facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Karlovarský kraj již delší dobu usiluje o odpoutání se od uhlí a těžkého průmyslu, rozvoj svého území a o získání statutu přitažlivého regionu, který bude perspektivní jak pro život, tak pro kariérní růst. Téma transformace rezonuje napříč celým regionem, a právě transformaci má pomoci strategický projekt připravovaný Karlovarským krajem s názvem Karlovarské inovační centrum.

16. 3. 2023

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Agentura CzechInvest přispěla svým know-how ke vzniku Českého bateriového klastru, který uspořádal v polovině prosince svou první výroční schůzi. Jde o první v Česku působící zájmové sdružení tohoto typu propojující veřejnou, akademickou i privátní sféru na poli výzkumu, vývoje a osvěty celkového řetězce navázaného na baterie.

16. 2. 2023

CzechInvest

Vývoj historicky největší české kosmické sondy LVICE² s vlastním pohonem pokročil do další fáze projektu. Měsíční sonda s řadou českých vědeckých přístrojů nabyla na velikosti a do její přípravy se zapojily další české aerospace firmy. 

10. 2. 2023

esc Aerospace

Cementářský průmysl vytváří až 8 % celosvětové produkce CO2. Odborníci z Fakulty chemické a Fakulty strojního inženýrství VUT proto testují způsob, jak snížit emisní zátěž provázející výrobu cementu. Laboratorní zkoušky ukázaly, že nový materiál má vlastnosti srovnatelné s tradičními cementy. Při jeho výrobě však vzniká výrazně méně CO2.

4. 2. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně dělá další krok směrem k udržitelnosti díky partnerství s plzeňským startupem nextdrop. Po úspěšném testování systému nextdrop pro správu dešťové vody je nyní v plánu jeho širší nasazení v rámci Zoo Plzeň. Hlavním cílem spolupráce je efektivní a udržitelná správa vody.

30. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Vědci z Technologické univerzity v Liberci spolu s průmyslovými partnery vyvinuli ekologicky bezpečnou metodu čištění zanesených vodních vrtů pomocí ultrazvuku. Přínos nové „smart“ technologie spočívá v tom, že vůbec nezatíží životní prostředí a je navíc šetrná k tělesu vrtu.

27. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci

Vědci z osmi evropských zemí a různých oborů se spojí na výzkumu nových typů senzorů. Součástí projektu jsou také výzkumníci z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Inovativní senzory mají zlepšit monitoring kvality vody v kontextu Zelené dohody pro Evropu – Green Deal.

20. 1. 2023

Univerzita Pardubice

Nejnovější společná studie Evropského patentového úřadu a Mezinárodní energetické agentury přináší komplexní a aktuální údaje o globálních trendech ve vodíkových technologiích pro období 2011–2020. Patenty v oblasti vodíkových technologií se významně posunuly směrem k alternativním metodám s nízkými emisemi. Regiony, z nichž pochází nejvíce patentů v tomto oboru, jsou Evropa a Japonsko, zatímco USA ztrácejí.

18. 1. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Spojení tří různých oborů na třech různých fakultách Západočeské univerzity v Plzni ukázalo nové možnosti výroby zevního lůžka na myoelektrickou protézu ruky. Interdisciplinární mezinárodní projekt, na němž plzeňský tým spolupracoval s kolegy a kolegyněmi z Technické vysoké školy Deggendorf, prověřil 3D tisk jako metodu pro výrobu protézy ruky a ukázal nové možnosti designového a technického zpracování.

15. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Na Katedře filosofie Technické univerzity v Liberci se aktuálně provádí šetření zaměřené na otázku etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. Zapojit se do něj může i široká veřejnost. V Česku zatím podobný výzkum proveden nebyl. Respondenti mají navíc možnost podívat se na vyhodnocení dílčích částí dotazníků.

12. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci