facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠB-TUO podepsala memorandum s českou společností DG Solutions

28. 8. 2023
VŠB-TUO podepsala memorandum s českou společností DG Solutions

Fakulta materiálově-technologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava započala novou éru spolupráce v oblasti hi-tech a vysoce přesném obrábění podepsáním memoranda s českou společností DG Solutions.

vsb tuo dg

Slavnostním podpisem memoranda o spolupráci mezi Fakultou materiálově-technologickou (FMT) a českou společností, specializující se na vysoce přesné obrábění, DG Solutions, byla formálně stvrzena již dlouhodobá spolupráce mezi oběma subjekty. Samotnému podpisu memoranda předcházela celá řada pracovních jednání odborných skupin FMT a DG Solutions. Podpis memoranda tak nyní slibuje spojení vědy, technologie a vysoce precizního obrábění. Spoluzakladatel společnosti Michal Durkáč zároveň oficiálně potvrdil zahájení faktické spolupráce na projektu v oblasti automatizace řídících systému.

Toto memorandum definuje základy pro spolupráci v oblasti aplikace pokročilých metod automatizace, digitalizace průmyslových procesů, aplikace principů konceptu Industry 4.0 a další výzkumné a vývojové aktivity. To vše s cílem posílit vědeckou a technologickou excelenci v Moravskoslezském kraji. Sama společnost DG Solutions má dlouhodobý záměr vytvořit výzkumné centrum a investovat do následné sériové výroby v oblasti výroby polovodičových součástek.

Memorandum bylo podepsáno děkankou Fakulty materiálově-technologické Kamilou Janovskou: „Toto partnerství otevírá nové dveře ke spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem vysoce precizního obrábění v oblasti polovodičů, což je průmysl s velmi vysokou přidanou hodnotou. Polovodičový průmysl navíc patří mezi globální strategické průmysly, a proto jsem velmi ráda, že se nám daří rozvíjet nové projekty právě v této oblasti.“

Garantem odborné spolupráce je pověřena Katedra řízení průmyslových systémů. „Vzájemná spolupráce bude zacílená zejména na oblast digitalizace dílčích dat jednotlivých procesů, jejich zpracování a následné vyhodnocení s využitím neuronových sítí a genetických algoritmů. Další formy spolupráce budou spočívat v poskytování odborných měření, analýz a poradenství pracovníků Fakulty materiálově-technologické. Tyto činnosti budou zároveň směřovat k přípravě společných projektů ve výše uvedených oblastech,“ doplňuje konkrétní témata společných projektů vedoucí katedry Šárka Vilamová.

Pavel Filák, předseda představenstva DG Solutions a.s., dodává: „Strojírenství má v Moravskoslezském kraji velmi dlouhou tradici. Jsme proto nadšeni z možnosti spolupracovat s takto důležitou institucí a dále rozvíjet potenciál kraje. Dnešní dohoda zdůrazňuje naši snahu o posilování výzkumu a vývoje v České republice.“

Samotného slavnostního podpisu memoranda se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Jakub Unucka: „Memorandum je další krok Moravskoslezského kraje na cestě od těžby uhlí k těžbě dat. Dříve byly hlavním znakem našeho kraje hutě, vysoké pece a důlní věže. Při vší úctě k naší průmyslové historii a velké dřině statisíců lidí z našeho kraje přišla doba, kdy to chce změnu. Stáváme se důležitým technologickým hráčem, podporujeme inovace, sledujeme trendy, jdeme s dobou. Takže je logické, že místo uhlí pro nás bude typický spíše křemík a vodík.“

Ke klíčovým bodům memoranda v neposlední řadě patří vytvoření společného výzkumného pracoviště a rozvoj spolupráce při poskytování informací, studijní podpory a odborných konzultací pro studenty Fakulty materiálově-technologické.

 

Zdroj: VŠB-TUO