facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Fakulta materiálově-technologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava započala novou éru spolupráce v oblasti hi-tech a vysoce přesném obrábění podepsáním memoranda s českou společností DG Solutions.

28. 8. 2023

VŠB-TUO

Najít poruchu elektromotoru není vždy snadné. K její efektivní diagnostice lze ale využít nové matematické algoritmy s parametrickým odhadem. Vývojem se několikátým rokem zabývá doktorand z VUT v Brně a výzkumník na CEITEC VUT Lukáš Zezula. Jeho algoritmy dokážou detekovat nejen přítomnost poruchy, ale i její lokaci a závažnost. Využití mají i při následné kompenzaci poruch – tak, aby elektromobil zůstal provozuschopný i s poškozeným motorem.

27. 8. 2023

VUT v Brně

Podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury ESA BIC Czech Republic podpoří další startupy, které pracují s kosmickými technologiemi. Začínající podnikatelé mohou získat až padesát tisíc eur a další podporu pro rozvoj svých nápadů. Uzávěrka přihlášek je 22. září 2023.

25. 8. 2023

CzechInvest

Inovační agentura JIC připravila akcelerační program JICbooster, který se zaměřuje na podporu startupů z jižní Moravy. Úspěšné projekty projdou s podporou byznysových expertů dvěma fázemi programu. V první, přibližně šestiměsíční fázi, se účastníci zaměří na základní kompetence potřebné k založení firmy, jejímu vedení a na vývoj funkčního produktu. Druhá část programu, která může trvat až dva roky, je pak zaměřena na vstup na trh.

22. 8. 2023

JIC

Na vývoji nové generace mozkových implantátů s využitím nobelovského materiálu grafenu se budou podílet vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Díky úspěchu v grantové výzvě Horizon Europe Hop On Facility se připojí k již řešenému mezinárodnímu projektu Evropské rady pro inovace (EIC) MINIGRAPH.

15. 8. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Startup Dronetag nasměroval svůj výzkum a vývoj na novou legislativu v Americe i Evropské unii. Technologie českých vývojářů, kteří mají za sebou studium na Fakultě informatiky Českého vysokého učení technického v Praze, si poradí s digitální identifikací každého dronu.

14. 8. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Tým vědců Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni dlouhodobě vyvíjí systémy rozpoznávání řeči pro audiovizuální archivy orální historie. Nedávno vědci představili nový systém pro porozumění těmto záznamům. Svědectví pamětníků budou díky němu snáze přístupná odborné i laické veřejnosti.

11. 8. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Prozkoumat nové materiály k výrobě čipů i umožnit jejich analýzu přímo ve výrobním prostředí – takovými úkoly se zabývají dva vědecké týmy z #brnoregion – z firmy Thermo Fisher Scientific a z Vysokého učení technického v Brně. Klíčovou roli v jejich snažení hrají elektronové mikroskopy.

6. 8. 2023

CEITEC

Posílení inovací a prohloubení spolupráce mezi více a méně vyspělými regiony v EU – to jsou cíle, které si Evropská komise klade v rámci projektu Evropských regionálních inovačních údolí. Prostřednictvím iniciativy proběhne koordinace financí EU na výzkum a inovace s výdaji na regionální rozvoj ve snaze zesílit dopad obou finančních toků.

3. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Bavorsko je v celé Evropě ve zdravotnické technice jedním z nejúspěšnějších regionů, který pravidelně investuje do rozvoje tohoto sektoru. Chystají se dva velké projekty: akcelerátor pro lékařské obory a biotechnologie a výstavba továrny na komponenty počítačových tomografů, která představuje řadu příležitostí také pro české firmy.

1. 8. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR