facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela zákona o investičních pobídkách má podpořit investice do výzkumu

13. 6. 2019
Novela zákona o investičních pobídkách má podpořit investice do výzkumu

Poslanecká sněmovna podpořila v pátek 7. června 2019 návrh vlády na změnu systému investičních pobídek. Významně omezí podporu čistě výrobních investic. Firmy bude naopak motivovat k tomu, aby investovaly do výzkumu a vývoje, zaměstnávaly výzkumné pracovníky nebo spolupracovaly s univerzitami či výzkumnými organizacemi.

Cílem nového systému investičních pobídek je ještě více podpořit výzkumně vývojové aktivity průmyslu a rozvoj firem a produktů s vyšší přidanou hodnotou.

„Dnes již nepotřebujeme léčit vysokou nezaměstnanost novými pracovními místy. Investičními pobídkami se zaměříme na investice, které přinesou České republice další ekonomický růst a prosperitu, investice na vysoké technologické úrovni, orientované na výzkum a vývoj, které v důsledku povedou k vyšší produktivitě firem, ke zvyšování mezd a životní úrovně obyvatel,“ říká Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a ochodu pověřená řízením agentury CzechInvest.

Další stěžejní změnou je kompetenční rozdělení systému investičních pobídek mezi zákon, který stanoví obecné podmínky pro poskytování veřejné podpory, a nařízení vlády, v němž vláda na základě odborné ekonomické analýzy bude moci flexibilně stanovovat konkrétní limity a podmínky podpory podle aktuálních potřeb hospodářství.

Třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 298), proběhlo na 30. schůzi dne 7. 6. 2019. Návrh zákona byl schválen (usnesení č. 657). V případě schválení návrhu Senátem a prezidentem by měly uvedené změny nabýt účinnosti v poslední čtvrtině tohoto roku.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MPO, CzechInvest