facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Na východ, do tehdejšího Československa, se Američan David Livingstone, nyní člen katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP, přestěhoval po sametové revoluci v roce 1990. V roce 2024 se rozhodl vydat na východ znovu. Jednoduše proto, že pomoc nyní potřebují vysoké školy ve válkou zmítané Ukrajině.

15. 3. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci

Pavel Šaradín je spoluautorem publikace Challenging Citizens: Democratic Innovations at the Local Level. The Case Study of the Czech Republic, Slovakia and Poland, která vyšla v prestižním nakladatelství Palgrave/Macmilan. Uceleně srovnáná lokální politiku a její inovační nástroje v zemích střední Evropy. Co ze srovnání vyplynulo?

11. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

Medik z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Marek Brousil, si pravidelně „odbíhá za vědou“ do tamního Biomedicínského centra. Výzkum jater představil na FameLab 2023. A vyhrál!

10. 3. 2024

Univerzita Karlova

Lidé se již celá staletí ženou za lékem, který by jim umožnil žít věčně. Nebo jim alespoň prodloužil život do sta nebo sto padesáti let a zachoval přitom jeho rozumnou kvalitu. Zdravotní péče 21. století, nové léky na dříve smrtelná onemocnění nebo dostupnost hodnotné stravy, již nyní umožňují lidem žít déle než před sto lety.

10. 3. 2024

CEITEC

V dětství byl úspěšný vědec z CXI TUL Stanislaw Waclawek často v laboratoři a už tam také zůstal. Zajímá ho radikálová chemie, baví ho porovnávat experimenty s teoretickými modely. Jako jsou nanomateriály zajímavé díky svým nanorozměrům, podobně jsou i radikálové procesy zajímavé, protože jsou „nano“ v časové dimenzi.

9. 3. 2024

Technická univerzita v Liberci

Že pandemie není jen vědecko-medicínský problém, ale i problém sociologický, dobře ví Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství. Některé věci z pozice virologa ovlivnit nelze, ale mnoho dalších problémů nachází právě zde řešení, jak se ukázalo v období pandemie covidu.

8. 3. 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze

Eva Filipová pracuje v DIANA Biotechnologies, firmě, která původně vznikla jako spin-off Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, na pozici šéfky oddělení řízení kvality. Jaké výzvy v současnosti firma řeší? Jsou absolventi vysokých škol připraveni na práci ve firmách a jaká je politika firmy směrem k podpoře zaměstnanců s rodinami?

4. 3. 2024

Vědavýzkum.cz

Jana Kukutschová působí na Fakultě materiálově-technologické Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, kde zastává roli garantky studijního programu nanotechnologie. Její akademická cesta začala studiem chemie a biologie, což ji vedlo k pozici učitele na střední škole. Během své diplomové práce se začala intenzivně věnovat studiu vlivu chemických látek na živé organismy, což se stalo klíčovou částí její vědecké kariéry.

2. 3. 2024

GreenGate

Andrea Nogová se v oblasti získávání a implementace národních a mezinárodních výzkumných grantů pohybuje od roku 2012, od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejprve zastávala pozici specialistky grantové politiky RCPTM a od roku 2021 je vedoucí CATRIN Grant office.

1. 3. 2024

CATRIN

Většinu svého života strávila v Brně, v roce 2022 se ale vydala na čtyři měsíce na Antarktidu a dnes je nejspíš jedinou Češkou, která absolvovala prestižní Space Studies Program na International Space University. A když zrovna netrénuje na astronautku, antropoložka Lucie Ráčková zkoumá stres v rámci svého doktorského studia ve výzkumném centru RECETOX Masarykovy univerzity.

29. 2. 2024

#brnoregion