facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové české výzkumné konsorcium bude řešit inovativní využití odpadů

26. 6. 2023
Nové české výzkumné konsorcium bude řešit inovativní využití odpadů

V České republice vzniklo nové konsorcium výzkumných pracovišť. Jmenuje se Národní centrum kompetence BIOCIRKL a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií.

stock recycling

Národní centrum kompetence (NCK) BIOCIRKL pro své snažení, které reaguje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, získalo na dobu šesti let finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Náplní jeho činnosti bude především efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví a stavebnictví, elektrozařízení a plastů. Spadá sem i získávání biostimulantů ze „zeleného“ hydrolyzátu z živočišných odpadů či zemědělské rekultivace skládek pro rychle rostoucí dřeviny.

V neposlední řadě je jeho cílem vytvořit nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů, katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů a také náhražky ropných produktů z kompletní recyklace plastů. „Do oblasti zelené energie patří náš další dílčí cíl, a tím je ověření možnosti opětovného využití použitých solárních panelů,“ uvedla Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů AV ČR, jednoho ze subjektů sdružených v NCK BIOCIRKL.

Nové výzkumné centrum má přitom na co navazovat. Jedenáct z jeho členů v závěru loňského roku ukončilo velmi úspěšný výzkum v rámci šestnáctičlenného konsorcia tvořícího NCK BIOCIRTECH. V něm například vymysleli nové způsoby likvidace odpadu, účinnou dermatologickou kosmetiku, kvalitní ekologické palivo nebo probiotika pro psy ze zbytků z živočišné výroby.

„BIOCIRKL je rovněž zaměřený na efektivní využívání odpadů vznikajících v zemědělství, živočišné výrobě i v elektrotechnických zařízeních či z plastových materiálů, nicméně se zaměřuje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu,“ vysvětlila Olga Šolcová. „Tedy udržitelnost životního prostředí bez toxických látek, zdravé systémy zásobování potravinami šetrné k životnímu prostředí, snížení poptávky po energii, snížení emisí CO2 nebo udržitelná energie pro budoucnost,“ dodala.

Právě z tohoto důvodu je jeden z dílčích výzkumných projektů NCK BIOCIRKL zaměřený například na efektivní využití různých dosud nevyužívaných anebo složitě likvidovaných odpadů pro výrobu ekologických hnojiv. Dalším dílčím projektem je využití odpadů ze sladovnického a pivovarského řetězce, či zvýšení nutriční hodnoty jedlého hmyzu při jeho chovu. S tím souvisí i možnost využití odpadu vznikajícího z tohoto chovu. Výrazného snížení energetické i nákladové náročnosti nejen na chov hmyzu lze pak dosáhnout opětovným použitím renovovaných solárních panelů s účinností až 95 procent oproti původním. Tuto hypotézu výzkumníci z NCK BIOCIRKL ověří v praxi. A stejně tak otestují možnost využití odpadních plastů v rámci spoluspalování s čistírenskými kaly.

„Výrazně by se tím mohla zvýšit výhřevnost pelet, které by tak mohly nahradit neobnovitelné suroviny, fosilní paliva, dřevo, uhlí a plyn. To by zvýšilo i energetickou soběstačnost,“ doplnila Olga Šolcová.

 

Zdroj: Ústav chemických procesů AV ČR