facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Klastr Prague.bio se zaměří na rozvoj biotechnologií

8. 9. 2023
Klastr Prague.bio se zaměří na rozvoj biotechnologií

Jaký krok kupředu může ČR provést v oblasti biotechnologií? Jak překlenout propast mezi základním výzkumem a průmyslovou výrobou? A jak v tomto směru dohnat západní státy? Dne 5. září 2023 se v Art-n-Coffee uskutečnila konference, v rámci které byl představen biotechnologický klastr Prague.bio, jehož ambicí je být odpovědí nejen na tyto otázky.

Prague.bio

„V České republice je celá řada vědců s výjimečnými výsledky. Naším cílem by v tomto směru mělo být poskytnout nejen těmto vědcům, ale i dalším subjektům – například firmám – takové prostředí, které povede k efektivnímu transferu poznatků. Tedy ke zhodnocování výsledků výzkumu našich vědců. K tomu je potřeba vytvořit jak dobrý ekosystém, tak dále iniciovat změnu kultury. Tuto změnu lze ztotožnit zejména s ochotou riskovat a učinit odvážná rozhodnutí – konkrétně mám na mysli například zakládání spin-offů. Přestože tyto aktivity zahrnují určitá rizika, jako je například vstup rizikového kapitálu do tohoto procesu, zmíněné kroky představují jedinou cestu, jak můžeme být jako Česká republika úspěšní,“ zmínila v úvodu konference ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Ministryně zároveň poukázala i na další oblasti, ve kterých má ČR značný potenciál: umělá inteligence, kosmický výzkum či kvantové technologie. Uplatnění a zužitkování tohoto potenciálu je však podle Heleny Langšádlové podmíněno aktivitou, kterou představuje například v případě biotechnologie právě Prague.bio.

Kvalitní zázemí jako předpoklad k úspěchu

Vysokou šanci naplnit své ambice a stát se lídrem v oblasti biotechnologií zajišťují nově založenému oborovému sdružení Prague.bio i samotní zakládající členové sdružení, jimiž jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, i&i Prague, Biotechnologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČRVysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). Tisková zpráva vydaná u příležitosti založení sdružení dále uvádí, že lze očekávat i „přistoupení dalších akademických členů, firem a investorů“.

Se zmíněnými participanty jsou pak jedním dechem spojovány vysoce profesionální centra výzkumu a vzdělávání se silnými vlivem na vývoj nových léků, diagnostických metod a dalších medicínských technologií. Tyto pevné základy tak mají za cíl urychlit vývoj nových léčiv, diagnostiky a jiných úspěšných projektů, které pomohou při financování české vědy a zvýší lékovou nezávislost Česka.

„Svět se mění a to, co jsme v ČR v posledních 200 letech byli zvyklí považovat za úspěch, už neplatí. Výroba automobilů je skvělá věc a je dobře, že ji tady máme. Musíme však přemýšlet o nových způsobech, jak z ČR udělat prosperující zemi, kde se nám bude dobře žít a biotechnologie je podle našeho pevného přesvědčení jednou z nich. Od oblasti umělé inteligence, v níž jsme dosáhli významných úspěchů a ve které již podobný klastr mimochodem existuje, se biotechnologie liší v tom, že je mimořádně riziková a hlavně velmi náročná na počáteční investice. Zde je zapotřebí podstatných prostředků a trvá dlouho, než se tyto vynaložené prostředky vrátí. Proto jsem velmi rád, že vznikl tento společný klastr, jehož ambicí je propojovat to nejlepší, co máme v základním výzkumu, s tím nejlepším, čím disponujeme v technologickém transferu za podpory Technologické agentury ČR, vysokých škol a Magistrátu hlavního města Prahy,“ okomentoval na konferenci nutnost rozsáhlé podpory pro rozvoj biotechnologií Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR. Ředitel ÚOCHB AV ČR v závěru svého projevu dále podtrhl význam hlavního města Prahy, jež má potenciál přitáhnout kapitál, inteligenci a lidské zdroje. Tedy tři základní prvky, jež mohou podle Konvalinky výrazně posunout celou zemi.

