facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Vědec Luděk Sehnal, úspěšný žadatel o několik prestižních stipendií, kvůli kterým i s rodinou procestoval kus světa, momentálně dokončuje práci v Německu a plánuje se vrátit zpět na RECETOX. Jeho velkým přáním je předat zkušenosti, které nasbíral a podpořit rozvoj excelentní vědy v Česku. Jaká byla Luďkova vědecká cesta? Je zahraniční zkušenost opravdu nezbytná?

21. 4. 2024

RECETOX

Mnoho lidí netuší, že v Ostravě na VŠB-TUO probíhá výzkum v oblasti nanotechnologií, který začíná konkurovat více známým pracovištím po republice. O nanotechnologiích na této ostravské univerzitě tak přinášíme dva rozhovory, jeden s doktorským studentem Mariuszem Drongem a pod ním rozhovor s ředitelkou Centra nanotechnologií na VŠB-TUO Gražynou Simhou Martynkovou.

20. 4. 2024

VŠB-TUO

Vytvořit dynamický ekosystém pro inovace a stát se klíčovým hybatelem pro tvoření budoucnosti s inovativními technologiemi a materiály je jedním z cílů ATM HUBu (Advanced Tech & Materials) Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Dosáhnout toho se snaží podporou startupů v raných i pozdějších fázích růstu, usnadněním spolupráce mezi nimi a etablovanými firmami a zrychlením komercializace inovací.

17. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

Letos se uskuteční jubilejní desátý ročník letní školy o objevu a vývoji léčiv, kterou spolupořádají Ústav organické chemie a biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická a prestižní Weizmannův institut v Izraeli (Prague – Weizmann Summer School in Drug Discovery and Development). Zeptali jsme se Martina Fuska, zástupce ředitele pro translační výzkum v Ústavu organické chemie a biochemie, jak myšlenka společné letní školy vznikla a co se na ní účastníci dozví.

17. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

Čtenáře portálu zaujal seriál o vědeckotechnických parcích v ČR. Někteří se dotazovali, jak jsme představené vědeckotechnické parky vybírali. Výběr jsme konzultovali se zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. O tématu vědeckotechnických parků a inovačních infrastruktur vám nyní přinášíme rozhovor s René Samkem, ředitelem Odboru inovací v CzechInvestu a autorem publikace Metodika rozvoje inovačních infastruktur v ČR.

15. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

Bohdana Richterová z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je hlavní řešitelkou výzkumu TA ČR Beta – Děti a domácí násilí. Promluvila nejen o zajímavém tématu v širší rovině, ale také konkrétněji o projektu.

13. 4. 2024

Ostravská univerzita

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Veronika Kamenská z Vysokého učení technického v Brně. Trpí zrakovou vadou, která ji omezuje při čtení běžného textu a práci s mikroskopickou technikou. Jde o vrozenou zrakovou vadu, která se v posledních třech letech výrazně zhoršuje.

9. 4. 2024

Vysoké učení technické v Brně

Česká asociace science center sdružuje sedm různých institucí, planetárií a science center v šesti městech po celé České republice. V rozhovoru s Ivanou Češkovou, ředitelkou České asociace science center, jsme se bavily o jejich významu v neformálním vzdělávání, potížích s financováním, které brání dalšímu rozvoji, i o centrech, která byste neměli v Evropě minout.

8. 4. 2024

Vědavýzkum.cz

Opravdu mě baví uvádět věci do pohybu a snad i inspirovat, říká mimo jiné v našem rozhovoru David Kubička, čerstvě jmenovaný profesor, držitel Ceny rektora za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu 2023 a také prezident Evropské federace katalytických společností. Jelikož se spolu potkáváme v rámci řešení jeho agendy proděkana pro styk s průmyslem a zahraničním na Fakultě technologie ochrany prostředí, mohu zodpovědně potvrdit, že slůvko „snad“ je v první větě nadbytečné.

7. 4. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická

Aneta Pierzynová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) je úspěšnou žadatelkou o grant v rámci podpory udržitelného rozvoje na UK. Se svým týmem se mezioborově věnovala antimikrobiální rezistenci a používání antibiotik. Vyučuje na Jedničce, vede agendu Státní veterinární správy ČR a má veterinární praxi.

6. 4. 2024

Univerzita Karlova