facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Dle nejnovějších dat šlo do oblasti výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji celkem 21,4 mld. korun. Jedná se o 3,2 % regionálního HDP, což znamená vůbec nejvyšší podíl z celé České republiky. K takové podpoře inovací přispívají nejen univerzity a veřejné výzkumné instituce, ale především firmy, které se na výzkum a vývoj zaměřují.

17. 4. 2023

JIC

Otestovat v praxi uzavřený cyklus hospodaření se rozhodli vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci s českým výrobcem biopotravin odborníci vyvíjí novou funkční potravinu. Odpad z její produkce plánují přeměnit na půdní substrát a část krmiva pro prasata nebo drůbež. Získané živiny tak mohou vracet zpátky do životního prostředí.

16. 4. 2023

Mendelova univerzita v Brně

Vědci z CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a výzkumných center CEET a IT4Innovations VŠB-TUO vyvinuli unikátní technologii, která umožní proměnit odpad z výroby bionafty – glycerol – na užitečný produkt a zvýšit tak účinnost stávajících biopaliv. Jimi navržený biomateriál na bázi grafenu navíc nahradí kyseliny, jež se doposud pro přeměnu glycerolu využívají.

10. 4. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

MIWA Technologies, a. s., je českou firmou působící na trhu od roku 2016. MIWA vyvinula a uvádí do obchodů novou technologii pro distribuci a prodej produktů denní spotřeby, jako jsou čisticí prostředky nebo krmiva pro domácí mazlíčky, která výrazně snižuje spotřebu obalů a produkci obalového odpadu.

6. 4. 2023

Zambie je jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. České vysoké školy i soukromé firmy zde v rámci rozvojových projektů realizují výzkumné aktivity a zavádějí technologická řešení, která napomáhají zefektivnit zemědělství a management přírodních zdrojů, především v oblasti rekultivace dolů, prevenci odlesňování či zefektivňování zemědělské produkce. Zároveň tak přispívají k posilování kapacit místní akademické sféry.

2. 4. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Karlovarský kraj již delší dobu usiluje o odpoutání se od uhlí a těžkého průmyslu, rozvoj svého území a o získání statutu přitažlivého regionu, který bude perspektivní jak pro život, tak pro kariérní růst. Téma transformace rezonuje napříč celým regionem, a právě transformaci má pomoci strategický projekt připravovaný Karlovarským krajem s názvem Karlovarské inovační centrum.

16. 3. 2023

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Agentura CzechInvest přispěla svým know-how ke vzniku Českého bateriového klastru, který uspořádal v polovině prosince svou první výroční schůzi. Jde o první v Česku působící zájmové sdružení tohoto typu propojující veřejnou, akademickou i privátní sféru na poli výzkumu, vývoje a osvěty celkového řetězce navázaného na baterie.

16. 2. 2023

CzechInvest

Vývoj historicky největší české kosmické sondy LVICE² s vlastním pohonem pokročil do další fáze projektu. Měsíční sonda s řadou českých vědeckých přístrojů nabyla na velikosti a do její přípravy se zapojily další české aerospace firmy. 

10. 2. 2023

esc Aerospace

Cementářský průmysl vytváří až 8 % celosvětové produkce CO2. Odborníci z Fakulty chemické a Fakulty strojního inženýrství VUT proto testují způsob, jak snížit emisní zátěž provázející výrobu cementu. Laboratorní zkoušky ukázaly, že nový materiál má vlastnosti srovnatelné s tradičními cementy. Při jeho výrobě však vzniká výrazně méně CO2.

4. 2. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně dělá další krok směrem k udržitelnosti díky partnerství s plzeňským startupem nextdrop. Po úspěšném testování systému nextdrop pro správu dešťové vody je nyní v plánu jeho širší nasazení v rámci Zoo Plzeň. Hlavním cílem spolupráce je efektivní a udržitelná správa vody.

30. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni