facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Vědkyně a vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnili výsledky rozsáhlého výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Jejich cílem bylo mapování výskytu viru SARS-CoV-2 v prostředcích pražské hromadné dopravy během pandemie onemocnění covid-19. Výzkum publikoval prestižní Journal of Travel Medicine.

19. 5. 2023

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Výzkumníci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s odborníky z firmy Bogges přišli s řešením na ochranu objektů kritické infrastruktury. Postupným zlepšováním a testováním vyvinuli Balistický ochranný panel, který ve srovnání s monolitickými betonovými stěnami vyniká vyšší odolností a jeho instalace je možná lidskou silou bez použití těžké manipulační techniky. 

17. 5. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Jak by měla v budoucnu vypadat železniční doprava? Tím se bude zabývat Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s evropským konsorciem, vedeným německou společností Siemens Mobility GmbH. Díky mezinárodnímu projektu PODS4RAIL se totiž fakulta stala součástí skupiny prestižních evropských univerzit a podniků.

7. 5. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Švédsko má ambici stát se do roku 2030 světovým lídrem v oblasti pokročilých terapií. Proto se rozhodlo vytvořit nový inovační klastr pro pokročilé léčebné terapie, který bude podporovat komercializaci a zavádění moderních postupů. Českým firmám a výzkumníkům se ve spolupráci se švédskými partnery otevírají další možnosti spolupráce v dynamickém rozvoji pokročilých terapií a celého life science odvětví.

2. 5. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

„Budoucnost kvantové technologie začíná v Praze”. Tímto heslem byly 20. dubna 2023 v Praze uvedeny dva nové stěžejní projekty Qu-Test a Qu-Pilot, které mají zásadně podpořit rozvoj kvantových technologií v Evropě. Oba projekty jsou financovány programem Horizont Evropa.

24. 4. 2023

Vědavýzkum.cz

Dle nejnovějších dat šlo do oblasti výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji celkem 21,4 mld. korun. Jedná se o 3,2 % regionálního HDP, což znamená vůbec nejvyšší podíl z celé České republiky. K takové podpoře inovací přispívají nejen univerzity a veřejné výzkumné instituce, ale především firmy, které se na výzkum a vývoj zaměřují.

17. 4. 2023

JIC

Otestovat v praxi uzavřený cyklus hospodaření se rozhodli vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci s českým výrobcem biopotravin odborníci vyvíjí novou funkční potravinu. Odpad z její produkce plánují přeměnit na půdní substrát a část krmiva pro prasata nebo drůbež. Získané živiny tak mohou vracet zpátky do životního prostředí.

16. 4. 2023

Mendelova univerzita v Brně

Vědci z CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a výzkumných center CEET a IT4Innovations VŠB-TUO vyvinuli unikátní technologii, která umožní proměnit odpad z výroby bionafty – glycerol – na užitečný produkt a zvýšit tak účinnost stávajících biopaliv. Jimi navržený biomateriál na bázi grafenu navíc nahradí kyseliny, jež se doposud pro přeměnu glycerolu využívají.

10. 4. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

MIWA Technologies, a. s., je českou firmou působící na trhu od roku 2016. MIWA vyvinula a uvádí do obchodů novou technologii pro distribuci a prodej produktů denní spotřeby, jako jsou čisticí prostředky nebo krmiva pro domácí mazlíčky, která výrazně snižuje spotřebu obalů a produkci obalového odpadu.

6. 4. 2023

Zambie je jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. České vysoké školy i soukromé firmy zde v rámci rozvojových projektů realizují výzkumné aktivity a zavádějí technologická řešení, která napomáhají zefektivnit zemědělství a management přírodních zdrojů, především v oblasti rekultivace dolů, prevenci odlesňování či zefektivňování zemědělské produkce. Zároveň tak přispívají k posilování kapacit místní akademické sféry.

2. 4. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR