facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový projekt z ČZU by mohl pomáhat i ukrajinským bezpečnostním složkám

16. 1. 2024
Nový projekt z ČZU by mohl pomáhat i ukrajinským bezpečnostním složkám

Již několik let probíhá úspěšná spolupráce úseku Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen „SKPV“) s orgány vymáhajícími právo na Ukrajině. Odehrává se jak na kauzální, tak i projektové bázi. Dobrým příkladem mohou být realizace projektů z programu Bezpečnostní rozvojové spolupráce (dále jen „BRS“) zahájené v roce 2021, tedy ještě před vypuknutím válečného konfliktu vyprovokovaného Ruskou federací.

patracKaždý rok pak nabízí česká strana ukrajinským kolegům k řešení vedle standardních společných problematik, jako jsou např. kyberkriminalita, pátrání či kriminální analytika, i další oblasti, v nichž by bylo možné a vhodné poskytnout podporu či prohloubit spolupráci. Projekt „Posílení spolupráce služeb kriminální policie Ukrajinské národní policie a Policie České republiky – Ukrajina 2023“, jehož nositelem je Martin Bohman z úřadu SKPV Policejního prezidia ČR, nabízí mimo jiné možnost využití výsledků jednoho z unikátních inovačních projektů českého bezpečnostního výzkumu, na kterém se podílela Česká zemědělská univerzita v Praze. Jedná se o aplikaci projektu číslo VI20172020088 „Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu“ (dále jen „projekt Pátrač“), který byl řešen v období 2017 až 2021 s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

Za realizací tohoto projektu stojí Helena Chaloupková a Ivona Svobodová z České zemědělské univerzity v Praze, hlavní tvůrce SW Jan Růžička a v neposlední řadě otec projektové myšlenky Vladimír Makeš. Byl již úspěšně nasazen v terénu a nyní je na přání Policie ČR rozvíjena aktualizace této aplikace za účelem plošného nasazení. Unikátní funkcionality přijeli ve středu 13. prosince 2023 otestovat na Českou zemědělskou univerzitu i zástupci Národní policie Ukrajiny v čele s ředitelem Zakarpatské oblasti policejním generálem Yaroslavem Kolesnikem. Nechyběla ani praktická ukázka v terénu za účasti Speciální pořádkové jednotky KŘP hl. m. Prahy a odboru pátrání úřadu SKPV.

Samotné předání výsledků projektu Pátrač do praxe ukrajinským bezpečnostním složkám by bylo realizováno v letošním roce, a to za předpokladu, že bude k realizaci vybrán navazující projekt BRS „Ukrajina 2024“. Potenciální využití lze předpokládat nejen v rámci hlavního zaměření Pátrače, tedy při pátrání po pohřešovaných osobách či osobách v pátrání, ale například i při pátrání po masových hrobech, v procesu čištění rozsáhlých zaminovaných ploch nebo při monitoringu území kontaminovaných různými způsoby.

„Nové poznatky získané výzkumem jsou vždy dobrým nástrojem, který má sloužit a pomáhat lidské společnosti. Mám upřímnou radost, že  projekt „Pátrač 1“ tuto myšlenku naplňuje a navíc ji umocňuje i mezinárodní využití  výsledků práce našeho týmu tím, že mohou pomáhat nejen na území České republiky. Mohou však být užitečné i mimo naše hranice včetně rozšíření na další potřebné činnosti, které současná doba vyžaduje,“ uvádí Helena Chaloupková, řešitelka projektu a vedoucí katedry etologie a zájmových chovů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

„Myslím, že právě takovýto projekt, jako je Pátrač, a forma pomoci, kterou jeho výsledky mohou nabídnout kolegům na Ukrajině, jsou tím správným způsobem, jak být nápomocný a zároveň šířit dobré jméno ČZU i policie v zahraničí. Ukrajinští policisté ze Zakarpatí byli z možnosti nasazení Pátrače nadšeni již nyní a věřím, že využitelnost, například i při čištění zaminovaných lokalit v řadě dalších oblastí Ukrajiny na východě země, je velmi široká a univerzální,“ dodává Bohman.

 

Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze