facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zoologická a botanická zahrada města Plzně dělá další krok směrem k udržitelnosti díky partnerství s plzeňským startupem nextdrop. Po úspěšném testování systému nextdrop pro správu dešťové vody je nyní v plánu jeho širší nasazení v rámci Zoo Plzeň. Hlavním cílem spolupráce je efektivní a udržitelná správa vody.

30. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Vědci z Technologické univerzity v Liberci spolu s průmyslovými partnery vyvinuli ekologicky bezpečnou metodu čištění zanesených vodních vrtů pomocí ultrazvuku. Přínos nové „smart“ technologie spočívá v tom, že vůbec nezatíží životní prostředí a je navíc šetrná k tělesu vrtu.

27. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci

Vědci z osmi evropských zemí a různých oborů se spojí na výzkumu nových typů senzorů. Součástí projektu jsou také výzkumníci z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Inovativní senzory mají zlepšit monitoring kvality vody v kontextu Zelené dohody pro Evropu – Green Deal.

20. 1. 2023

Univerzita Pardubice

Nejnovější společná studie Evropského patentového úřadu a Mezinárodní energetické agentury přináší komplexní a aktuální údaje o globálních trendech ve vodíkových technologiích pro období 2011–2020. Patenty v oblasti vodíkových technologií se významně posunuly směrem k alternativním metodám s nízkými emisemi. Regiony, z nichž pochází nejvíce patentů v tomto oboru, jsou Evropa a Japonsko, zatímco USA ztrácejí.

18. 1. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Spojení tří různých oborů na třech různých fakultách Západočeské univerzity v Plzni ukázalo nové možnosti výroby zevního lůžka na myoelektrickou protézu ruky. Interdisciplinární mezinárodní projekt, na němž plzeňský tým spolupracoval s kolegy a kolegyněmi z Technické vysoké školy Deggendorf, prověřil 3D tisk jako metodu pro výrobu protézy ruky a ukázal nové možnosti designového a technického zpracování.

15. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Na Katedře filosofie Technické univerzity v Liberci se aktuálně provádí šetření zaměřené na otázku etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. Zapojit se do něj může i široká veřejnost. V Česku zatím podobný výzkum proveden nebyl. Respondenti mají navíc možnost podívat se na vyhodnocení dílčích částí dotazníků.

12. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci

Léčbu kostí, například po nádorech, by v budoucnu mohly umožnit tkáňové nosiče z biopolymerů vytvořené 3D tiskem. Receptury polymerních směsí už čtvrtým rokem testují výzkumníci z Ústavu chemie materiálů FCH VUT. Základem je biopolymer poly-3-hydroxybutyrát, na který fakulta získala v roce 2013 i patent.

27. 12. 2022

Vysoké učení technické v Brně

Žádost o podporu podalo v rámci první výzvy projektu Technologická inkubace nakonec 117 startupů ze čtyř různých sektorů. Před hodnotitelskými komisemi se jich prezentovalo 103. CzechInvest předpokládá vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory 38 startupům částkou přesahující 105 milionů korun.

20. 12. 2022

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest hledá nové inovativní startupy do projektu Technologická inkubace. Ten v následujících pěti letech podpoří až 250 startupů částkou zhruba 850 milionů korun. Jednou z podporovaných oblastí je také umělá inteligence, na kterou se zaměřuje i AI HUB agentury CzechInvest.

18. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest prostřednictvím šesti technologicky specializovaných inkubátorů podporuje nové firmy, které přináší inovativní technologie do komerčních aplikací. Jednou z podporovaných oblastí je mobilita. Co jsou největší trendy v oblasti mobility a jaký potenciál má v této oblasti Česko?

11. 12. 2022

Vědavýzkum.cz