facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Umělá inteligence (AI) představuje celou řadu rizik, a zároveň nabízí mnoho příležitostí napříč celou společností. Dosud však neproběhla žádná komplexní analýza AI v kontextu lidských práv. Právě o to se od roku 2021 snaží společný výzkum Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykovy univerzity, Ambis a prg.ai. Projekt „Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace“ je financovaný Technologickou agenturou ČR a sdružuje technologické a právní odborníky.

6. 7. 2023

České vysoké učení technické v Praze

V České republice vzniklo nové konsorcium výzkumných pracovišť. Jmenuje se Národní centrum kompetence BIOCIRKL a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií.

26. 6. 2023

Ústav chemických procesů AV ČR

Osvědčila se už na Karlovarsku, kde s účinností dosahující až 97 % čistí vody vytékající ze staré skládky pesticidních látek. Unikátní technologii Wetland+, která dokáže z vody odstranit životu nebezpečné chlorované látky, nyní nasadil tým z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci pod vedením Miroslava Černíka v polském Jaworznu.

20. 6. 2023

Technologická univerzita v Liberci

Rybníky a vodní nádrže plné bahna představují v současnosti velkou výzvu pro rybníkáře a vodohospodáře. Problémem není jen, jak rybník či nádrž vyčistit, ale zároveň kam tuny vytěženého materiálu uložit. Inovativní řešení hledali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s průmyslovými partnery.

18. 6. 2023

Biologické centrum AV ČR

Využít LED pro prevenci a podporu léčby pacientů s některými typy depresí si dal za cíl tým českých odborníků. Výsledkem bude série fototerapeutických pomůcek, konkrétně světelná sauna, přenosný světelný kufr a světelný sloup. Jejich základem je unikátní LED technologie s vyváženým spektrálním složením blízkým přirozenému slunečnímu světlu.

15. 6. 2023

Sociální pracovníci, adiktologové, psychologové, lékaři a speciální pedagogové společně s odborníky v oblasti IT vyvinuli novou mobilní aplikaci, která má pomoci lidem při léčbě ze závislosti. Aplikace je určena jak klientům, tak terapeutům. Vznikla s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

3. 6. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Tchaj-wan se pyšní výsadním postavením v polovodičovém odvětví a má ambici stát se špičkovým výzkumným hubem v asijsko-pacifickém regionu v oborech kybernetické bezpečnosti a biomedicíny. Mezi další hlavní podporované výzkumné oblasti se řadí informační a digitální technologie, zelené energie, národní obrana, strategický průmysl včetně kosmického odvětví a dále sektory týkající se strategických zásob.

21. 5. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Výzkumný tým z VŠCHT Praha vyvinul ve spolupráci s partnery nový digitální nástroj pro automatizovaná provozní a technologická opatření pro čistírny odpadních vod (ČOV). Water Scan Toolbox je cloudová aplikace, která používá prediktivní znalosti množství a kvality přicházejících odpadních vod k posouzení zátěže ČOV.

21. 5. 2023

VŠCHT v Praze

Vědkyně a vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnili výsledky rozsáhlého výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Jejich cílem bylo mapování výskytu viru SARS-CoV-2 v prostředcích pražské hromadné dopravy během pandemie onemocnění covid-19. Výzkum publikoval prestižní Journal of Travel Medicine.

19. 5. 2023

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Výzkumníci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s odborníky z firmy Bogges přišli s řešením na ochranu objektů kritické infrastruktury. Postupným zlepšováním a testováním vyvinuli Balistický ochranný panel, který ve srovnání s monolitickými betonovými stěnami vyniká vyšší odolností a jeho instalace je možná lidskou silou bez použití těžké manipulační techniky. 

17. 5. 2023

Vysoké učení technické v Brně