facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

Sněmovní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která reaguje na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti.

3. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Poslanecká sněmovna podpořila v pátek 7. června 2019 návrh vlády na změnu systému investičních pobídek. Významně omezí podporu čistě výrobních investic. Firmy bude naopak motivovat k tomu, aby investovaly do výzkumu a vývoje, zaměstnávaly výzkumné pracovníky nebo spolupracovaly s univerzitami či výzkumnými organizacemi.

13. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, se začala projednávat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Reaguje především na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, dále na změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti.

5. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

V dubnu 2019 padlo přelomové soudní rozhodnutí ve věci sporu správce daně s daňovým subjektem. Náhrada mzdy za dovolenou byla soudně uznána odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj.

27. 5. 2019

RESEA

Vláda na svém jednání v pondělí 6. května 2019 schválila návrh novely zákona č. 130 / 2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

7. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá ve spolupráci s AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI dne 11. 6. 2019 pravidelný workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

4. 4. 2019

alevia

Ve sbírce zákonů, částka 13/2019, byla zveřejněna novela č. 32/2019 Sb., kterou se mění zákoník práce. V rámci této změny byl novelizován také zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Novelou vysokoškolského zákona se nově upravuje pracovní doba akademických pracovníků. Nabývá účinnosti 1. července 2019.

12. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

V čem je postavení zaměstnance v akademickém prostředí specifické? Jak ošetřit práci na „home office“? Co vše může být klasifikováno jako zvlášť hrubé porušení pracovních povinností? A za jakých podmínek by se měly zveřejňovat platy akademických pracovníků? Nejen tyto otázky diskutovali účastníci konference, kterou v Praze dne 5. března pořádala společnost alevia ve spolupráci s Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři.

8. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

V současné době probíhá na Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) intenzivní diskuse nad materiálem s názvem Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, kterou předložila Asociace výzkumných organizací (AVO) s podporou Akademie věd ČR a Svazu průmyslu a dopravy. Ve svém příspěvku bych se chtěl vyjádřit k nejproblematičtějším bodům celého dokumentu. 

8. 2. 2019

Matej Kliman

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 342. zasedání vzala na vědomí aktuální stav vypořádání meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a doporučila jejich vypořádání v souladu s Metodikou 2017+. Finální materiál by měla schvalovat na svém příštím zasedání v únoru.

31. 1. 2019

RVVI