S tímto výrokem souhlasí i primátor Prahy Bohuslav Svoboda: „Biotechnologie patří mezi strategické cíle rozvoje metropole. Praha má bohatou historii, pestrou současnost a v tomto vidím i nadějnou budoucnost. Věřím, že nový klastr pomůže posílit v tomto oboru českou pozici.“

Význam Prague.bio

Kromě zmíněných pozitivních dopadů, jako je samostatnost ČR v oblasti farmacie či přísun financí do české vědy, má klastr Prague.bio za cíl využít v maximální míře tuzemský potenciál biotechnologií, což by tak mělo zajistit i další příjmy do státního rozpočtu. Tak tomu je například v řadě států, konkrétně například v Izraeli, ve kterých biotechnologie patří k tahounům národní ekonomiky. Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR (TA ČR), na konferenci vyzdvihl potřebu Česka vyvíjet více léčiv, neboť v tomto směru ve srovnání s dalšími evropskými státy zaostáváme.

Podle slov předsedy TA ČR se tak děje, přestože transfer biotechnologií české vědě ročně zajišťuje prostředky v řádech miliard korun. Zároveň tato oblast patří k nejúspěšnějším a nejperspektivnějším oborům. „Transfer výsledků výzkumu do výroby inovativních léčiv, ve spolupráci s velkými farmaceutickými společnostmi, toto může zlepšit,“ nastínil východisko ze situace Petr Konvalinka.

Inspirace z období krize

V neposlední řadě má klastr Prague.bio potenciál významně přispět při vývoji léků, jež mohou celosvětově změnit boj s určitými závažnými nemocemi. „Obrovským problémem je v současné době rezistence na antibiotika. Pokud tomu nezabráníme, budeme za pětadvacet let tam, kde jsme jako lidstvo byli před objevením penicilinu,“ podotkl k této problematice Pavel Matějka, rektor VŠCHT.

Období krizových situací – zejména pak pandemie koronaviru – zmínila v souvislosti s nutností vývoje biotechnologií řada účastníků konference. Inspiraci z tohoto období a celkový dopad na oblast biotechnologií z covidových let připomenula i Jana Žaludová, ředitelka projektu Prague.bio: „Covidovou dobu vnímám jako přiblížení těžkého tématu biotechnologií, jež je zřejmé pro akademickou sféru, ale není tak zřejmé pro širokou veřejnost. Situace ve vědě s nedostatkem některých léčiv vlastně jen dala veřejnosti možnost uvědomit si potřebu rozvoje tohoto odvětví.“

Příležitost pro talentované vědce a další subjekty

Ve svém projevu na konferenci se Jana Žaludová dotkla úspěšných příběhů českých vědců, jako jsou profesoři Holý a Wichterle, jejichž novodobé pokračovatele si Prague.bio během své mise klade za cíl objevit. K tomuto potenciálu lidských zdrojů, kterým ČR disponuje, zmínila ředitelka Prague.bio průlom v dostupnosti radioterapie díky objevu vědců z ÚOCHB. Zároveň však Jana Žaludová vyzdvihla i potřebu spolupracovat s mladými vědci: „V Prague.bio zároveň cílíme na to, abychom pracovali s mladými lidmi. Chceme usilovat také o to, abychom mladé mozky stáhli zpátky do České republiky a vytvořili podmínky k tomu, aby zde mladí vědci mohli pracovat a zároveň se stát případně manažery nových vznikajících startupů a nových projektů.“

Biotechnologický klastr Prague.bio, jenž bude financován kombinací členských příspěvků, veřejných zdrojů a peněz od sponzorů a dalších partnerů, je otevřený všem subjektům v ČR, které se angažují ve vývoji léků, diagnostiky a dalších medicínských technologií, ať už to jsou univerzity, výzkumné ústavy, inkubátory, transferová centra, startupy, investoři, průmyslové firmy, či zástupci státní a regionální správy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JM)