facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Společně se svým týmem vyvinula Hana Lísalová ze Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR kufřík, který využívá Ochranná služba Policie ČR k testování potravin na patogeny. S příchodem pandemie modifikovali tento systém také pro účely testování na koronavirus. Od mládí ale biofyzička trpí chorobou, jejíž vinou postupně přichází o zrak. To jí ale nebrání vychovávat tři dcery a excelovat na poli vědy.

10. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Zkoumá strukturu a chování chemických látek. V chemii se našla, ale neznamená to, že by se kvůli tomu vzdala svého snu stát se spisovatelkou. Obojí lze totiž skloubit. Se Zuzanou Osifovou jsme si povídali o jejích vědeckých a životních motivacích.

6. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Petr Kopecký od 1. března 2023 vystřídá ve funkci rektora Ostravské univerzity Jana Latu. S univerzitou je spjat už od dob svého studia na Filozofické fakultě. Momentálně působí na katedře anglistiky a amerikanistiky. Jaké má vize a priority? A co považuje za hlavní výzvu tohoto funkčního období?

4. 2. 2023

Ostravská univerzita

Vědeckou kariéru během studia neplánovala, ale několik zásadních životních výzev ji dovedlo až ke dni, kdy byla letos navržena vědeckou radou Vysokého učení technického v Brně na jmenování profesorkou. Adriána Kovalčík má za sebou zajímavou vědeckou pouť, na které ji poháněl zájem o biodegradabilní polymery.

1. 2. 2023

Vysoké učení technické v Brně

Mikrobiální fyziolog Jeffrey A. Cole, jenž je členem vědecké rady CATRIN, se ve své práci věnuje adaptaci bakterií na nedostatek či nadbytek kyslíku. Co Evropě pomůže produkovat více plodin v místě spotřeby? Pomáhají technologie v udržitelném zemědělství?

24. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Lucie Studená právě sepsala svůj výzkum na Imperial College London do doktorské práce. Ve Velké Británii strávila celé vysokoškolské studium. Zapojila se i do mnoha neakademických aktivit, které britské univerzity nabízejí. Nyní stojí před otázkou, kterou řeší nejeden doktorand na konci studia: Kam dál? Lucie pro náš portál popisuje, jak se stala vědkyní a kam by se měla její cesta ubírat nyní.

23. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Vědci z Archeologických ústavů Akademie věd ČR a Národního muzea vypracovali unikátní soupis středověkých mečů nalezených na českém území. Výsledkem jejich mravenčí práce jsou dvě publikace s názvem Ninth to Mid-sixteenth century swords from the Czech republic in their European context, které svým rozsahem, zevrubnou dokumentací i mezioborovým zpracováním nemají v evropském kontextu srovnání.

22. 1. 2023

Univerzita Karlova

Ekonom Ladislav Krištoufek, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, jenž se v roce 2020 v pouhých pětatřiceti letech stal nejmladším profesorem UK, a který je i autorem vůbec prvního vědeckého článku, jenž se zabývá bitcoinem z finanční perspektivy, je přesvědčen, že podpora excelentní vědy začíná již u financování doktorského studia.

18. 1. 2023

Univerzita Karlova

Konspirační teorie nejsou jen vděčným mediálním tématem, ale také předmětem zájmu Jana A. Kozáka, zakladatele badatelské skupiny Konspiritualita, se kterým jsme si povídali mezi sálajícím krbem a knihovnou plnou mytologické literatury. Jak se k výzkumu takových fenoménů člověk dostane? S jakými obtížemi se v rámci své kariéry potýkají juniorní humanitní vědci?

16. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

František Mach, který vede výzkumnou skupinu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, společně se svými kolegy Vojtěchem Skřivanem a Ondřejem Sodomkou vyvinuli magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo, za které obdrželi 1. místo na Transfera Technology Day 2022. Jeho potenciál spatřují v medicíně i ve vesmírném průmyslu.

13. 1. 2023

Vědavýzkum.cz