facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Grafitický nitrid uhlíku (g-C3N4), který vykazuje vysokou fotokatalytickou aktivitu, vyvinuli vědci z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO ve spolupráci s kolegy z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu chemických procesů AV ČR.

2. 10. 2022

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Lucemburské ministerstvo hospodářství oficiálně zahájilo již 13. ročník projektu Fit 4 Start. Tento stěžejní akcelerační program pro začínající podniky, který spravuje vládní agentura Luxinnovation, se zaměřuje na inovativní, technologické a datově orientované společnosti.

2. 10. 2022

Ministerstvo zahraničních věcí

Venture kapitálový fond i&i Biotech Fund I (i&i Bio) oznámil investici do španělského biotechnologického startupu Nanoligent SL vyvíjejícího cílenou onkologickou terapii. i&i Bio se tímto krokem připojil k předchozím investorům a firma Nanoligent v tomto investičním kole získala od všech tří společností celkem 2,8 milionů eur.

30. 9. 2022

i&i Bio

Klastr Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny. Co se mu v posledních letech podařilo a jaké úspěchy si organizace může připsat?

25. 9. 2022

Nanoprogress

Vzít libovolnou zkumavku, registrovat její čárový kód, odšroubovat, odebrat a přemístit vzorek, odhodit špičku… Automatizované řešení prvotní manipulace se vzorky, například covidu-19, které před dvěma lety představili výzkumníci ze strojní fakulty VUT s podporou týmu FN Brno, se dočkalo druhé generace označené jako openTube2. Podle vědců nový systém svého předchůdce podstatným způsobem překonal.

17. 9. 2022

Vysoké učení technické v Praze

Pilot letadla se připravuje k přistání na ranvej, když vtom celou kabinu ozáří oslňující zelený paprsek. Právě ho ze země zasáhl útočník vybavený laserem. Nebezpečných incidentů, které mohou způsobit tragickou leteckou nehodu, registruje policie několik ročně. Letiště Václava Havla proto spolu s Policií ČR oslovilo vědce z FIT VUT, ČVUT a Univerzity obrany. Cílem je navrhnout systém letecké ochrany před nízkoenergetickými lasery.

10. 9. 2022

VUT v Brně

Konec plýtvání při skladování potravin díky využití biologicky aktivních látek rostlinného původu! Hitem výstavy Země živitelka byl třívrstvý pytel na brambory umožňující jejich dlouhodobé uchovávání za pokojové teploty. Ten vznikl ve spolupráci České zemedělské univerzity v Praze a její spin-off společnosti Terpenix.

4. 9. 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze

Agentura CzechInvest uzavřela před několika dny příjímání žádostí do první výzvy projektu Technologická inkubace. Mohly se do ní hlásit startupy zaměřené na mobilitu, kreativní průmysly, ekologii a cirkulární ekonomiku nebo umělou inteligenci. Celkem se přihlásilo 114 zájemců. Téměř polovina pochází z hlavního města Prahy.

31. 8. 2022

CzechInvest

Podle Jakuba Fojta z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně nejsou bioplasty zázračný materiál, který spasí životní prostředí. Je třeba je umět správně používat. Přispět k tomu má i série laboratorních experimentů, které srovnávaly vliv rozložitelných mikroplastů a konvenčních PET mikroplastů na vlastnosti půdy.

14. 8. 2022

Vysoké učení technické v Brně

Poskytnout přehled o inovačních firmách, inovačních procesech v obcích a městech, regionálních partnerech, programové podpoře inovací a celkově o inovačním prostředí Karlovarského kraje je cílem Regionální inovační mapy.

14. 8. 2022

Karlovarská agentura rozvoje podnikání