facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

V dubnu 2019 padlo přelomové soudní rozhodnutí ve věci sporu správce daně s daňovým subjektem. Náhrada mzdy za dovolenou byla soudně uznána odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj.

27. 5. 2019

RESEA

Vláda na svém jednání v pondělí 6. května 2019 schválila návrh novely zákona č. 130 / 2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

7. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá ve spolupráci s AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI dne 11. 6. 2019 pravidelný workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

4. 4. 2019

alevia

Ve sbírce zákonů, částka 13/2019, byla zveřejněna novela č. 32/2019 Sb., kterou se mění zákoník práce. V rámci této změny byl novelizován také zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Novelou vysokoškolského zákona se nově upravuje pracovní doba akademických pracovníků. Nabývá účinnosti 1. července 2019.

12. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

V čem je postavení zaměstnance v akademickém prostředí specifické? Jak ošetřit práci na „home office“? Co vše může být klasifikováno jako zvlášť hrubé porušení pracovních povinností? A za jakých podmínek by se měly zveřejňovat platy akademických pracovníků? Nejen tyto otázky diskutovali účastníci konference, kterou v Praze dne 5. března pořádala společnost alevia ve spolupráci s Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři.

8. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

V současné době probíhá na Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) intenzivní diskuse nad materiálem s názvem Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, kterou předložila Asociace výzkumných organizací (AVO) s podporou Akademie věd ČR a Svazu průmyslu a dopravy. Ve svém příspěvku bych se chtěl vyjádřit k nejproblematičtějším bodům celého dokumentu. 

8. 2. 2019

Matej Kliman

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 342. zasedání vzala na vědomí aktuální stav vypořádání meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a doporučila jejich vypořádání v souladu s Metodikou 2017+. Finální materiál by měla schvalovat na svém příštím zasedání v únoru.

31. 1. 2019

RVVI

Vzájemná důvěra mezi podniky provádějícími výzkum a vývoj a finanční správou byla v minulosti výrazně narušena. Finanční správa v obavě před zneužíváním zahájila kontroly a podniky se od využívání tohoto nástroje začaly odvracet. Na nápravě začala v minulém roce pracovat pracovní skupina Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Legislativní řešení by mělo vejít v účinnost letos.

25. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Dnem 1. ledna 2019 vstoupila v platnost novela zákona o ochranných známkách. Cílem tohoto příspěvku je představit nejdůležitější změny, které jsou v této novele obsaženy.

4. 1. 2019

David Karabec

Plán legislativních prací vlády v roce 2019 obsahuje i novelu „stotřicítky“, tedy stávajícího zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Předkladatelem novely zákona je předseda vlády a její projednání na zasedání vlády by mělo proběhnout již v lednu tohoto roku.

2. 1. 2019

Vědavýzkum.cz