facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Senzorický systém, který urychlí a zefektivní vyšetření magnetickou rezonancí, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a firmou Tecpa. I díky podpoře nedávno ukončeného projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mají výzkumníci k dispozici prototyp senzorické podložky, jejíž funkčnost ověřili v testovacím poloprovozu v klinické praxi.

30. 7. 2023

VŠB-TUO

Klasické skleníky u domů mění David Bažout z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně na chytré. Skleník od firmy Sensorie už má po celém Česku téměř stovka zahrádkářů a tým okolo Davida Bažouta brzo rozšíří stávající chytrou výbavu o unikátní hydroponický systém.

22. 7. 2023

Vysoké učení technické v Brně

V červnu proběhlo v Evropském parlamentu první jednání o schválení souboru pravidel pro řízení rizik, jež mohou být potenciálně spojovány s umělou inteligencí. Projednána byla omezení spjatá s detekcí emocí, identifikací a transparencí vývoje. Jak ale nová pravidla pro umělou inteligenci ovlivní startupy a inovativní firmy, které vyvíjejí projekty v těchto oblastech? 

20. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Na přírodní látky využitelné při vývoji nových a účinnějších antibiotik se zaměří nová výzkumná skupina, kterou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci založí její absolvent Ondřej Kováč. Tým vědců se do výzkumu v oblasti antibiotik pustí v lednu 2024, získal na něj tříletý start-up grant v hodnotě šest milionů korun od Nadace Experientia.

17. 7. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Třístrannou smlouvu o dodání stavby malého modulárního reaktoru (SMR) Teplator podepsali dne 12. července 2023 zástupci firmy World ThermoExport. Průlomový zdroj čisté energie vyroste v následujících letech v moderním městě Slavutyč na severu Ukrajiny.

16. 7. 2023

České vysoké učení technické v Praze

Česká republika podle aktuálního hodnocení European Innovation Scoreboard, zveřejněného na začátku července 2023, stále spadá do kategorie mírných inovátorů. I tak se však tuzemské inovační skóre posunulo blíže k evropskému standardu, a zaznamenalo tak ve srovnání s ostatními zeměmi pokrok.

14. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Evropský patentový úřad 4. července 2023 oznámil, že vynálezci Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen a Blanka Toukoniitty jsou vítězi v kategorii Průmysl soutěže European Inventor Award 2023. Byli vybráni z více než 600 kandidátů. Ocenění získali za vývoj inovativního procesu přeměny odpadních a zbytkových surovin na obnovitelná paliva pro silniční dopravu, letectví a další odvětví.

13. 7. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Překonat stres vyvolaný suchem by rostlinám mohla pomoci nová hnojiva, která vyvíjí vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s komerčním partnerem. Přípravky založené na přírodní bázi by měly plodinám řízeně dodávat živiny podle jejich aktuální potřeby a měly by také rostlinám pomoci zadržovat dostupnou vodu.

8. 7. 2023

Mendelova univerzita

Umělá inteligence (AI) představuje celou řadu rizik, a zároveň nabízí mnoho příležitostí napříč celou společností. Dosud však neproběhla žádná komplexní analýza AI v kontextu lidských práv. Právě o to se od roku 2021 snaží společný výzkum Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykovy univerzity, Ambis a prg.ai. Projekt „Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace“ je financovaný Technologickou agenturou ČR a sdružuje technologické a právní odborníky.

6. 7. 2023

České vysoké učení technické v Praze

V České republice vzniklo nové konsorcium výzkumných pracovišť. Jmenuje se Národní centrum kompetence BIOCIRKL a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií.

26. 6. 2023

Ústav chemických procesů AV ČR