facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový program CERN je i pro české startupy

5. 3. 2024
Nový program CERN je i pro české startupy

Díky členství České republiky v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN), které zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, mají nyní i české startupy možnost využívat nový program CERN Venture Connect. Program napomůže startupům v rozvoji zpřístupněním vybraných technologií vyvinutých v CERN a propojením s partnerskými investory či inkubátory, které jim nabídnou další možnosti financování a expertní poradenství.

V ČR spolupracuje CERN se třemi národními partnery, na které se mohou české startupy přímo obrátit – Tensor Ventures, Startup Kitchen a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Technologie vyvinuté v CERNu mají využití v různých oblastech, jako je metrologie, interferometrie, telekomunikace, finančnictví, kvantové počítače či chytré sítě. Následně mohou být využity pro převratná řešení ve zdravotnictví, letectví a kosmonautice či environmentální sféře. Aktuálně jsou pod CERN Venture Connect Programem (CVC) k dispozici následující technologie od laserových a kryogeniky ke správě dat a přesné synchronizaci:

České startupy, které spatřují potenciál pro využití technologií vyvinutých v CERN, se můžou do schématu HLÁSIT PRŮBĚŽNĚ. Vybraní uchazeči získají přístup k technologiím CERN a podpůrnému ekosystému CVC – sítím investorů rizikového kapitálu, inkubátorům, mentorům a poskytovatelům služeb.

V České republice je již několik příkladů komercionalizace technologií vyvinutých v CERNu a přenosu znalostí z CERNu. Firmy využívají detektory Timepix/Medipix vyvinuté v CERNu pro zobrazovací technologie využitelné v průmyslu či výzkumu, v oblasti mobilní robotické 3D počítačové tomografie či pro inspekci a ověřování pravosti uměleckých děl. Ústav fyziky plazmatu AV ČR společně s CERNem vyvinuli a společně vlastní licenci na generaci speciálních optických strukturovaných svazků (laseru), která je už využívána nizozemským startupem při vývoji technologií pro telekomunikační síť nové generace.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


CERN je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje, která je zaměřena na zajištění provozu největší světové laboratoře v oboru částicové a jaderné fyziky. ČR je členskou zemí CERNu od roku 1993, respektive Československo od roku 1991. CERN v současnosti sdružuje 23 členských států. Příspěvek ČR do CERNu činí ročně přibližně 14,5 milionů CHF (tj. cca 380 milionů Kč), přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT, které je současně gestorem členství ČR v CERNu.