facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory

Rozhovory

Říká se jim predátorské časopisy. Jde o podloudné či pofidérní tituly, které navenek imitují řádné vědecké časopisy, nicméně recenzní řízení či redakční „boardy“ často jen předstírají. Juniorní vědce tak klidně zmatou a lákají k publikování – za poplatky. Práce Martina Srholce a Víta Macháčka ukazuje, jak do databáze Scopus pronikají predátorské časopisy i kvazivědecké poznatky.

22. 2. 2021

Univerzita Karlova

Masarykova univerzita přináší rozhovor s biofyzikem Robertem Váchou, který je jedním z vědců z MUNI, kteří koncem minulého roku získali ERC Consolidator grant. Přečtěte si o jeho výzkumu a také o tom, na co finance z grantu využije či jak vypadala příprava na podání žádosti o prestižní ERC grant.

20. 2. 2021

Masarykova univerzita

Houby považuje za značně opomíjené organismy, které ale v životě člověka hrají velmi důležitou roli. Věnuje se jim už celé desetiletí. Před pár týdny, koncem listopadu, se Adéla Čmoková stala hlavní autorkou článku v časopise Fungal Diversity, který se zabývá kožními onemocněními způsobenými houbami „dermatofytózami“ přenášenými na člověka ze zvířat.

18. 2. 2021

Univerzita Karlova

Masarykova univerzita přináší rozhovor s religionistou Davidem Zbíralem, který je jedním z vědců z MUNI, kteří koncem minulého roku získali ERC Consolidator grant. Jaký je cíl jeho výzkumu? A co pro něj znamená zisk prestižního grantu? Na tyto a další otázky odpovídá v následujícím rozhovoru.

16. 2. 2021

Masarykova univerzita

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Ostravskou univerzitu. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jak běží příprava strategického záměru nebo jakých úspěchů se podařilo v poslední době dosáhnout? Zeptali jsme se Pavla Drozda.

15. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Jiří Sedmík se zabývá výzkumem role RNA v mozku a studiem mutací konkrétního genu ADAR2. Jak hodnotí poslední čtyři roky svého života, které odstartovaly jeho vědeckou kariéru? Proč si zvolil výzkumnou skupinu irské vědkyně Mary O´Connell? A co mu studium v mezinárodní PhD School institutu CEITEC dalo do života? Za CEITEC se ptala Ester Jarour.

13. 2. 2021

CEITEC

S Pavlem Dolečkem, náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, jsme si povídali o dopadech aktuální pandemie na oblast vědy, o financování a hodnocení výzkumu vysokých škol a také neefektivitě doktorského vzdělávání.

12. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

V rozhovoru s předsedou Technologické agentury ČR se mimo jiné dozvíte, co agentura plánuje do budoucna, jak ji ovlivnila stále aktuální pandemie koronaviru či jak to bude v následujících letech s podporou společenského, humanitního a uměleckého výzkumu.

11. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

V rámci série rozhovorů s prorektory pro oblast vědy a výzkumu jsme tentokrát zavítali na Západočeskou univerzitu v Plzni. Jaké má škola zkušenosti s probíhajícím hodnocením výzkumných organizací? Jaké strategické záměry plánují do budoucna a jak funguje spolupráce výzkumných center? Na tyto otázky jsme se ptali Luďka Hynčíka.

8. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

„Starého psa novým kouskům nenaučíš; zhruba od 25 let věku jen málokdy měníme své hodnotové postoje. Nefunguje to tak, že bychom si přečetli jeden článek v novinách a zcela změnili své postoje třeba k migraci,“‎ říká politoložka Lenka Dražanová, která aktuálně působí v Centru pro migrační politiku na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, kde zkoumá politické chování a hodnotové postoje především ve vztahu k migraci.

1. 2. 2021

Univerzita Karlova