedu České konfernce rektorů? A co si myslí o myšlence vzniku samostatného ministerstva pro vědu? Nejen to se dozvíte v následujícím rozhovoru.

13. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Jak se dělá výzkum na neuniverzitní resortní výzkumné organizaci? O financování, transferu vědeckých poznatků v oblasti neurověd a plánech Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) do budoucna jsme hovořili s tamějším náměstkem ředitele pro vědu a výzkum Jiřím Horáčkem.

11. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Martin Balej je již šestým rokem rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S portálem Vědavýzkum.cz hovořil o vlivu pandemie na vysokoškolské studium, hodnocení podle Metodiky 2017+ , roli regionální univerzity a svých plánech s univerzitou do budoucna.

10. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Rektoři aliance 4EU+ 1. dubna 2021 schválili změnu právní formy aliance a vytvoření společné právní entity. Sídlo se z pařížské Sorbonny přesouvá do Heidelbergu, kde bude vytvořen generální sekretariát 4EU+. Co konkrétně to bude znamenat pro alianci, vysvětluje prorektorka UK pro evropské záležitosti Lenka Rovná.

9. 5. 2021

Univerzita Karlova