facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory

Rozhovory

Snahou organizací je podporovat rozhodování založené na správných datech nebo rozhodnutí zahrnující jak intuici, tak právě i data. Aby jim ale lidé rozuměli a dokázali využívat, je potřeba je zkrotit. S Martinem Potančokem z Vysoké školy ekonomické v Praze jsme diskutovali o možnostech, které přináší Data Governance.

24. 10. 2022

KMPG Festival

Prestižní Cenu předsedy Grantové agentury ČR za vynikající výzkum letos získala také vědkyně Asa Gholizadeh, která působí na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se zabývá využitím satelitních map při výzkumu kontaminace půdy. Co ji přivedlo do Česka? Která oblast výzkumu je jí nejbližší a která vědkyně je pro ni inspirací v její kariéře?

22. 10. 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jak si Česká republika stojí v oblasti výzkumných infrastruktur v porovnání se světem? A jak lépe měřit dopady jejich fungování na výzkumnou činnost? Na tyto otázky odpovídal Ondřej Hradil, který na Masarykově univerzitě působí jako manažer výzkumných infrastruktur.

17. 10. 2022

Masarykova univerzita

„Již na střední škole mě zaujala ekonomie jako možnost, jak aplikovat teoretické poznatky na společenské jevy – propojení matematiky s praxí,“‎ říká ekonom Jaroslav Borovička. Absolvent několika českých vysokých škol, mimo jiné CERGE-EI, který nyní působí na americké New York University.

16. 10. 2022

Univerzita Karlova

Profesorka angličtiny na Indiana University of Pennsylvania ve Spojených státech Dana Driscoll vyučuje v doktorském programu Kompozice a aplikovaná lingvistika publikační metody vědecké práce. V září tohoto roku vedla čtyři workshopy na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Proč je podle ní výuka akademického psaní tolik důležitá?

13. 10. 2022

VŠB-TUO

Dominik Hrebík je strukturní biolog, který dnes působí na Max Planck Institute of Biochemistry v laboratoři Johna Briggse. Doktorát ale absolvoval na CEITEC pod dohledem Pavla Plevky. Jak se podle něj nejlépe připravit na pohovor na postdoktorskou pozici? A jaké to je být součástí německé prestižní instituce?

11. 10. 2022

CEITEC

Steriani Elavsky z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je nejcitovanější českou vědkyní v oblasti společenských věd. Aktuálně připravuje projekt „DigiWELL“, který se zabývá digitálními technologiemi na podporu wellbeingu. Jaký je jeho přínos pro společnost a co slibuje pro českou vědu?

10. 10. 2022

Ostravská univerzita

V červenci 2022 stanula jako první žena v čele nejvyššího orgánu Mezinárodní biologické olympiády (MBiO) – středoškolské soutěže, na které kdysi sama dvakrát získala stříbro. Vědkyni a pedagožku Lenku Libusovou těší, že „její“ katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK je ukázkovým příkladem skvělých mezilidských vztahů.

8. 10. 2022

Univerzita Karlova

Vyhrát nad multirezistentními bakteriemi pomocí nových antibiotik a výzkumů z Antarktidy. Tak lze jednou větou popsat výzkum Stanislavy Bezdíček Králové, letošní vítězky českého kola soutěže Falling Walls Lab, která bude v listopadu reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále v Berlíně.

6. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Když v roce 2016 přijel se svou ženou těsně po svatbě do Prahy, nečekal, že o šest let později bude přebírat jedno z nejvýznamnějších vědeckých ocenění v Česku. Jak španělský výzkumník Bruno de la Torre hodnotí české vědecké prostředí? A co bude následovat po dílčím vrcholu jeho vědecké kariéry?

4. 10. 2022

Vědavýzkum.cz