facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

S prevencí a léčbou deprese pomůže nová LED technologie

15. 6. 2023
S prevencí a léčbou deprese pomůže nová LED technologie

Využít LED pro prevenci a podporu léčby pacientů s některými typy depresí si dal za cíl tým českých odborníků. Výsledkem bude série fototerapeutických pomůcek, konkrétně světelná sauna, přenosný světelný kufr a světelný sloup. Jejich základem je unikátní LED technologie s vyváženým spektrálním složením blízkým přirozenému slunečnímu světlu.

světelný kufr

Světelný kufr

Výzkum začal v roce 2020 a skončí letos, ale o pomůcky již projevilo zájem několik zdravotnických zařízení. Technologická agentura České republiky (TA ČR) projekt podpořila částku přesahující 12,3 milionu korun z Programu TREND.

Na projektu spolupracují týmy z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), firmy Spectrasol, s.r.o. a z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického (UCEEB ČVUT). Jimi připravované pomůcky, které budou odpovídat standardu medicínských zařízení, se využijí pro prevenci i podporu léčby pacientů s afektivními poruchami jako jsou sezónní deprese, bipolární afektivní poruchy, poporodní deprese, a budou mít i mnoho dalších aplikací v psychiatrické péči.

„Autoři výzkumného projektu tvoří tři velikostní varianty, od samostatné fototerapeutické komory až po mobilní, snadno přenosné prvky. Tím bude možné využití technologie během různých fází léčby, a to podle aktuálních potřeb pacienta. Účinnost těchto pomůcek ověřují prostřednictvím studie se zdravými dobrovolníky i pacienty s neuropsychiatrickým onemocněním,“ vysvětlil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Prvním plánovaným výsledkem výzkumu je světelná sauna, tedy mobilní pavilon pro podporu psychického stavu a stabilizaci cirkadiánních rytmů v ranní a denní době (cirkadiánní rytmus je biologický rytmus s periodou o délce 20-28 hodin. Je jedním z biorytmů, tedy kolísání aktivity a bdělosti nejčastěji s denní, měsíční nebo roční periodou). Pavilon bude navržený tak, aby jej bylo možné zapůjčovat mezi klinickými pracovišti, například v nově vznikající síti center duševního zdraví. Bude sloužit pro 1 až 6 osob. „Účinnost sauny je zajištěna kombinací vysoké osvětlenosti, účinného spektra a vícesměrného, rovnoměrně rozloženého světla v prostoru,“ uvedla Lenka Maierová, architektka, vedoucí projektového týmu UCEEB ČVUT.

Exteriér sauna

Světelná sauna - exteriér

Světelný kufr, který bude druhým výsledkem práce českých výzkumníků, je přenosné svítidlo pro ranní či denní fototerapii v domácím prostředí. Určené bude pro podporu klientů při přechodu z klinické péče do běžného života. „Podpoří psychické zdraví, výkonnost a stabilizaci cirkadiánních rytmů. Pravidelné vystavování se jasnému světlu brzy ráno působí jako synchronizační signál pro biologické hodiny a napomáhá udržet pravidelnost rytmu spánku a bdění,“ upozornila Jana Kopřivová, vedoucí Centra výzkumu spánku a chronobiologie, NUDZ. Používání světleného kufru bude možné pouze po konzultaci s odborníkem. Jeho velikost bude 65 x 32 x 16 cm. Po otevření tak jeho dvě poloviny vytvoří světelnou plochu o velikosti 50 x 50 cm. Celé zařízení je možné stabilně postavit na stůl tak, aby světlená plocha byla v úrovni očí sedícího člověka. Hmotnost kufru bude 8 kilogramů a po uzavření bude možné ho bezpečně přenášet pomocí pevného madla.

Třetím výsledkem výzkumu bude světelný sloup, tedy speciální stojící lampa, určený k celodennímu osvětlení místnosti. Zajistí zdravé světelné prostředí během dne, večera i noci. Řízený bude biodynamickou regulací. Pro citlivé osoby je právě světelná hygiena prevencí vzniku psychické nepohody. Na trhu dosud takovéto svítidlo není. „Dosavadní testy protypů ukázaly unikátní terapeutickou účinnost ve srovnání s dosud používanými fototerapeutickými zařízeními díky aplikaci patentované technologie světelného zdroje, který vytváří umělé světlo blízké přirozenému světlu slunce.“ doplňuje Daniel Jesenský, výkonný ředitel firmy Spectrasol.

Všechny tři nové pomůcky pro pacienty s uvedenými psychickými problémy by měly být připravené k využití koncem letošního roku. 

 

Zdroj: Technologická agentura ČR