facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela zákona o veřejných výzkumných institucích má podporu AV ČR

31. 8. 2023
Novela zákona o veřejných výzkumných institucích má podporu AV ČR

Vláda České republiky zveřejnila ve čtvrtek 31. srpna 2023 vyjádření k připravované novele zákona o veřejných výzkumných institucích, ve kterém akcentuje podporu Akademie věd ČR. Novela je součástí pozměňovacího návrhu ke konsolidačnímu balíčku a dle vyjádření vlády není přílepkem.

Novela zákona vychází podle vyjádření vlády z doporučení NERV, NKÚ a Evropské komise. NERV ve svých doporučeních zmiňuje neefektivitu rezortních veřejných výzkumných institucí, fragmentovanost a slabou podporu ze strany zřizovatelů (ministerstev). „Cílem novely je posílení navázání činnosti příslušné veřejné výzkumné instituce na výzkumné potřeby svého zřizovatele,“ uvedla k novele ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Podle ministryně novela lépe definuje roli veřejných výzkumných institucí v systému, upraví jejich vztah se zřizovatelem a zajistí efektivnější a odpovědnější nakládání s veřejnými financemi.

Ministryně, dle zveřejněného vyjádření, podobu novely připravila s ministry, jejichž rezorty zřizují veřejné výzkumné instituce. „Novela zákona lépe upravuje vztah mezi zřizovatelem a veřejnou výzkumnou institucí a mezi jednotlivými orgány instituce tak, aby byly dány jednoznačné kompetence, které přispějí k efektivnímu fungování těchto institucí,“ uvedl k novele ministr zemědělství Marek Výborný. Novelu ministryně projednala také s Akademickou radou Akademie věd, jejíž ústavy se řídí také tímto zákonem. „Oceňujeme konstruktivní jednání. Novela zákona 341 je v konečné podobě pro Akademii věd dobře přijatelná,“ uvedla předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Dle vyjádření vlády je cílem, aby se rozhodování rady instituce v budoucnu soustředilo více na záležitosti související s koncepčními a odbornými otázkami výzkumu a vývoje, zatímco základní exekutivní rozhodnutí budou v kompetenci ředitele, přičemž rada instituce bude v tomto směru plnit důležitou poradní a konzultační úlohu. Dále se uvádí ve vládní tiskové zprávě: „Novela zároveň v maximální možné míře zohledňuje zvláštní postavení výzkumných ústavů, jejichž zřizovatelem je Akademie věd, a to i s ohledem na existenci zákona o Akademii věd.“

Je to přílepek, nebo není?

Na začátku července text novely unikl do médií a její odpůrci vytýkali ministryni Langšádlové, že není dostatečně diskutována se zainteresovanými stranami včetně odborů. Na obranu suverenity veřejných výzkumných organizací vznikla petice, jejímž cílem bylo zrušení právě připravovaného „přílepku“, který se v mediálním a veřejném prostoru objevil a vyvolal kvůli způsobu své přípravy nejistotu a pocit ohrožení u vědců a vědkyň dotčených institucí.

Ve vyjádření Vlády ČR je zdůrazněno, že se nejedná se o tzv. přílepek. Díky tomu, že novela nebyla přímo součástí konsolidačního balíčku schváleného vládou 28. července 2023, bylo podle vyjádření o ní možné vést odbornou a pečlivou debatu se zřizovateli.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (MK)

Zdroj: Vláda České republiky