facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

V Praze studoval a pracoval osmnáct let. Martin Odler bádal v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty UK (ČEgÚ FF UK), jezdil na výzkumy do slavného Abúsíru, třídil nálezy, publikoval a našel si v Česku i manželku. Původem slovenský archeolog se věnuje výzkumu starověké mědi a kovových nástrojů. Nyní působí ve Velké Británii na Newcastle University.

18. 6. 2023

Univerzita Karlova

Nadějná vědkyně Michaela Vojníková z CEITEC VUT sbírá jeden úspěch za druhým. Poměrně rychle sklízí vše, co zaseje. Ať už na poli popularizace vědy, výzkumu nebo mentoringu studentů. Nejdřív ale musela bojovat sama se sebou. Trpěla nedostatkem zdravého sebevědomí a stále se „ukazuje“ jen nerada.

17. 6. 2023

CEITEC

Veronica, původem z Jižní Afriky, pracuje jako postdoktorandka ve výzkumné skupině Lisy Emily Melymuk na projektu ShipsChem, ve kterém se zabývá studiem dopadu přísných požárních norem na lodích na zdraví posádky a také na životní prostředí. Veronica už obeplula Norské pobřeží a na hybridní elektrické lodi dorazila až na Island.

10. 6. 2023

RECETOX

Astrofyzik, popularizátor a spisovatel Chris Impey působí na Arizonské univerzitě. Jeho nejnovější kniha se věnujete cestování vesmírem, exoplanetám nebo hledání nových vesmírů. V rozhovoru jsme se bavili nejen o komunikaci s mimozemskými civilizacemi, ale také o tom, co se mu líbí na astrofyzice a jak o ní mluvit s lidmi.

5. 6. 2023

Vědavýzkum.cz

Michal Holčapek nově povede Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity. Nejvíce se těší na spolupráci s kolegy, která ho inspiruje a posouvá dopředu. V rozhovoru dále přibližuje cestu k matematice a fuzzy modelování, a také své odborné zaměření i vize a plány jakožto nového ředitele ústavu.

3. 6. 2023

Ostravská univerzita

Odborným zájmem britského vědce Sama Illingwortha je komunikace vědy. Má sice doktorát z atmosférické fyziky, ale více ho lákalo porozumění tomu, jak předávat poznatky mimo odborné kruhy. Když s komunikací vědy začínal, hledal svoji profesní identitu. A pak si řekl, že věda i poezie jsou jeho životní vášně.  

29. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Kus posledních letních prázdnin strávila v Mulbekhu, vesnici na severu Indie v oblasti Malého Tibetu. Vědkyně, biochemička, Olga Heidingsfeld z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, tam pomáhala rozběhnout laboratoř. A taky se učila učit lidi v módu, který není pro našince zcela běžný.

28. 5. 2023

Univerzita Karlova

Vědci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni se podílejí na mezinárodním projektu REMAKER, jehož celý název, Rekvalifikace pracovní síly v oblasti těžby fosilních paliv pro moderní průmysl, vystihuje také cíle projektu. Jaká je role univerzity v projektu a proč je vlastně realizován? Odpovídá Roman Pechánek, proděkan pro vzdělávací činnost a výzkumník Lukáš Veg z výzkumného centra RICE.

26. 5. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

S Tomášem Koblížkem z Filosofického ústavu Akademie věd ČR jsme si povídali o výzkumu hate speech, tedy nenávistných projevů zaměřených proti různým skupinám. Rozhovor, který se odehrával na půdorysu aplikované filosofie jazyka, nás dovedl k etickým otázkám, jako jsou omezování svobody slova, šíření dezinformací nebo plíživá akumulace nenávisti ve společnosti.

22. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Katalyzátor, který umí přeměnit oxid uhličitý na paliva jen za využití slunečního záření, vyvíjí Pavla Eliášová z výzkumného centra CUCAM a Katedry fyzikální a makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Je i jednou ze tří letošních laureátek talentového programu L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě.

21. 5. 2023

Univerzita Karlova