facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Jaký krok kupředu může ČR provést v oblasti biotechnologií? Jak překlenout propast mezi základním výzkumem a průmyslovou výrobou? A jak v tomto směru dohnat západní státy? Dne 5. září 2023 se v Art-n-Coffee uskutečnila konference, v rámci které byl představen biotechnologický klastr Prague.bio, jehož ambicí je být odpovědí nejen na tyto otázky.

8. 9. 2023

Vědavýzkum.cz

Česká společnost OHB Czechspace vyvíjí družici SOVA, která má být největším tuzemským satelitem v historii. Svou hmotností by překonala dokonce i poslední velkou českou družici Magion 5. Mise SOVA má za cíl zpřesnit klimatické modely, díky kterým bude možné lépe předpovídat extrémní jevy počasí, jako jsou přívalové deště, bouřky, silný vítr nebo tornáda, a reagovat tak snáze na změny klimatu.

6. 9. 2023

OHB Czechspace

Na unikátní řadě přípravků pro rostliny se podílel Josef Jančář a jeho doktorandi z CEITEC VUT. Spolu se studenty založil v roce 2019 společnost ESCUBE, která dnes s produkty na přírodní bázi zvyšujícími odolnost rostlin vůči různým typům stresu a zlepšujícími cyklus vody v půdě slaví úspěchy nejen v Česku, ale i v zahraničí.

5. 9. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Před více než dvěma lety představil tým výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Františka Macha elektrostatický separátor plastů. Princip, kdy silné elektrické pole třídí jednotlivé části směsi podle jejich elektrického náboje, vědci otestovali i u dalších materiálů. Své využití tak separátor najde také při nakládání s elektroodpadem, nerostnými surovinami i v zemědělství.

3. 9. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta materiálově-technologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava započala novou éru spolupráce v oblasti hi-tech a vysoce přesném obrábění podepsáním memoranda s českou společností DG Solutions.

28. 8. 2023

VŠB-TUO

Najít poruchu elektromotoru není vždy snadné. K její efektivní diagnostice lze ale využít nové matematické algoritmy s parametrickým odhadem. Vývojem se několikátým rokem zabývá doktorand z VUT v Brně a výzkumník na CEITEC VUT Lukáš Zezula. Jeho algoritmy dokážou detekovat nejen přítomnost poruchy, ale i její lokaci a závažnost. Využití mají i při následné kompenzaci poruch – tak, aby elektromobil zůstal provozuschopný i s poškozeným motorem.

27. 8. 2023

VUT v Brně

Podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury ESA BIC Czech Republic podpoří další startupy, které pracují s kosmickými technologiemi. Začínající podnikatelé mohou získat až padesát tisíc eur a další podporu pro rozvoj svých nápadů. Uzávěrka přihlášek je 22. září 2023.

25. 8. 2023

CzechInvest

Inovační agentura JIC připravila akcelerační program JICbooster, který se zaměřuje na podporu startupů z jižní Moravy. Úspěšné projekty projdou s podporou byznysových expertů dvěma fázemi programu. V první, přibližně šestiměsíční fázi, se účastníci zaměří na základní kompetence potřebné k založení firmy, jejímu vedení a na vývoj funkčního produktu. Druhá část programu, která může trvat až dva roky, je pak zaměřena na vstup na trh.

22. 8. 2023

JIC

Na vývoji nové generace mozkových implantátů s využitím nobelovského materiálu grafenu se budou podílet vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Díky úspěchu v grantové výzvě Horizon Europe Hop On Facility se připojí k již řešenému mezinárodnímu projektu Evropské rady pro inovace (EIC) MINIGRAPH.

15. 8. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Startup Dronetag nasměroval svůj výzkum a vývoj na novou legislativu v Americe i Evropské unii. Technologie českých vývojářů, kteří mají za sebou studium na Fakultě informatiky Českého vysokého učení technického v Praze, si poradí s digitální identifikací každého dronu.

14. 8. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR